Lista zmian programu SOSPA
>> Zmiany w wersji 3.28
2023-09-04

 • - dodano wyszczególnienie wpłat (przedpłat) do serii zabiegów na wydruku faktury końcowej.


>> Zmiany w wersji 3.27a
2023-03-30

 • - poprawiono wysyłanie przypomnień SMS.


>> Zmiany w wersji 3.27
2023-01-09

 • - dodano możliwość ustawienia folderu na serwerze FTP dla archiwizacji,
 • - poprawiono automatyczne wprowadzanie adresu e-mail w oknie wydruku faktury bezpośrednio po rozliczeniu serii zabiegów.


>> Zmiany w wersji 3.26
2022-09-21

 • - wprowadzono możliwość dodawania nowych pozycji do korekty faktury,
 • - poprawiono eksport do pliku JPK V7M w zakresie korekt faktur.


>> Zmiany w wersji 3.25
2022-06-20

 • - dodano możliwość ustawienia dnia dla dodatkowego przypomnienia SMS o zabiegu,
 • - dodano obsługę JPK_FA w wersji 4.


>> Zmiany w wersji 3.24
2022-04-05

 • - poprawiono błąd związany z przypisywaniem nieprawidłowej stawki VAT dla rachunków przenoszonych na hotel,
 • - zaktualizowano usługę pobierania danych kontrahenta z GUS-u,
 • - dodano możliwość zmiany czasu trwania zabiegu w momencie jego rezerwacji,
 • - dodano wysyłanie dodatkowego przypomnienia o zabiegu.


>> Zmiany w wersji 3.23c
2022-02-22

 • - poprawiono wydruk korekty faktury w przypadku gdy następuje zmiana stawki VAT towaru/usługi,
 • - poprawiono generowanie pliku JPK_V7M.


>> Zmiany w wersji 3.23b
2022-02-11

 • - poprawiono dodawanie dokumentu KP w przypadku wystawienia faktury zapłaconej gotówką.


>> Zmiany w wersji 3.23a
2022-02-07

 • - poprawiono wydruki rejestru VAT sprzedaży oraz zakupu w zakresie wyświetlania wartości dla stawki zwolnionej,
 • - poprawiono błąd "AccessViolation" pojawiający się w momencie wydruku korekty faktury,
 • - dodano obsługę JPK_V7M w wersji 2.


>> Zmiany w wersji 3.23
2022-01-10

 • - dodano możliwość dodawania do serii zabiegów bez określenia terminu i prowadzącego,
 • - dodano ostrzeżenie w momencie zamykania programu jeżeli w skrzynce nadawczej znajdują się jeszcze niewysłane e-maile/SMS-y,
 • - dodano możliwość wprowadzenia treści maila podczas wysyłania dokumentów.
 • [NAPRAWA]
 • - dodano podgląd listy zalogowanych stanowisk/aplikacji.


>> Zmiany w wersji 3.22c
2021-06-09

 • - poprawiono odświeżanie gridów po usuwaniu.


>> Zmiany w wersji 3.22b
2021-05-24

 • - poprawiono wydajność pracy niektórych elementów programu.


>> Zmiany w wersji 3.22a
2021-05-12

 • - poprawiono zapamiętywanie nagłówków dokumentów w danych właściciela,
 • - poprawiono pytanie o wydruk paragonu na drukarce fiskalnej przy wystawianiu faktury zaliczkowej do serii zabiegów.


>> Zmiany w wersji 3.22
2021-05-05

 • - dodano moduł SMS,
 • - rozbudowano moduł e-mail,
 • - dodano możliwość dodawania załączników do serii zabiegów (np. dokumentów, zdjęć, itp.).


>> Zmiany w wersji 3.21
2021-01-19

 • - poprawiono zestawienie remanentowe dla dowolnej daty,
 • - poprawiono raport stanów magazynowych dla dowolnej daty,
 • - dodano możliwość ustawiania znaczników JPK: B_SPV oraz B_SPV_DOSTAWA dla faktur sprzedaży,
 • - rozdzielono opcję rejestracji faktur na drukarce fiskalnej na dwie osobne - dla faktur detalicznych i niedetalicznych.


>> Zmiany w wersji 3.20c
2020-11-24

 • - poprawiono wydruk rejestru VAT sprzedaży wg JPK,
 • - poprawiono eksport pliku JPK_V7,
 • - poprawiono generowanie pliku JPK_V7 w zakresie korekt faktur.


>> Zmiany w wersji 3.20b
2020-11-02

 • - poprawiono eksportowanie plików JPK_VAT i JPK_MAG,
 • - dodano rejestr VAT sprzedaży wg JPK V7 (od 1 października 2020).


>> Zmiany w wersji 3.20a
2020-10-22

 • - poprawiono kwalifikację faktur do JPK_V7M.


>> Zmiany w wersji 3.20
2020-10-20

 • - dodano obsługę JPK_V7M.


>> Zmiany w wersji 3.19a
2020-09-14

 • - poprawiono wysyłanie dokumentów mailem.


>> Zmiany w wersji 3.19
2020-08-26

 • - dodano obsługę zaliczek na drukarkach fiskalnych ELZAB ONLINE,
 • - dodano obsługę drukarek fiskalnych ELZAB ZETA ONLINE,
 • - dodano możliwość wyświetlania przypomnienia o wprowadzeniu NIP-u nabywcy podczas wystawiania paragonu,
 • - poprawiono wyświetlanie i wybór możliwego terminu wykonania zabiegu w przypadku gdy istnieją usunięte osoby z personelu o tym samym nazwisku i imieniu,
 • - dodano kody CN dla artykułów, towarów oraz usług,
 • - dodano możliwość przypisania do grupy GTU dla artykułów, towarów oraz usług,
 • - poprawiono wydruk NIP-u nabywcy w polu nazwy kasjera na niektórych drukarkach POSNET,
 • - dodano możliwość wysyłania dokumentów oraz innych wydruków mailem jako PDF bezpośrednio z okna drukowania,
 • - dodano zakładkę z dokumentami powiązanymi na oknie dodawania/edycji/podglądu/rozliczania serii zabiegów,
 • - dodano możliwość pobrania danych właściciela z GUS-u.


>> Zmiany w wersji 3.18a
2020-02-19

 • - poprawiono błąd "Access Violation" podczas generowania JPK_FA,
 • - zmieniono sposób generowania JPK_VAT, tak aby w momencie wystawienia faktury do paragonu z NIP nabywcy o wartości do 450 zł, faktura ta była wykazywana na osobnej pozycji zamiast paragonu, jak dotychczas,
 • - zmieniono sposób generowania JPK_FA, tak aby w momencie wystawienia faktury do paragonu z NIP nabywcy o wartości do 450 zł, wykazywana była faktura zamiast paragonu, jak dotychczas.


>> Zmiany w wersji 3.18
2020-02-06

 • - dodano obsługę JPK_FA w wersji 3,
 • - rozszerzono JPK_FA o wydruk paragonów z NIP-em nabywcy,
 • - rozszerzono JPK_VAT o wydruk paragonów z NIP-em nabywcy,
 • - zmodyfikowano rejestr VAT sprzedaży wg JPK w zakresie wydruku paragonów z NIP-em nabywcy,
 • - poprawiono wydruk dokumentów rozliczających zaliczki na drukarkach POSNET ONLINE w przypadku gdy jest więcej niż jedna zaliczka.


>> Zmiany w wersji 3.17c
2020-01-08

 • - poprawiono wydruk NIP-u nabywcy na drukarkach ELZAB ZETA,
 • - poprawiono działanie uniwersalnego sterownika POSNET THERMAL 2013,
 • - poprawiono wydruk NIP-u nabywcy na drukarkach fiskalnych EMAR TEMPO 3 i EMAR TEMPO PRO,
 • - poprawiono wydruk NIP-u nabywcy na drukarkach fiskalnych EMAR PRINTO,
 • - dodano obsługę drukarek fiskalnych ELZAB MERA ONLINE i ELZAB QUBE ONLINE,
 • - dodano kontrolę poprawności podczas wprowadzania NIP-u nabywcy.


>> Zmiany w wersji 3.17b
2019-12-30

 • - dodano nowy sterownik POSNET THERMAL 2013 dla drukarek fiskalnych pracujących na protokole THERMAL i drukujących NIP nabywcy,
 • - dodano wydruk NIP-u nabywcy na drukarkach fiskalnych EMAR TEMPO 3 i EMAR TEMPO PRO.


>> Zmiany w wersji 3.17a
2019-11-18

 • - poprawiono uwzględnianie nadanych uprawnień podczas modyfikacji zużycia kosmetyków/materiałów dla poszczególnych zabiegów,
 • - poprawiono fiskalizację dokumentów (faktur i paragonów) rozliczających zaliczki.


>> Zmiany w wersji 3.17
2019-11-05

 • - dodano funkcję drukowania NIP-u nabywcy na paragonie fiskalnym,
 • - poprawiono wydruk nazwy kasjera i numeru kasy na paragonach w drukarkach ELZAB,
 • - dodano obsługę drukarek fiskalnych ELZAB poprzez port LAN,
 • - poprawiono drukowanie paragonu fiskalnego rozliczeniowego zawierającego wiele serii zabiegów/zaliczek.


>> Zmiany w wersji 3.16a
2019-09-12

 • - przywrócono możliwość generowania JPK_VAT dla faktur zakupu.


>> Zmiany w wersji 3.16
2019-08-27

 • - dodano obsługę JPK_FA w wersji 2,
 • - dodano obsługę drukarek fiskalnych Novitus ONLINE oraz Posnet ONLINE.


>> Zmiany w wersji 3.15
2019-05-09

 • - dodano możliwość wydruku paragonów (również do faktur) na drukarce fiskalnej bezpośrednio po zapisie bez dodatkowego potwierdzenia,
 • - dodano obsługę drukarki fiskalnej Novitus BONO z wersją oprogramowania 4.00,
 • - poprawiono funkcję łączenia firm,
 • - dodano filtrowanie tabeli zużycia kosmetyków i materiałów dla zabiegów wg wybranego składnika oraz bez składników,
 • - dodano możliwość wydruku faktury w dowolnej walucie.


>> Zmiany w wersji 3.14
2018-12-18

 • - poprawiono działanie funkcji zapamiętywania sortowania danych w tabelach,
 • - poprawiono filtrowanie dokumentów kasowych i bankowych wg daty,
 • - dodano obsługę drukarki fiskalnej Emar TEMPO PRO.


>> Zmiany w wersji 3.13a
2018-09-04

 • - poprawiono wydruk remanentu,
 • - dodano możliwość ustawienia okresu dla ruchu towaru/usługi,
 • - poprawiono eksport do pliku JPK_FA,
 • - poprawiono stosowanie niektórych uprawnień dla dokumentów obrotowo-magazynowych oraz kasowych.


>> Zmiany w wersji 3.13
2018-07-04

 • - dodano uprawnienie do przyjmowania wpłat dla serii zabiegów,
 • - dodano możliwość eksportu pliku JPK_MAG.


>> Zmiany w wersji 3.12
2018-05-23

 • [RODO]
 • - monitorowanie i przeglądanie danych o operacjach na danych personalnych/kontrahentów/użytkowników,
 • - nowe uprawnienia zabezpieczające przed niepożądanym wyciekiem danych - wydruku i eksportu każdej tabeli/listy w programie,
 • - dodano możliwość eksportu pliku JPK_FA,
 • - raport użytkowników uprawnionych, czyli takich, którzy mają dostęp do danych w programie, wraz z ich uprawnieniami,
 • - raporty przetwarzania danych personalnych, kontrahenta, użytkownika, osoby z personelu,
 • - możliwość anonimizacji danych (potrzebna do realizacji prawa do bycia zapomnianym),
 • - nowa karta klienta z dużym polem opisowym, modyfikowanym w ustawieniach programu,
 • - poprawiono generowanie JPK_VAT w zakresie braku nazwy firmy dla niektórych rekordów faktur,
 • - zmodyfikowano funkcję sortowania dokumentów,
 • - dodano możliwość określenia przyczyny korekty faktury,
 • - dodano możliwość filtrowania receptur dla zużycia kosmetyków,
 • - poprawiono wydruk rejestru VAT w zakresie prawidłowego drukowania kolumny form płatności,
 • - dodano obsługę drukarek fiskalnych poprzez LAN,
 • - dodano możliwość wyboru firmy w raporcie dokumentów,
 • - dodano możliwość wyboru firmy w raporcie przyjęć-wydań wg asortymentu,
 • - poprawiono generowanie JPK_VAT w zakresie dublowania obrotu przy fakturach detalicznych wystawionych z paragonu,
 • - powiększono długość pola dla kodu pocztowego do 10 znaków,
 • - dodano możliwość wyboru określonego wydruku w momencie drukowania w przypadku posiadania modułu raportów własnych.


>> Zmiany w wersji 3.11c
2018-02-26

 • - poprawiono działanie funkcji zapamiętywania sortowania,
 • - poprawiono działanie funkcji zapisywania danych właściciela.


>> Zmiany w wersji 3.11b
2018-02-13

 • - poprawiono wydruk rejestru VAT sprzedaży w zakresie wyboru jednej formy płatności,
 • - dodano obsługę JPK_VAT w wersji 3.
 • [SOSPA_FK]
 • - poprawiono błąd Access Violation występujący podczas eksportu do systemu Symfonia.


>> Zmiany w wersji 3.11a
2018-01-30

 • - poprawiono wydruk rejestru VAT sprzedaży, tak aby uwzględniał dokumenty o zerowej wartości brutto,
 • - dodano rejestr VAT sprzedaży wg JPK (obejmujący te same zapisy co plik JPK),
 • - dodano skrót klawiszowy F9 dla funkcji filtrowania danych,
 • - poprawiono raport przyjęcia-wydania asortymentu.


>> Zmiany w wersji 3.11
2018-01-08

 • - poprawiono stosowanie uprawnień dla rozliczania serii zabiegów na koszt firmy,
 • - dodano kolumnę "Data otrzymania zapłaty" w wykazie wystawionych wcześniej faktur zaliczkowych na wydruku faktury,
 • - dodano opcję faktury detalicznej (wystawianej dla osób fizycznych),
 • - zmieniono sposób tworzenia pliku JPK w taki sposób, aby uwzględniał opcję faktury detalicznej,
 • - poprawiono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu, który pojawiał się w momencie wyboru osoby wystawiającej/odbierającej dokument,
 • - przyspieszono zapis uprawnień,
 • - poprawiono filtrowanie należności i zobowiązań wg daty wystawienia oraz daty zapłaty dokumentu.


>> Zmiany w wersji 3.10b
2017-03-20

 • - dodano automatyczny podział nazwy firmy na dwie części w określonych przypadkach podczas pobierania danych z rejestrów GUS-u,
 • - poprawiono usuwanie danych z drugiej części nazwy firmy podczas pobierania danych z rejestrów GUS-u,
 • - poprawiono zapis korekty faktury sprzedaży w zakresie przywracania towaru na stan magazynu,
 • - dodano możliwość tworzenia listy zleceniodawców z cechą refundacji,
 • - dodano możliwość wybrania zleceniodawcy dla serii zabiegów,
 • - dodano możliwość ustawienia refundacji dla serii zabiegów.


>> Zmiany w wersji 3.10a
2017-02-22

 • - poprawiono generowanie plików JPK_VAT,
 • - poprawiono blokadę wprowadzania korekty faktury zakupu w przypadku, gdy faktura zakupu była utworzona na podstawie dokumentów PZ, a ilość korygowana towaru przekracza ilość dostępną dla korygowanej dostawy,
 • - przyspieszono zapis ustawień,
 • - poprawiono filtrowanie firm,
 • - poprawiono filtrowanie dokumentów.


>> Zmiany w wersji 3.10
2017-02-14

 • - dodano pobieranie danych firm z rejestrów GUS-u na podstawie numeru NIP lub REGON.


>> Zmiany w wersji 3.09
2017-02-07

 • - dodano możliwość eksportu pliku JPK_VAT,
 • - poprawiono tworzenie pliku archiwizacji z taką samą nazwą.


>> Zmiany w wersji 3.08
2017-01-25

 • - dodano możliwość dodatkowego określenia odbiorcy/dostawcy na dokumentach obrotowo-magazynowych, niezależnie od nabywcy/sprzedawcy, a także zmodyfikowano wszystkie wydruki wzorcowe z tym związane,
 • - dodano osobne pole z numerem lokalu w danych kontrahentów, danych personalnych oraz danych właściciela obiektu, a także zmodyfikowano wszystkie wydruki wzorcowe z tym związane,
 • - dodano funkcję umożliwiającą dodawanie nowej firmy na bazie danych personalnych.


>> Zmiany w wersji 3.07
2016-12-08

 • - poprawiono działanie rejestru VAT sprzedaży w zależności od wyboru formy płatności,
 • - dodano kontrolę podczas wprowadzania NIP,
 • - poprawiono funkcję wyszukiwania dokumentów kasowych i bankowych,
 • - poprawiono funkcję filtrowania dokumentów kasowych i bankowych,
 • - dodano wykrywanie kolizji zaplanowanych zabiegów podczas wprowadzania urlopu lub przerwy w pracy,
 • - dodano uprawnienia do zmiany numeru dla każdego typu dokumentu,
 • - dodano funkcję filtrowania należności/zobowiązań z kart.


>> Zmiany w wersji 3.06
2016-08-11

 • - dodano możliwość wyłączenia uwzględniania już zarezerwowanego czasu klienta/pacjenta wewnątrz tej samej serii zabiegów,
 • - dodano funkcję łączenia towarów,
 • - dodano funkcję łączenia danych personalnych,
 • - dodano funkcję łączenia firm,
 • - dodano możliwość zmiany uprawnień podczas edycji użytkownika,
 • - dodano możliwość pobierania danych klientów z bazy danych programu SOHO, co automatycznie przekłada się na szybsze rozliczanie serii zabiegów dla klientów hotelowych.


>> Zmiany w wersji 3.05
2016-02-08

 • - zablokowano aktywny przycisk przenoszenia zabiegu na inny termin w trybie podglądu i rozliczania serii zabiegów,
 • - dodano funkcje ułatwiające poprawianie, przeglądanie, rozliczanie oraz usuwanie zabiegów wykonywanych jednocześnie dla kilku osób bezpośrednio z grafiku,
 • - dodano możliwość przeskalowania grafika (poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pasek godzin),
 • - poprawiono błąd umożliwiający powtórną rezerwację zabiegów na tą samą godzinę w obrębie tej samej serii zabiegów.


>> Zmiany w wersji 3.04a
2016-01-05

 • - poprawiono działanie raportu obciążeń hotelowych.


>> Zmiany w wersji 3.04
2015-12-07

 • - dodano ustawienia dostępne wyłącznie dla administratora, pozwalające włączyć lub wyłączyć walidację haseł oraz wymuszanie ich zmiany co 30 dni,
 • - poprawiono przyporządkowanie grup do zabiegów,
 • - dodano możliwość przypisania koloru do grupy zabiegów i wykorzystanie go do wyświetlania grafiku,
 • - dodano możliwość przeniesienia zabiegu na inny termin (ewentualną zmianę osoby wykonującej lub zmianę zasobów),
 • - dodano nową hotelową formę płatności - all inclusive,
 • - dodano uprawnienia dla hotelowych form płatności.


>> Zmiany w wersji 3.03a
2015-10-14

 • - poprawiono edycję dokumentów RW,
 • - poprawiono wygląd formatki dodawania nowego użytkownika.


>> Zmiany w wersji 3.03
2015-09-29

 • - dodano roczny podział archiwalnych serii zabiegów,
 • - dodano raport przetwarzania danych osobowych,
 • - dodano funkcję wymuszającą zmianę hasła co 30 dni,
 • - dodano walidację hasła (obecnie musi się składać z dużych i małych liter oraz cyfr, a także mieć długość minimum 8 znaków)
 • - dodano funkcję tworzenia rozchodów dla dodatków w seriach zabiegów rozliczanych na rachunek hotelowy,
 • - poprawiono działanie funkcji autowylogowywania,
 • - uzupełniono ustawienia uprawnień do wystawiania dokumentów zaliczkowych,
 • - uzupełniono ustawienia uprawnień dołączania dokumentów do serii zabiegów.
 • Uwaga !
 • Funkcja wymuszająca zmianę hasła co 30 dni oraz jego walidację jest stale aktywna (za wyjątkiem wersji demonstracyjnej) i działa niezależnie od jakichkolwiek ustawień.


>> Zmiany w wersji 3.02
2015-07-23

 • - powiększono dopuszczalne czasy trwania zabiegu i blokady stanowiska do 999 minut,
 • - zmieniono sposób wyświetlania personelu na grafiku tak, aby osoby nieobecne w danym dniu nie były widoczne,
 • - poprawiono widoczność personelu na grafiku po usunięciu harmonogramu,
 • - poprawiono przenoszenie obciążenia na hotel podczas częściowego rozliczania serii zabiegów, w których występują dodatki.


>> Zmiany w wersji 3.01a
2015-05-15

 • - zoptymalizowano operacje w oknie wyboru zabiegu do serii pod względem szybkości działania,
 • - poprawiono działanie funkcji wymiany usługi na dokumencie sprzedaży,
 • - poprawiono edycję korekty faktury dla korekty wartościowej,
 • - poprawiono wydruk remanentu.


>> Zmiany w wersji 3.01
2015-05-04

 • - poprawiono filtrowanie listy usług,
 • - poprawiono uwzględnianie zwrotów na kartę dla wcześniejszych wpłat do serii zabiegów w czasie jej rozliczania.


>> Zmiany w wersji 3.00k
2015-03-31

 • - poprawiono rozliczanie częściowe wielu serii jednocześnie,
 • - dodano możliwość zmiany parametru wszystkie/przeterminowane podczas wydruku listy należności/zobowiązań,
 • - poprawiono drukowanie różnic inwentaryzacyjnych,
 • - poprawiono wyświetlanie przypomnień dla prywatnych notatek w terminarzu,
 • - poprawiono tworzenie faktury FZ z dokumentów PZ dla dwóch takich samych pozycji na różnych dokumentach PZ,
 • - poprawiono generowanie tytułu dokumentu kasowego wystawianego automatycznie do dokumentu sprzedaży/zakupu,
 • - poprawiono wydruk rejestru VAT zakupu,
 • - poprawiono edycję dokumentów RW w zakresie zmiany ilości,
 • - rozszerzono i poprawiono uprawnienia do receptur zużycia kosmetyków/materiałów,
 • - poprawiono działanie niektórych wydruków wykorzystujących ustawienia programu.


>> Zmiany w wersji 3.00j
2015-02-17

 • - poprawiono drukowanie dokumentu kasowego bezpośrednio po rozliczeniu należności/zobowiąznia,
 • - dodano możliwość wydruku karty zabiegowej bezpośrednio z menu kontekstowego grafiku,
 • - przywrócono możliwość drukowania faktury PRO-FORMA w EURO,
 • - poprawiono wysyłanie maili (błąd z brakującą biblioteką mail.dll),
 • - poprawiono planowanie zabiegów ze względu na usunięte urlopy,
 • - poprawiono planowanie zabiegów po usunięciu harmonogramu dla personelu lub zasobów.


>> Zmiany w wersji 3.00i
2015-02-11

 • - poprawiono zapis należności i zobowiązań do dokumentów.


>> Zmiany w wersji 3.00h
2015-02-09

 • - poprawiono dodawanie nowych zabiegów,
 • - poprawiono edycję zabiegów.


>> Zmiany w wersji 3.00g
2015-02-06

 • - poprawiono zestawienie wykonanych zabiegów,
 • - poprawiono rozliczanie należności i zobowiązań z kart dla wpłat do serii zabiegów,
 • - poprawiono wyszukiwanie paragonów po numerze systemowym,
 • - poprawiono wydruk należności/zobowiązań z kart za dany okres.


>> Zmiany w wersji 3.00f
2015-01-29

 • - poprawiono wyszukiwanie paragonów po numerze systemowym,
 • - poprawiono wydruk należności/zobowiązań z kart za dany okres,
 • - poprawiono wydruk listy obciążeń hotelowych.


>> Zmiany w wersji 3.00e
2015-01-23

 • - poprawiono drukowanie grafika dla personelu,
 • - poprawiono błąd polegający na dodawaniu nowego dokumentu kasowego dla faktury wystawionej z paragonu.


>> Zmiany w wersji 3.00d
2015-01-21

 • - poprawiono rejestry VAT sprzedaży i zakupu.


>> Zmiany w wersji 3.00c
2015-01-19

 • - poprawiono uprawnienia do poczty wewnętrznej,
 • - poprawiono usuwanie serii zabiegów,
 • - przywrócono możliwość modyfikacji faktury wystawionej z paragonu w zakresie zawartości.


>> Zmiany w wersji 3.00b
2015-01-16

 • - poprawiono wyszukiwanie z polskimi znakami,
 • - poprawiono wpłaty kartą do serii zabiegów,
 • - poprawiono zapis dokumentu sprzedaży, na którym przedpłaty są równe wartości dokumentu.


>> Zmiany w wersji 3.00a
2015-01-15

 • - poprawiono rozliczanie wielu serii zabiegów,
 • - poprawiono wystawianie dokumentów kasowych bez kontrahenta.
 • - poprawiono wystawianie faktury PRO-FORMA.


>> Zmiany w wersji 3.00
2014-12-30

 • - dodano funkcję cofania operacji usuwania dla większości kartotek w programie (Pokaż aktualne/Pokaż usunięte),
 • - rozszerzono zakres możliwych uprawnień,
 • - dodano możliwość zmiany rocznika przeglądanych dokumentów bezpośrednio na liście dokumentów,
 • - dodano obsługę TLS dla kont mailowych,
 • - wydłużono pola miasta oraz ulicy do 40 znaków,
 • - dodano możliwość filtrowania rekordów nie zawierających danej sekwencji,
 • - zmodyfikowano mechanizm wyszukiwania rekordów w tabelach, co spowodowało znaczne przyspieszenie tej operacji,
 • - dodano możliwość automatycznej archiwizacji bazy danych w trybie tygodniowym,
 • - dodano funkcję kopiowania archiwizacji na serwer FTP,
 • - wycofano funkcję archiwizacji podczas logowania użytkownika,
 • - dodano konfigurację gridów w zakresie szerokości, kolejności i widoczności kolumn dla każdego użytkownika,
 • - dodano możliwość użycia wielu form płatności na dokumentach sprzedaży (paragony, faktury, korekty faktur),
 • - dodano zobowiązania z kart, a co się z tym wiąże - możliwość zwrotu na kartą płatniczą,
 • - dodano blokadę zapisu dokumentu z wartością ujemną,
 • - dodano funkcję terminarza dla każdego użytkownika z możliwością ustawienia przypomnienia oraz z możliwością dodawania terminów dla wszystkich użytkowników,
 • - dodano możliwość drukowania zawartości dowolnej tabeli,
 • - dodano możliwość eksportu zawartości dowolnej tabeli do Excela,
 • - dodano możliwość podglądu paragonów poprzez fakturę, która została z nich wystawiona,
 • - zwiększono szybkość przewijania grafików,
 • - rozbudowano log gromadzenia informacji o użytkownikach i czasie wprowadzania zmian w seriach zabiegów,
 • - dodano możliwość konfiguracji ustawień lokalnych z dowolnego stanowiska,
 • - dodano funkcję częściowego rozliczania serii zabiegów,
 • - dodano możliwość modyfikacji serii zabiegów po operacji częściowego rozliczenia.


>> Zmiany w wersji 1.20b
2014-10-21

 • - poprawka do wersji 1.20


>> Zmiany w wersji 1.20a
2014-10-20

 • - poprawiono zapis korekty faktury,
 • - poprawiono edycję harmonogramu dla personelu,
 • - poprawiono działanie grafika zabiegów.


>> Zmiany w wersji 1.20
2014-04-23

 • - poprawiono działanie poczty wewnętrznej,
 • - poprawiono wydruk paragonu niefiskalnego,
 • - poprawiono rejestr VAT sprzedaży w zakresie działania znacznika fiskalizacji,
 • - poprawiono wydruk nr kasy oraz kasjera na drukarce Posnet HD,
 • - dodano obsługę drukarki fiskalnej Novitus HD E.


>> Zmiany w wersji 1.19
2013-12-23

 • - poprawiono raport dokumentów.


>> Zmiany w wersji 1.18a
2013-08-06

 • - poprawiono przydzielanie zasobów podczas rezerwacji zabiegów.


>> Zmiany w wersji 1.18
2013-06-19

 • - poprawiono sortowanie należności i zobowiązań,
 • - rozszerzono możliwości filtrowania należności i zobowiązań,
 • - poprawiono rozliczanie wpłat podczas rozliczania zabiegów.


>> Zmiany w wersji 1.17
2013-04-25

 • - dodano możliwość wyboru kategorii dokumentu podczas wydruku rejestrów VAT,
 • - dodano możliwość zmiany prędkości transmisji do drukarek fiskalnych,
 • - dodano obsługę drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV,
 • - dodano obsługę drukarki fiskalnej UPOS ERIDA FVA.


>> Zmiany w wersji 1.16
2013-03-12

 • - poprawiono drukowanie pozycji w stawce zwolnionej na drukarce POSNET HD,
 • - poprawiono drukowanie raportu dobowego na drukarce fiskalnej,
 • - poprawiono wyświetlanie nazw zabiegów na grafiku.


>> Zmiany w wersji 1.15
2013-02-25

 • - dodano możliwość wymiany usługi na paragonie i fakturze,
 • - poprawiono wydruk ruchu towaru/usługi,
 • - rozszerzono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu,
 • - dodano możliwość wyświetlania zabiegów, w których dany towar został użyty jako kosmetyk/materiał,
 • - dodano zaznaczanie rozliczonych zabiegów na grafiku,
 • - poprawiono funkcję edycji dokumentów dostawy.


>> Zmiany w wersji 1.14
2012-12-18

 • - poprawiono wydruk raportu okresowego na drukarkach ELZAB,
 • - dodano wydruk zużycia kosmetyków dla zabiegów,
 • - poprawiono mechanizm filtrowania tabel,
 • - dodano obsługę drukarki fiskalnej POSNET HD,
 • - dostosowano wzorce wydruków dokumentów do wymagań prawnych na rok 2013.
 • UWAGA: W przypadku wykorzystywania wspólnej drukarki fiskalnej, a co się z tym wiąże wspólnego programu FISKSERV przez co najmniej dwie aplikacje, konieczna jest aktualizacja każdej z tych aplikacji


>> Zmiany w wersji 1.13a
2012-11-07

 • - dodano wyświetlanie wielkości dostępnego kredytu hotelowego w przypadku gdy jest on zbyt niski,
 • - poprawiono funkcję wystawiania faktury z paragonu,
 • - poprawiono zestawienie wykonanych zabiegów.


>> Zmiany w wersji 1.13
2012-10-12

 • - rozszerzono pole uwag podstawowych dla wszystkich rodzajów dokumentów,
 • - dodano pola uwag dodatkowych (uwagi drukowane małą i dużą czcionką) dla wszystkich rodzajów dokumentów,
 • - rozszerzono wydruki dokumentów w zakresie uwag,
 • - dodano możliwość wydruku numeru konta pod danymi sprzedawcy,
 • - poprawiono funkcję rozliczania wielu serii zabiegów na rachunek hotelowy,
 • - poprawiono mechanizm rezerwacji zabiegów w przypadku usuwania serii zabiegów.


>> Zmiany w wersji 1.12
2012-09-18

 • - dodano kategorie dokumentów,
 • - dodano przypominanie o wykonaniu raportu dobowego,
 • - dodano ustawienie pozwalające na przenoszenie każdej usuwanej serii do archiwum,
 • - dodano wyświetlanie na kalendarzu informacji o ilości osób zapisanych na zabieg oraz łącznej ilości miejsc,
 • - dodano możliwość zapamiętywania daty urodzenia klientów oraz filtrowania wg niej.


>> Zmiany w wersji 1.11a
2012-08-30

 • - poprawiono wydruk rejestru VAT zakupu wg stawek,
 • - zmieniono sposób wyznaczania cen netto podczas tworzenia nowej listy inwentaryzacyjnej. Obecnie jest to ostatnia cena zakupu,
 • - dodano kontrolę wcześniejszego występowania nowo wprowadzanego nr NIP podczas dodawania firmy,
 • - poprawiono usuwanie osób z personelu,
 • - poprawiono rozliczanie serii zabiegów przy wyłączonym interfejsie dla programu hotelowego,
 • - dodano wyszukiwanie paragonów i faktur po numerze systemowym.


>> Zmiany w wersji 1.11
2012-07-04

 • - dodano możliwość tworzenia nowych form płatności,
 • - dodano uprawnienie do rozchodowywania serii zabiegów.


>> Zmiany w wersji 1.10
2012-04-23

 • - poprawiono wydruk rejestru VAT sprzedaży,
 • - poprawiono wyświetlanie informacji o zaliczkach podczas edycji serii zabiegów,
 • - dodano wyświetlanie i drukowanie inwentaryzacji wartościowo,
 • - poprawiono rezerwację zabiegów,
 • - dodano poprawianie, usuwanie i rozliczanie serii zabiegów bezpośrednio z grafika poprzez prawy przycisk myszy.


>> Zmiany w wersji 1.09a
2012-02-01

 • - poprawiono wprowadzanie danych personalnych.


>> Zmiany w wersji 1.09
2012-01-25

 • - poprawiono występujący czasami problem zamykania się aplikacji podczas wybierania zabiegu do serii,
 • - dodano pocztę wewnętrzną dla użytkowników,
 • - poprawiono funkcję rozliczania wielu serii zabiegów.


>> Zmiany w wersji 1.08a
2011-12-13

 • - poprawiono wyszukiwanie firm wg NIP-u.


>> Zmiany w wersji 1.08
2011-12-07

 • - poprawiono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu,
 • - poprawiono rozliczanie należności poprzez formę "karta",
 • - zmieniono sposób wiązania usług w ustawieniach (dotychczasowe wprowadzanie kodów dla usług zostało zastąpione wyborem usług z listy),
 • - poprawiono funkcję kontroli danych,
 • - dodano funkcję automatycznego wylogowania.


>> Zmiany w wersji 1.07a
2011-07-05

 • - poprawiono raport obciążeń hotelowych,
 • - usunięto błędnie wyświetlany wpis w oknie wprowadzania numeru pokoju podczas płatności hotelowej,
 • - poprawiono funkcję edycji dokumentów kasowych,
 • - poprawiono błąd "Access violation" występujący podczas wybierania zabiegów do serii.


>> Zmiany w wersji 1.07
2011-06-28

 • - dodano filtr w tabeli należności i zobowiązań,
 • - poprawiono blokadę edycji faktury wystawionej z paragonu,
 • - dodano możliwość wycofania powiązania danych personalnych z firmą,
 • - poprawiono usuwanie firmy przywiązanej do danych personalnych,
 • - zwiększono maksymalną liczbę osób korzystających jednocześnie z jednego zabiegu.


>> Zmiany w wersji 1.06
2011-05-19

 • - poprawiono przepisywanie uwag do pozycji podczas wystawiania faktury z paragonu,
 • - poprawiono obliczanie podsumowania VAT podczas wystawiania korekty do faktury,
 • - poprawiono zmianę osoby wystawiającej dokument podczas jego poprawiania,
 • - poprawiono nadawanie uprawnień,
 • - poprawiono korekty faktur w zakresie zmiany stawki VAT,
 • - dodano podgląd wydruku dla arkusza inwentaryzacyjnego,
 • - dodano raport dokumentów,
 • - dodano znacznik zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • - dodano grupy dla danych personalnych,
 • - poprawiono przeglądanie serii zabiegów z okna serii dla gościa,
 • - dodano możliwość przypisywania kolorów do zabiegów i rysowania grafika z ich wykorzystaniem,
 • - dodano wydruk karty klienta.


>> Zmiany w wersji 1.05a
2011-02-22

 • - poprawiono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu,
 • - poprawiono wyświetlanie okna zawartości dokumentu podczas pracy w systemie Windows 7,
 • - dodano kolumnę podsumowania dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży i zakupu,
 • - dodano funkcję otwierania szuflady spoza paragonu.


>> Zmiany w wersji 1.05
2011-01-17

 • - poprawiono sortowanie dokumentów na wydrukach rejestrów VAT,
 • - dodano możliwość wprowadzania uwag dla firm,
 • - poprawiono rozliczanie faktur zaliczkowych jeżeli wystąpiła korekta faktury zaliczkowej,
 • - poprawiono wydruk paragonu na zwykłej drukarce,
 • - poprawiono filtrowanie dokumentów kasowych,
 • - dodano możliwość zmiany znacznika fiskalizacji dla paragonów i faktur,
 • - poprawiono rozliczanie serii zabiegów,
 • - dodano możliwość wydruku listy obciążeń hotelowych.


>> Zmiany w wersji 1.04c
2011-01-05

 • - poprawiono wyświetlanie informacji o serii zabiegów (przyciski modyfikujące zabiegi, które były aktywne zostały wyłączone),
 • - poprawiono wyświetlanie grafika.


>> Zmiany w wersji 1.04b
2010-12-27

 • - poprawiono sortowanie towarów na wydruku remanentu,
 • - rozszerzono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu,
 • - poprawiono wydruk raportu kasowego.


>> Zmiany w wersji 1.04a
2010-12-16

 • - poprawiono roczny raport obrotów,
 • - poprawiono roczny raport ilości pacjentów.


>> Zmiany w wersji 1.04
2010-12-07

 • - dodano funkcje ułatwiające zmianę stawek VAT,
 • - poprawiono funkcje oraz wydruki mające wpływ na poprawne działanie programu po zmianie stawek VAT,
 • - poprawiono wydruk paragonu na „zwykłej drukarce”,
 • - poprawiono wydruk raportu przyjęcia-wydania wg asortymentu,
 • - dodano podsumowanie wg form płatności na wydruku rejestru VAT sprzedaży,
 • - poprawiono usuwanie pozycji z dokumentów rozchodu,
 • - uzupełniono nazwy kontrahentów na wydrukach należności i zobowiązań,
 • - dodano upust procentowy na wydruku faktury,
 • - poprawiono dodawanie nowych zabiegów,
 • - poprawiono wybór daty zabiegu,
 • - poprawiono rozliczenie na „kredyt hotelowy”.


>> Zmiany w wersji 1.03
2010-11-15

 • - dodano obsługę szuflady,
 • - dodano pełną obsługę magazynu wg kolejki FIFO,
 • - wszystkie wbudowane wydruki zostały przekształcone do nowego formatu (FAST-REPORT), umożliwiającego m.in. ich modyfikację,
 • - dodano funkcję wysyłania mailem wszelkich raportów i zestawień,
 • - zmieniono sposób nadawania uprawnień dla nowych użytkowników,
 • - dodano możliwość wystawiania paragonów i faktur zaliczkowych,
 • - dodano możliwość wystawiania faktur z wielu paragonów,
 • - zmieniono sposób wyświetlania grafiku na oknie głównym,
 • - dodano możliwość wyszukiwania klienta po nazwisku,
 • - dodano możliwość określania stanów minimalnych dla towarów,
 • - dodano nowe raporty i zestawienia.