Najczęściej zadawane pytania

Program SOGA 1-miesięczna

Oznacza to, iż działa przez okres 1 miesiąca kalendarzowego, kończąc działanie o 24:00 dnia wskazanego jako „ostatni dzień działania”. Przyjmujemy, że dniem tym jest:
- dla licencji zamówionych w dniach od 1 do 28 dnia miesiąca: odpowiednio do dnia od 1 do 28 kolejnego miesiąca
- dla licencji zamówionych 30 dnia miesiąca: dzień 30 kolejnego miesiąca lub ostatni dzień lutego
- dla licencji zamówionych 31 dnia miesiąca: ostatni dzień kolejnego miesiąca

Kolejne stanowiska dodatkowe oraz moduły dodatkowe stanowią wyłącznie rozszerzenie licencji głównej z nadanym unikalnym numerem. W przypadku nie przedłużenia abonamentu na kolejny okres rozliczeniowy licencja traci ważność a wraz z nią wszystkie przypisane do niej elementy. W przypadku ponownego zakupu abonamentu (po przerwie) Klient otrzymuje licencję z nowym numerem unikalnym. Aby skorzystać z funkcjonalności modułów dodatkowych lub kolejnych stanowisk konieczny jest ich zakup do aktualnej licencji o określonym numerze. Rozszerzenia licencji nie są przenoszone pomiędzy licencjami. Nie ma również możliwości powrotu do wcześniej nadanego numeru licencji.

Nie, nie ma takiej możliwości. Usługa ta jest dostępna wyłącznie dla licencji bezterminowych

Nie, nie ma takiej możliwości. Przejście na licencję bezterminową wymaga zakupu odpowiedniej licencji.

Tak, istnieje taka możliwość. Dokładna kwota rabatu zostanie ustalona na podstawie zawartości licencji i czasu wcześniejszego użytkowania.

Nie, nie ma takiej możliwości. Opłaty można dokonać wyłącznie za 1 miesiąc.

Program SOGA

Sprawdzamy czy mamy uruchomioną aplikację FISKSERV(domyślnie uruchamiana jest w pasku tray koło zegara). Sprawdzamy czy wyświetla ona jakieś komunikaty z błędem. W systemie SOGA w zakładce Administracja -> Ustawienia ->Drukarka fiskalna sprawdzamy, czy mamy włączoną obsługę do drukarek fiskalnych. Podany prawidłowy port COM, adres IP do którego podłączona jest drukarka fiskalna, oraz czy wybrany jest odpowiedni model drukarki fiskalnej. W kolejnym kroku sprawdzamy w menadżerze zadań czy mamy uruchomioną więcej niż jedną usługę, jeśli tak to zakańczamy je i ponownie uruchamiamy SOGE.

W lokalizacji C:\Program Files\Novitus\SOGA\Soga.ini sprawdzamy czy mamy podaną ścieżkę do bazy danych, oraz czy w podanej ścieżce znajduje się baza danych. Jeśli wpis jest błędny to go zmieniamy i zapisujemy zmiany po czym ponownie uruchamiamy system. Domyślnie plik ma wpis jak poniżej: 127.0.0.1:C:\Program Files\Novitus\SOGA_1_27\Baza\gastro.fdb 127.0.0.1 – adres IP komputera w którym jest baza danych C:\Program Files\Novitus\SOGA_1_27\Baza\gastro.fdb - Ścieżka na dysku gdzie znajduje się baza danych.

W lokalizacji C:\Program Files\Novitus\SOGA\Soho.ini sprawdzamy czy mamy podaną prawidłową ścieżkę do bazy danych systemu SOHO, jeśli jest błędna to zmieniamy ją i zapisujemy zmiany 127.0.0.1:C:\Program Files\Novitus\SOHO_1_27\Baza\hotel.fdb127.0.0.1 – adres IP komputera na którym jest baza danych systemu SOHO C:\Program Files\Novitus\SOHO_1_27\Baza\hotel.fdb – ścieżka do bazy

Wchodzimy na stronę http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&pobierz=1. Na stronie wpisujemy NIP oraz numer licencji. Licencje możemy sprawdzić w systemie w zakładce „O programie”.

W programie SOGA konfiguracja w zakładce Administracja -> Archiwizacja w polu „Wykonywanie archiwizacji” wybieramy opcję: Tylko na żądanie - wykonywanie archiwizacji na życzenie użytkownika po kliknięciu przycisku Archiwizacja w Systemie sprzedaży Automatycznie co – ustawiamy co ile godzin i minut system ma wykonać kopie bazy Codziennie o godz: - podajemy godzinę o której ma się wykonać kopia bazy w polu „Pliki archiwizacji” ustawiamy nazwę pliku lub wybieramy aby nazwa zależna była od daty i godziny wykonania kopii. W polu „ścieżka do plików archiwizacji” wskazujemy w którym miejscu ma się utworzyć plik z kopią bazy.

Z komputera z którego chcemy połączyć się z bazą wykonujemy polecenie diagnostyczne ping(przechodzimy do Start -> Uruchom -> wpisujemy „cmd” następnie wpisujemy ping adres komputera, np. ping 192.168.1.3 jeśli otrzymamy odpowiedź sprawdzamy czy na serwerze odblokowany jest port 3050.

Na chwilę obecną wyjściem z sytuacji jest założenie artykułu o nazwie np. Zestaw specjalny i podać cenę sprzedaży.

Jest możliwości wydruku faktur na drukarce fiskalnej z systemu SOGA.

TAK. W SOGA konfiguracja przechodzimy do zakładki Kartoteki -> Drukarki. Po dodaniu drukarki zaznaczamy pole fiskalna i wybieramy odpowiedni model drukarki oraz port com.

Aby włączyć tryb szybkiej sprzedaży, przechodzimy do zakładki Administrator -> Ustawienia -> Podstawowe- Tryb szybkiej sprzedaży ustawiamy na tak. Opcję tą ustawiamy na każdym stanowisku z osobna.

W systemie SOGA niema możliwości anulacji wydrukowanego paragonu. Niema możliwości anulacji tego co zostało wysłane na drukarce fiskalnej. Jedyną możliwością rozwiązania problemu jest opisanie paragonu i przekazanie go księgowej.

Aby rozchody działały prawidłowo musimy sprawdzić w lokalizacji Administracja -> Schematy rozchodów dla sprzedaży czy wybrany jest odpowiedni schemat- (najprawdopodobniej zaznaczona jest opcja „Brak rozchodów z magazynu na podstawie sprzedaży"). Po wybraniu odpowiedniej opcji zapisujemy zmiany. Następnie na POSie zamykamy zmianę. Kolejnym krokiem jest przełączenie się do magazynu, wybranie opcji Sprzedaż - > Rozchody na podstawie sprzedaży i rozchodować wybraną zmianę.

Aby sprawdzić stan wartościowy towarów na magazynie wybieramy opcję remanent, która dostępna jest w zakładce Szef -> Remanent.

Informacja informuje iż nasze wsparcie roczne do ściągania aktualizacji oraz pomocy telefonicznej dobiega końca. Abyśmy nadal mieli możliwość aktualizacji oraz pomocy telefonicznej wykupujemy przedłużenie licencji.

W SOGA-Konfiguracja należy przejść do zakładki Administracja – Ustawienia – Dodatkowe i wypełnić pole „Drukarka dla rachunków hotelowych”. Należy pamiętać iż drukarką nie może być drukarka fiskalna.

Jeśli zdefiniowaliśmy nowe formy płatności a mimo to ich nie widzimy należy sprawdzić czy dany użytkownik ma przypisane uprawnienie do danej formy płatności. Aby to sprawdzić w SOGA Konfiguracja przechodzimy do zakładki Administrator -> Użytkownicy -> Uprawnienia i w zakładce Kelner- Formy płatności sprawdzamy czy dana płatność jest zaznaczona

Tak, aby to ustawić należy w SOGA Magazyn przejść do zakładki Administrator->Ustawienia i pole „Przepisuj ostatnią cenę zakupu do kartoteki towarów" zaznaczamy na tak.

Program SOHO

W lokalizacji C:\Program Files\Novitus\SOGA\ kopiujemy plik o nazwie Soga.ini i wklejamy go do lokalizacji C:\Program Files\Novitus\SOHO następnie ponownie uruchamiamy aplikację FISKSERV.

Z komputera z którego chcemy połączyć się z bazą wykonujemy polecenie diagonstyczne ping (przechodzimy do Start -> Uruchom -> wpisujemy „cmd” następnie wpisujemy ping andres komputera, np. ping 192.168.1.3 jeśli otrzymamy odpowiedź sprawdzamy czy na serwerze odblokowany jest port 3050 poleceniem telnet 3050

W lokalizacji, w której zainstalowany jest system SOHO znajdujemy plik SOGA.ini i podajemy ścieżkę do bazy danych. Następnie w zakładce Administracja -> Ustawienia -> Gastronomia sprawdzamy czy mamy ustawione pole „Program gastronomiczny” na Tak

Najprawdopodobniej nie zdefiniowaliśmy odpowiedniej usługi. Przechodzimy do zakładki Administracja -> Usługi, sprawdzamy czy dla konkretnych stawek mamy ustawioną usługę. Jeśli pole jest puste to musimy je wypełnić.

Należy przejść do zakładki Administracja -> Ustawienia -> Wyżywienie i odznaczyć przy śniadanie pole Odpł.

Koszty możemy sprawdzić podglądając pobyt danego klienta. Klikamy na przycisk Bar/Restauracja aby podglądnąć koszty z restauracji oraz SPA aby podglądnąć koszty z SPA.

System informuje iż nasze wsparcie roczne do ściągania aktualizacji oraz pomocy telefonicznej dobiega końca. Abyśmy nadal mieli możliwość aktualizacji oraz pomocy telefonicznej wykupujemy przedłużenie licencji.

http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&pobierz=1 następnie wpisujemy numer nip oraz licencję. Po wpisaniu tych danych klikamy na pobierz. Ważne by przed wykonaniem aktualizacji wykonać kopię bazy danych !!

Nie ma takiej możliwości. Musimy wykonać ręcznie osobną fakturę.

Tak, aby to zrobić należy w SOHO przejść do zakładki Szef i wybrać opcję „Raport wyżywienia”.

wszystkie zamki w sytemie muszą mieć tą samą wersję hardware.