Lista zmian programu SOHO
>> Zmiany w wersji 3.30a
2023-11-20

 • - dodano możliwość wprowadzenia uwag końcowych do pobytu.


>> Zmiany w wersji 3.30
2023-09-04

 • - dodano wyszczególnienie wpłat (przedpłat) do rezerwacji/pobytu na wydruku faktury końcowej.


>> Zmiany w wersji 3.29
2023-01-09

 • - dodano możliwość ustawienia folderu na serwerze FTP dla archiwizacji,
 • - poprawiono automatyczne wprowadzanie adresu e-mail w oknie wydruku faktury bezpośrednio po rozliczeniu pobytu,
 • - dodano obsługę zamków ORBITA C.


>> Zmiany w wersji 3.28
2022-09-21

 • - wprowadzono możliwość dodawania nowych pozycji do korekty faktury,
 • - poprawiono eksport do pliku JPK V7M w zakresie korekt faktur,
 • - poprawiono działanie ręcznego oznaczania rezerwacji internetowych dla użytkowników nieposiadających modułu SOHOnet.


>> Zmiany w wersji 3.27
2022-06-20

 • - powiększono opisy dla pokoi,
 • - dodano obsługę JPK_FA w wersji 4.


>> Zmiany w wersji 3.26a
2022-04-08

 • - poprawiono błąd powodujący komunikat o nieprawidłowej konfiguracji usług gastronomicznych podczas rozliczania pobytu,
 • - poprawiono wysyłanie dostępności i cen.


>> Zmiany w wersji 3.26
2022-04-05

 • - poprawiono błąd polegający na podwójnym uwzględnianiu wpłaty do pobytu w przypadku, gdy wpłata została dokonana kartą,
 • - poprawiono raporty wyżywienia w zakresie prawidłowego drukowania nazw posiłków,
 • - zmodyfikowano zestawienie KT-1 dla GUS-u zgodnie z obowiązującą wersją,
 • - rozszerzono do 5 ilość usług gastronomicznych, do których można agregować pozycje przeniesione z gastronomii,
 • - dodano możliwość ręcznego oznaczania rezerwacji internetowych dla użytkowników nieposiadających modułu SOHOnet,
 • - zaktualizowano usługę pobierania danych kontrahenta z GUS-u.


>> Zmiany w wersji 3.25c
2022-02-22

 • - poprawiono wydruk korekty faktury w przypadku gdy następuje zmiana stawki VAT towaru/usługi,
 • - poprawiono generowanie pliku JPK_V7M.


>> Zmiany w wersji 3.25b
2022-02-11

 • - poprawiono dodawanie dokumentu KP w przypadku wystawienia faktury zapłaconej gotówką.


>> Zmiany w wersji 3.25a
2022-02-07

 • - poprawiono wydruki rejestru VAT sprzedaży oraz zakupu w zakresie wyświetlania wartości dla stawki zwolnionej,
 • - poprawiono błąd "AccessViolation" pojawiający się w momencie wydruku korekty faktury,
 • - dodano obsługę JPK_V7M w wersji 2.


>> Zmiany w wersji 3.25
2022-01-10

 • - dodano ostrzeżenie w momencie zamykania programu jeżeli w skrzynce nadawczej znajdują się jeszcze niewysłane e-maile/SMS-y,
 • - dodano możliwość usuwania załączników z maili po zakończeniu pobytu,
 • - dodano obsługę zamków DORMAKABA SAFLOK,
 • - dodano możliwość wprowadzenia treści maila podczas wysyłania dokumentów.
 • [NAPRAWA]
 • - dodano podgląd listy zalogowanych stanowisk/aplikacji.


>> Zmiany w wersji 3.24e
2021-09-07

 • - poprawiono szybkość działania niektórych elementów programu.
 • [SOHOnet]
 • - wyeliminowano błąd pojawiający się przy uruchamianiu modułu po niektórych aktualizacjach, w przypadku korzystania z operatora rezerwacji internetowych PROFITROOM.


>> Zmiany w wersji 3.24d
2021-08-30

 • - poprawiono wyświetlanie grafika wg standardów pokoi w zakresie uwzględniania wyłączeń pokoi, które zostały usunięte,
 • - dodano możliwość przypisania właściwości RatePlanCode dla dostępności i cenników podczas komunikacji z operatorem Profitroom,
 • - poprawiono szybkość działania niektórych elementów programu.


>> Zmiany w wersji 3.24c
2021-06-09

 • - poprawiono odświeżanie gridów po usuwaniu.


>> Zmiany w wersji 3.24b
2021-05-24

 • - poprawiono wydajność pracy niektórych elementów programu.


>> Zmiany w wersji 3.24a
2021-05-12

 • - poprawiono zapamiętywanie nagłówków dokumentów w danych właściciela,
 • - poprawiono pytanie o wydruk paragonu na drukarce fiskalnej przy wystawianiu faktury zaliczkowej do rezerwacji/pobytu.


>> Zmiany w wersji 3.24
2021-05-05

 • - dodano moduł SMS,
 • - rozbudowano moduł e-mail,
 • - dodano filtr zawężający do jednego roku przeglądanie rejestrów rozmów telefonicznych, obciążeń z baru/restauracji i SPA,
 • - dodano możliwość dodawania załączników do rezerwacji/pobytów (np. dokumentów, zdjęć, itp.).


>> Zmiany w wersji 3.23
2021-01-19

 • - poprawiono odczyt karty dla zamków HUNE,
 • - poprawiono zestawienie remanentowe dla dowolnej daty,
 • - poprawiono raport stanów magazynowych dla dowolnej daty,
 • - dodano możliwość ustawiania znaczników JPK: B_SPV oraz B_SPV_DOSTAWA dla faktur sprzedaży,
 • - rozdzielono opcję rejestracji faktur na drukarce fiskalnej na dwie osobne - dla faktur detalicznych i niedetalicznych.


>> Zmiany w wersji 3.22c
2020-11-24

 • - poprawiono wydruk rejestru VAT sprzedaży wg JPK,
 • - poprawiono eksport pliku JPK_V7,
 • - poprawiono generowanie pliku JPK_V7 w zakresie korekt faktur.


>> Zmiany w wersji 3.22b
2020-11-02

 • - poprawiono eksportowanie plików JPK_VAT i JPK_MAG,
 • - dodano rejestr VAT sprzedaży wg JPK V7 (od 1 października 2020).


>> Zmiany w wersji 3.22a
2020-10-22

 • - poprawiono kwalifikację faktur do JPK_V7M.


>> Zmiany w wersji 3.22
2020-10-20

 • - dodano obsługę JPK_V7M.


>> Zmiany w wersji 3.21a
2020-09-14

 • - dodano uprawnienie do podsumowania dnia,
 • - poprawiono wysyłanie potwierdzenia rezerwacji mailem,
 • - poprawiono wysyłanie załączników do wstępnego potwierdzenia rezerwacji,
 • - poprawiono wysyłanie dokumentów mailem.


>> Zmiany w wersji 3.21
2020-08-26

 • - dodano obsługę zaliczek na drukarkach fiskalnych ELZAB ONLINE,
 • - dodano obsługę drukarek fiskalnych ELZAB ZETA ONLINE,
 • - dodano możliwość wyświetlania przypomnienia o wprowadzeniu NIP-u nabywcy podczas wystawiania paragonu,
 • - poprawiono łączenie pobytów w przypadku używania modułu kontroli posiłków,
 • - poprawiono sprzedaż voucherów,
 • - na grafiku standardów dodano filtrowanie pokoi dostępnych dla rezerwacji internetowych,
 • - na grafiku głównym oznaczono pokoje dostępne dla rezerwacji internetowych,
 • - dodano funkcję oznaczania rezerwacji przeznaczonych do zmiany terminu wraz z oznaczaniem ich obwódką na grafiku,
 • - poprawiono rozliczanie parkingu, tak aby nie uwzględniało usuniętego parkowania,
 • - dodano możliwość wysyłania potwierdzenia rezerwacji oraz podziękowania za pobyt jako PDF,
 • - dodano kody CN dla artykułów, towarów oraz usług,
 • - dodano możliwość przypisania do grupy GTU dla artykułów, towarów oraz usług,
 • - poprawiono wydruk NIP-u nabywcy w polu nazwy kasjera na niektórych drukarkach POSNET,
 • - dodano możliwość wysyłania dokumentów oraz innych wydruków mailem jako PDF bezpośrednio z okna drukowania,
 • - dodano możliwość wysyłania potwierdzenia rezerwacji jako PDF w załączniku,
 • - dodano możliwość dodawania dodatkowych załączników wysyłanych wraz z potwierdzeniem rezerwacji lub podziękowaniem za pobyt,
 • - dodano zakładkę z dokumentami powiązanymi na oknie dodawania/edycji/podglądu rezerwacji,
 • - dodano zakładkę z dokumentami powiązanymi na oknie dodawania/edycji/podglądu/rozliczania pobytu,
 • - dodano zakładkę z dokumentami powiązanymi na oknie dodawania/edycji/podglądu/rozliczania rezerwacji obiektu,
 • - dodano uprawnienia dla obsługi zamków hotelowych,
 • - dodano raport wyżywienia wg pokoi,
 • - dodano możliwość pobrania danych właściciela z GUS-u,
 • - dodano podsumowanie dnia.
 • [SOHOnet]
 • - dodano możliwość ustawienia użytkownika, do którego przywiązane są nowe rezerwacje internetowe.


>> Zmiany w wersji 3.20a
2020-02-19

 • - dodano kontrolę przypisania identyfikatorów zaliczek podczas zapisu dokumentu sprzedaży,
 • - poprawiono błąd "Access Violation" podczas generowania JPK_FA,
 • - zmieniono sposób generowania JPK_VAT, tak aby w momencie wystawienia faktury do paragonu z NIP nabywcy o wartości do 450 zł, faktura ta była wykazywana na osobnej pozycji zamiast paragonu, jak dotychczas,
 • - zmieniono sposób generowania JPK_FA, tak aby w momencie wystawienia faktury do paragonu z NIP nabywcy o wartości do 450 zł, wykazywana była faktura zamiast paragonu, jak dotychczas.


>> Zmiany w wersji 3.20
2020-02-06

 • - dodano obsługę JPK_FA w wersji 3,
 • - rozszerzono JPK_FA o wydruk paragonów z NIP-em nabywcy,
 • - rozszerzono JPK_VAT o wydruk paragonów z NIP-em nabywcy,
 • - zmodyfikowano rejestr VAT sprzedaży wg JPK w zakresie wydruku paragonów z NIP-em nabywcy,
 • - poprawiono wydruk dokumentów rozliczających zaliczki na drukarkach POSNET ONLINE w przypadku gdy jest więcej niż jedna zaliczka.


>> Zmiany w wersji 3.19e
2020-01-09

 • - poprawiono wydruk NIP-u nabywcy na drukarkach ELZAB ZETA,
 • - poprawiono działanie uniwersalnego sterownika POSNET THERMAL 2013,
 • - poprawiono wydruk NIP-u nabywcy na drukarkach fiskalnych EMAR TEMPO 3 i EMAR TEMPO PRO,
 • - poprawiono wydruk NIP-u nabywcy na drukarkach fiskalnych EMAR PRINTO,
 • - dodano obsługę drukarek fiskalnych ELZAB MERA ONLINE i ELZAB QUBE ONLINE,
 • - dodano kontrolę poprawności podczas wprowadzania NIP-u nabywcy.


>> Zmiany w wersji 3.19d
2019-12-30

 • - dodano nowy sterownik POSNET THERMAL 2013 dla drukarek fiskalnych pracujących na protokole THERMAL i drukujących NIP nabywcy,
 • - dodano wydruk NIP-u nabywcy na drukarkach fiskalnych EMAR TEMPO 3 i EMAR TEMPO PRO.


>> Zmiany w wersji 3.19c
2019-12-17

 • [SOHOnet]
 • - dodano obsługę protokołu TLS w wersji 1.2 dla operatora PROFITROOM.


>> Zmiany w wersji 3.19b
2019-11-26

 • - dodano możliwość uzupełnienia/zmiany/usunięcia identyfikatorów zaliczek dla pozycji dokumentów rozliczeniowych (paragonów i faktur). Identyfikatory zaliczek są wykorzystywane do prawidłowego rejestrowania dokumentów rozliczających zaliczki na urządzeniach fiskalnych typu ONLINE.


>> Zmiany w wersji 3.19a
2019-11-18

 • - poprawiono fiskalizację dokumentów (faktur i paragonów) rozliczających zaliczki.


>> Zmiany w wersji 3.19
2019-11-05

 • - dodano funkcję drukowania NIP-u nabywcy na paragonie fiskalnym,
 • - poprawiono wydruk nazwy kasjera i numeru kasy na paragonach w drukarkach ELZAB,
 • - dodano obsługę drukarek fiskalnych ELZAB poprzez port LAN,
 • - poprawiono drukowanie paragonu fiskalnego rozliczeniowego zawierającego wiele pobytów/zaliczek,
 • - poprawiono filtrowanie pobytów aktualnych i archiwalnych.
 • [SOHOnet]
 • - poprawiono wysyłanie dostępności przy zmianie daty rezerwacji/pobytu.


>> Zmiany w wersji 3.18a
2019-09-12

 • - przywrócono możliwość generowania JPK_VAT dla faktur zakupu.
 • [SOHOnet]
 • - poprawiono wysyłanie potwierdzeń przyjęcia rezerwacji.


>> Zmiany w wersji 3.18
2019-08-27

 • - dodano obsługę JPK_FA w wersji 2,
 • - dodano obsługę drukarek fiskalnych Novitus ONLINE oraz Posnet ONLINE,
 • - dodano moduł kontroli uprawnień gościa do skorzystania z posiłku na podstawie kart do zamków HARTMANN i BE-TECH,
 • - dodano obsługę kolejnej (trzeciej) grupy wyżywienia (dla małych dzieci).
 • [SOHOnet]
 • - poprawiono wysyłanie dostępności dla systemów PROFITROOM i HOTRES.


>> Zmiany w wersji 3.17
2019-05-09

 • - dodano możliwość wydruku paragonów (również do faktur) na drukarce fiskalnej bezpośrednio po zapisie bez dodatkowego potwierdzenia,
 • - dodano obsługę drukarki fiskalnej Novitus BONO z wersją oprogramowania 4.00,
 • - poprawiono funkcję łączenia firm,
 • - dodano możliwość zdefiniowania 5 poziomów cenowych dla wyżywienia,
 • - dodano osobne kolory dla rezerwacji potwierdzonych i niepotwierdzonych na grafiku obiektów dodatkowych,
 • - dodano możliwość wydruku faktury w dowolnej walucie,
 • - dodano nowe szyfrowane połączenie z systemem rezerwacji internetowych PROFITROOM.


>> Zmiany w wersji 3.16
2018-12-18

 • - dodano obsługę zamków hotelowych KABA,
 • - poprawiono działanie funkcji zapamiętywania sposobu sortowania danych w tabelach,
 • - poprawiono filtrowanie dokumentów kasowych i bankowych wg daty,
 • - dodano możliwość domyślnego ustawiania nowych rezerwacji jako potwierdzonych,
 • - dodano obsługę drukarki fiskalnej Emar TEMPO PRO,
 • - dodano raport prognozy wykorzystania pokoi,
 • - dodano możliwość zakończenia pobytu w dniu jego rozpoczęcia,
 • - dodano obsługę zamków hotelowych IRON LOGIC.
 • [SOHOnet]
 • - dodano możliwość wysyłania nazwiska bez anonimizacji dla rezerwacji spoza internetu (dotyczy tylko Hotelsystems.pl).


>> Zmiany w wersji 3.15a
2018-09-04

 • - poprawiono wydruk remanentu,
 • - dodano możliwość ustawienia okresu dla ruchu towaru/usługi,
 • - poprawiono eksport do pliku JPK_FA,
 • - dodano obsługę zamków zbliżeniowych INHOVA,
 • - poprawiono stosowanie niektórych uprawnień dla dokumentów obrotowo-magazynowych oraz kasowych.


>> Zmiany w wersji 3.15
2018-07-04

 • - dodano uprawnienia do przyjmowania wpłat dla rezerwacji i pobytów,
 • - dodano możliwość eksportu pliku JPK_MAG.
 • [SOHOnet]
 • - dodano funkcję restartu dla długotrwałego braku połączenia z operatorem Profitroom,
 • - dodano zabezpieczenie przed niepotrzebnym dublowaniem danych personalnych.


>> Zmiany w wersji 3.14a
2018-06-05

 • - poprawiono problem z przesyłaniem danych do systemu rezerwacji internetowych Hotelsystems, objawiający się anonimizacją wszystkich nazwisk (zamiana na znaki "xxxxx"). Po zainstalowaniu poprawki, zamieniane będą tylko nazwiska pochodzące spoza rezerwacji internetowych,
 • - dodano możliwość eksportu pliku JPK_FA.


>> Zmiany w wersji 3.14
2018-05-23

 • - poprawiono generowanie JPK_VAT w zakresie braku nazwy firmy dla niektórych rekordów faktur,
 • - zmodyfikowano funkcję sortowania dokumentów,
 • - dodano możliwość określenia przyczyny korekty faktury,
 • - poprawiono wydruk rejestru VAT w zakresie prawidłowego drukowania kolumny form płatności,
 • - dodano obsługę drukarek fiskalnych poprzez LAN,
 • - dodano możliwość wyboru firmy w raporcie dokumentów,
 • - dodano możliwość wyboru firmy w raporcie przyjęć-wydań wg asortymentu,
 • - poprawiono generowanie JPK_VAT w zakresie dublowania obrotu przy fakturach detalicznych wystawionych z paragonu,
 • - powiększono długość pola dla kodu pocztowego do 10 znaków,
 • - dodano możliwość wyboru określonego wydruku w momencie drukowania w przypadku posiadania modułu raportów własnych.
 • [RODO]
 • - monitorowanie i przeglądanie danych o operacjach na danych personalnych/kontrahentów/użytkowników,
 • - nowe uprawnienia zabezpieczające przed niepożądanym wyciekiem danych - wydruku i eksportu każdej tabeli/listy w programie,
 • - raport użytkowników uprawnionych, czyli takich, którzy mają dostęp do danych w programie, wraz z ich uprawnieniami,
 • - raporty przetwarzania danych personalnych, kontrahenta, użytkownika,
 • - możliwość anonimizacji danych (potrzebna do realizacji prawa do bycia zapomnianym),
 • - nowa karta klienta z dużym polem opisowym, modyfikowanym w ustawieniach programu,


>> Zmiany w wersji 3.13e
2018-02-26

 • - poprawiono działanie funkcji zapamiętywania sortowania,
 • - poprawiono wysyłanie danych o dostępności do systemu PROFITROOM po zmianie pokoju w rezerwacji/pobycie,
 • - poprawiono działanie funkcji zapisywania danych właściciela.


>> Zmiany w wersji 3.13d
2018-02-14

 • - poprawiono kontrolę rozliczenia pobytu podczas jego zakańczania (wymeldowania),
 • - poprawiono problem polegający na błędnym przypisywaniu firmy do danych personalnych podczas używania funkcji "Zapisz i dodaj jako firmę".


>> Zmiany w wersji 3.13c
2018-02-13

 • - poprawiono wydruk rejestru VAT sprzedaży w zakresie wyboru jednej formy płatności,
 • - dodano obsługę JPK_VAT w wersji 3.
 • [SOHO_FK]
 • - poprawiono błąd Access Violation występujący podczas eksportu do systemu Symfonia.


>> Zmiany w wersji 3.13b
2018-01-30

 • - dodano rejestr VAT sprzedaży wg JPK (obejmujący te same zapisy co plik JPK),
 • - dodano skrót klawiszowy F9 dla funkcji filtrowania danych,
 • - poprawiono wysyłanie danych o dostępności do systemu PROFITROOM po usunięciu rezerwacji/pobytu,
 • - poprawiono raport przyjęcia-wydania asortymentu.


>> Zmiany w wersji 3.13a
2018-01-15

 • - poprawiono wydruk rejestru VAT sprzedaży, tak aby uwzględniał dokumenty o zerowej wartości brutto.
 • [SOHO_FK]
 • - poprawiono błąd występujący podczas wykonywania eksportu do programów CDN.


>> Zmiany w wersji 3.13
2018-01-08

 • - poprawiono filtrowanie należności i zobowiązań wg daty wystawienia oraz daty zapłaty dokumentu,
 • - dodano obsługę zamków Timelox,
 • - poprawiono raporty obłożenia pokoi,
 • - poprawiono raporty wykorzystania pokoi,
 • - poprawiono raporty planowanego obłożenia pokoi,
 • - poprawiono błąd występujący przy uruchamianiu funkcji wyłączania pokoi,
 • - poprawiono błędnie wyświetlane na grafiku obiekty usunięte.


>> Zmiany w wersji 3.12a
2017-10-23

 • - poprawiono błąd podczas tworzenia plików JPK, polegający na generowaniu kilku linii dla jednego dokumentu, osobno dla każdej stawki VAT.


>> Zmiany w wersji 3.12
2017-10-18

 • - poprawiono programowanie karty gościa bezpośrednio z okna pobytu,
 • - dodano opcję faktury detalicznej (wystawianej dla osób fizycznych),
 • - zmieniono sposób tworzenia pliku JPK w taki sposób, aby uwzględniał opcję faktury detalicznej,
 • - poprawiono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu, który pojawiał się w momencie wyboru osoby wystawiającej/odbierającej dokument,
 • - poprawiono domyślny sposób kalkulacji ceny dla rezerwacji internetowych dla interfejsu Profitroom na "cena umowna",
 • - dodano możliwość współpracy z systemem rezerwacji internetowych HOTRES,
 • - przyspieszono zapis uprawnień,
 • - poprawiono raporty obłożenia pokoi.


>> Zmiany w wersji 3.11c
2017-07-05

 • - poprawiono możliwość ustawienia autowylogowania powyżej 99 sekund.
 • [SOHOnet]
 • - poprawiono przesyłanie zajętości.


>> Zmiany w wersji 3.11b
2017-06-21

 • - uaktualniono eksport do księgowości dla programów Insert (format EDI++) do wersji 1.05.4,
 • - poprawiono nadawanie uprawnień do funkcji rzeczy znalezionych,
 • - dodano kolumnę z numerem pokoju w tabeli rzeczy znalezionych,
 • - dodano możliwość ustawienia dla kolorów oznaczających sprzątanie i awarię na grafiku,
 • - dodano kolumnę uwag na wydruku listy PERSONA NON GRATA,
 • - dodano informację o pokojach do posprzątania w momencie zapisu nowego pobytu.


>> Zmiany w wersji 3.11a
2017-05-25

 • - poprawiono tworzenie wydruku/raportu na podstawie wydruku wzorcowego,
 • - poprawiono dzielenie długich nazw firm podczas pobierania danych z GUS-u,
 • - dodano archiwum rzeczy znalezionych,
 • - dodano możliwość przełączenia pokoju czysty/brudny bezpośrednio z grafiku.


>> Zmiany w wersji 3.11
2017-05-10

 • - dodano podświetlanie kolumny i wiersza dla aktualnego położenia wskaźnika myszy na grafiku pokoi,
 • - rozszerzono ilość możliwych schematów wyżywienia do pięciu,
 • - poprawiono wydruk uwag do pozycji oraz uwag do całego dokumentu podczas wydruku faktury bezpośrednio po rozliczeniu pobytu,
 • - dodano listę rzeczy znalezionych,
 • - zlikwidowano dotychczas istniejące pola "Imię ojca" oraz "Imię matki" na formatce danych personalnych,
 • - dodano funkcję PERSONA NON GRATA, która działa niezależnie od dotychczas istniejącej funkcji ostrzegania o zapisie w uwagach danych personalnych,
 • - dodano możliwość wydruku listy PERSONA NON GRATA,
 • - dodano kolumnę "Data otrzymania zapłaty" w wykazie wystawionych wcześniej faktur zaliczkowych na wydruku faktury,


>> Zmiany w wersji 3.10b
2017-03-16

 • - dodano automatyczny podział nazwy firmy na dwie części w określonych przypadkach podczas pobierania danych z rejestrów GUS-u,
 • - poprawiono usuwanie danych z drugiej części nazwy firmy podczas pobierania danych z rejestrów GUS-u,
 • - poprawiono zapis korekty faktury sprzedaży w zakresie przywracania towaru na stan magazynu,
 • - poprawiono kontrolę edycji rezerwacji/pobytu na kilku stanowiskach w tym samym momencie.


>> Zmiany w wersji 3.10a
2017-02-22

 • - poprawiono generowanie plików JPK_VAT,
 • - poprawiono blokadę wprowadzania korekty faktury zakupu w przypadku, gdy faktura zakupu była utworzona na podstawie dokumentów PZ, a ilość korygowana towaru przekracza ilość dostępną dla korygowanej dostawy,
 • - przyspieszono zapis ustawień,
 • - poprawiono filtrowanie firm,
 • - poprawiono filtrowanie dokumentów.


>> Zmiany w wersji 3.10
2017-02-14

 • - dodano pobieranie danych firm z rejestrów GUS-u na podstawie numeru NIP lub REGON.
 • [SOHOnet]
 • - poprawiono wysyłanie cen pokoi dla interfejsu Profitroom.


>> Zmiany w wersji 3.09
2017-02-07

 • - dodano możliwość eksportu pliku JPK_VAT,
 • - poprawiono tworzenie pliku archiwizacji z taką samą nazwą,
 • - poprawiono uwzględnianie priorytetów podczas wyznaczania cen pokoi dla rezerwacji/pobytów wg sezonów.


>> Zmiany w wersji 3.08
2017-01-25

 • - dodano możliwość dodatkowego określenia odbiorcy/dostawcy na dokumentach obrotowo-magazynowych, niezależnie od nabywcy/sprzedawcy, a także zmodyfikowano wszystkie wydruki wzorcowe z tym związane,
 • - dodano osobne pole z numerem lokalu w danych kontrahentów, danych personalnych oraz danych właściciela obiektu, a także zmodyfikowano wszystkie wydruki wzorcowe z tym związane,
 • - poprawiono wyświetlanie statusów czysty/brudny dla pokoi na grafiku bezpośrednio po zalogowaniu się,
 • - dodano funkcję umożliwiającą dodawanie nowej firmy na bazie danych personalnych.


>> Zmiany w wersji 3.07
2016-11-23

 • - poprawiono działanie rejestru VAT sprzedaży w zależności od wyboru formy płatności,
 • - dodano kontrolę podczas wprowadzania NIP,
 • - poprawiono funkcję wyszukiwania dokumentów kasowych i bankowych,
 • - poprawiono funkcję filtrowania dokumentów kasowych i bankowych,
 • - dodano przyciski "Zaznacz/Odznacz wszystko" na oknie częściowego rozliczania pobytu
 • - dodano uprawnienia do zmiany numeru dla każdego typu dokumentu,
 • - dodano funkcję filtrowania należności/zobowiązań z kart.


>> Zmiany w wersji 3.06
2016-08-11

 • - dodano wyszukiwanie firmy po NIP-ie bez kresek,
 • - dodano obsługę drukarki EMAR TEMPO 3 (wraz z wydrukami niefiskalnymi),
 • - poprawiono wystawianie faktury z paragonu w przypadku obecności przedpłat.


>> Zmiany w wersji 3.05b
2016-05-16

 • - poprawiono edycję pokoju poprzez wyeliminowanie błędnego komunikatu o istniejącym takim samym numerze pokoju,
 • - zmieniono sposób przeliczania zawartości dla pakietów na BRUTTO,
 • - poprawiono funkcję zmiany hasła, która w skrajnych przypadkach mogła na nowo zainicjować uprawnienia użytkownika, lub usunąć uprawnienia administratora,
 • - poprawiono częściowe rozliczanie pobytu.
 • [SOHOnet]
 • - poprawiono przesyłanie pokoi wyłączonych.


>> Zmiany w wersji 3.05a
2016-05-05

 • - poprawiono funkcję łączenia danych personalnych,
 • - poprawiono błąd polegający na uwzględnianiu usuniętych sezonów w kalkulowaniu ceny pobytu,
 • - poprawiono rozliczanie częściowe pobytu.


>> Zmiany w wersji 3.05
2016-04-18

 • - rozbudowano uprawnienia do funkcji wyłączeń pokoi,
 • - poprawiono usuwanie faktur zaliczkowych do rezerwacji obiektów dodatkowych,
 • - dodano obsługę zamków hotelowych ADELLOCK A90,
 • - dodano raport sprzedaży asortymentu wg kraju docelowego,
 • - dodano wydruk listy pokoi dla rezerwacji/pobytu,
 • - dodano możliwość sortowania pokoi na grafiku wg pięter,
 • - dodano możliwość rozliczania i przenoszenia do archiwum rezerwacji obiektów bezpośrednio z grafiku,
 • - poprawiono anulację rozliczenia obiektu przed wystawieniem dokumentu sprzedaży,
 • - dodano oddzielny kolor dla archiwalnej rezerwacji obiektu na grafiku,
 • - poprawiono błąd w rejestrze VAT sprzedaży polegający na nieuwzględnianiu dokumentów bez formy płatności (np. zapłata została przyjęta w całości w formie przedpłaty),
 • - dodano funkcję pakietów pobytowych,
 • - dodano funkcję łączenia towarów,
 • - dodano funkcję łączenia danych personalnych,
 • - dodano funkcję łączenia firm,
 • - dodano możliwość zmiany uprawnień podczas edycji użytkownika.
 • [EDI]
 • - poprawiono eksport dokumentów obrotowych.


>> Zmiany w wersji 3.04a
2015-12-03

 • - poprawiono formatkę wyboru sposobu rozliczenia pobytu w zakresie wyświetlania błędnej formy "Hotel - All Inclusive".


>> Zmiany w wersji 3.04
2015-12-01

 • - dodano pole z numerem karty płatniczej na okienku wystawiania korekt faktur,
 • - dodano ustawienia dostępne wyłącznie dla administratora, pozwalające włączyć lub wyłączyć walidację haseł oraz wymuszanie ich zmiany co 30 dni,
 • - dodano możliwość określenia źródła danych osobowych podczas ich dodawania,
 • - dodano możliwość ustawienia domyślnego źródła danych osobowych,
 • - poprawiono podział rezerwacji w przypadku obowiązkowego wprowadzania sposobu i typu rezerwacji oraz źródła informacji,
 • - poprawiono wyświetlanie overbookingu,
 • - dodano funkcję kontroli minibarków poprzez wykorzystanie statusów central telefonicznych,
 • - poprawiono wydruk paragonów rozliczeniowych z pobytu na drukarce fiskalnej przy włączonej funkcji odejmowania zaliczki przed fiskalizacją,
 • - dodano możliwość zaprogramowanania duplikatu karty dla zamków Hartmann/BE-TECH.
 • [SOHOnet]
 • - poprawiono przesyłanie allotmentu.


>> Zmiany w wersji 3.03a
2015-10-14

 • - poprawiono edycję dokumentów RW,
 • - poprawiono wygląd formatki dodawania nowego użytkownika.


>> Zmiany w wersji 3.03
2015-09-29

 • - dodano roczny podział archiwalnych rezerwacji, pobytów, rezerwacji obiektów, parkowania i depozytów,
 • - poprawiono filtrowanie rezerwacji/pobytów archiwalnych,
 • - usprawniono proces wystawiania faktury z paragonu przy dużej liczbie istniejących paragonów,
 • - dodano raport przetwarzania danych osobowych,
 • - dodano funkcję wymuszającą zmianę hasła co 30 dni,
 • - dodano walidację hasła (obecnie musi się składać z dużych i małych liter oraz cyfr, a także mieć długość minimum 8 znaków),
 • - dodano nowe zapisy na karcie klienta (karcie meldunkowej),
 • - dodano możliwość ustawienia domyślnego sposobu rozliczenia pobytu "cena za dobę",
 • - poprawiono działanie funkcji autowylogowywania,
 • - poprawiono odświeżanie overbookingu na grafiku,
 • - uzupełniono ustawienia uprawnień do wystawiania dokumentów zaliczkowych,
 • - uzupełniono ustawienia uprawnień dołączania dokumentów do rezerwacji i pobytów.
 • [SOHOnet]
 • - poprawiono problem odmowy przyjęcia niektórych rezerwacji pochodzących z zewnętrznego systemu rezerwacji ze względu na możliwą kolizję.
 • [CENTRALE TELEFONICZNE]
 • - poprawiono działanie modułu przy ustawieniu portu RS232 dla centrali SLICAN.
 • Uwaga !
 • - Funkcja wymuszająca zmianę hasła co 30 dni oraz jego walidację jest stale aktywna (za wyjątkiem wersji demonstracyjnej) i działa niezależnie od jakichkolwiek ustawień.


>> Zmiany w wersji 3.02
2015-08-07

 • - poprawiono wydruk paragonów zawierających kwotę przedpłaty na niektórych drukarkach fiskalnych,
 • - poprawiono wydruk paragonów zawierających rozliczenie rezerwacji obiektu dodatkowego przy przyjętej wcześniej zaliczce i włączonej funkcji odejmowania zaliczki przed fiskalizacją,
 • - poprawiono sposób rozliczenia pobytu zawierającego rabat,
 • - zmieniono sposób wyliczania podsumowania wg form płatności dla dokumentów korygujących na wydruku rejestru VAT sprzedaży.
 • [SOHOnet]
 • - poprawiono aktualizację dostępności w przypadku gdy wymeldowanie nastąpiło przed wcześniej zakładaną datą.


>> Zmiany w wersji 3.01f
2015-06-01

 • - poprawiono wystawianie faktury z paragonu zawierającego płatność voucherem.
 • [SOHOnet]
 • - poprawiono problem prowadzący w skrajnym przypadku do wielokrotnego uruchomienia modułu SOHOnet (najczęściej w razie braku połączenia z internetem).


>> Zmiany w wersji 3.01e
2015-05-15

 • - poprawiono działanie funkcji wymiany usługi na dokumencie sprzedaży,
 • - poprawiono edycję korekty faktury dla korekty wartościowej,
 • - poprawiono wydruk remanentu,
 • - poprawiono dodawanie nowej rezerwacji obiektu dodatkowego dla ewentualnej kolizji z rezerwacją wcześniej usuniętą.


>> Zmiany w wersji 3.01d
2015-05-04

 • - poprawiono wyświetlanie należności z kart dla sprzedaży voucherów,
 • - usunięto zbędne przyciski "Usuń" na listach należności/zobowiązań (również dla kart),
 • - poprawiono usuwanie voucherów,
 • - dodano możliwość dodawania prowizji kwotowej obok procentowej podczas rozliczania należności/zobowiązań z kart,
 • - poprawiono filtrowanie listy usług,
 • - poprawiono dodawanie nowej rezerwacji obiektu dodatkowego dla ewentualnej kolizji z rezerwacją wcześniej usuniętą,
 • - poprawiono błędny komunikat o braku skonfigurowanej usługi podczas częściowego rozliczania pobytu z wyżywieniem,
 • - dodano obsługę zamków HARTMANN TRESORE,
 • - poprawiono stosowanie uprawnień na grafiku obiektów dodatkowych,
 • - poprawiono zapis podziału pobytu,
 • - poprawiono uwzględnianie zwrotów na kartę dla wcześniejszych wpłat do pobytu/rezerwacji w czasie rozliczania pobytu,
 • - poprawiono wyświetlanie informacji o pobytach dla danych personalnych jeżeli dana osoba występuje jedynie jako zameldowana,
 • - poprawiono sprawdzanie numeru PESEL.
 • [EKSPORT]
 • - dokonano zmian w zakresie kilku form płatności na jednym dokumencie sprzedaży.


>> Zmiany w wersji 3.01c
2015-03-31

 • - poprawiono raporty planowanego obłożenia,
 • - poprawiono raporty planowanych przychodów,
 • - poprawiono błąd SQL występujący podczas programowania karty dla niektórych typów zamków hotelowych,
 • - poprawiono komunikaty podczas kończenia rezerwacji obiektu dodatkowego,
 • - dodano możliwość przeglądania archiwalnych rezerwacji obiektów,
 • - poprawiono tworzenie dokumentu podczas rozliczenia pobytu w zakresie oznaczania pozycji zafiskalizowanych wcześniej,
 • - poprawiono wysyłanie blokad aparatów do centrali SLICAN,
 • - poprawiono wyświetlanie przypomnień dla prywatnych notatek w terminarzu,
 • - poprawiono tworzenie faktury FZ z dokumentów PZ dla dwóch takich samych pozycji na różnych dokumentach PZ,
 • - poprawiono generowanie tytułu dokumentu kasowego wystawianego automatycznie do dokumentu sprzedaży/zakupu,
 • - poprawiono wydruk rejestru VAT zakupu,
 • - poprawiono edycję dokumentów RW w zakresie zmiany ilości,
 • - poprawiono działanie niektórych wydruków wykorzystujących ustawienia programu.


>> Zmiany w wersji 3.01b
2015-03-17

 • - dodano możliwość zmiany parametru wszystkie/przeterminowane podczas wydruku listy należności/zobowiązań,
 • - dodano informację o przedpłacie na wydruku faktury VAT,
 • - poprawiono wyświetlanie numerów pokoi oraz standardów na grafiku dla niektórych konfiguracji,
 • - poprawiono drukowanie różnic inwentaryzacyjnych.


>> Zmiany w wersji 3.01a
2015-03-09

 • - poprawiono rozliczanie częściowe wielu pobytów jednocześnie,
 • - dodano kolumny z numerami pokoi na zakładkach bar/restauracja oraz SPA podczas częściowego rozliczania pobytów.


>> Zmiany w wersji 3.01
2015-03-06

 • - dodano obsługę zamków hotelowych ELARM,
 • - poprawiono problem z aktualizacją wydruku listy obciążeń z baru/restauracji,
 • - poprawiono zakończenie pobytu połączonego z parkowaniem lub depozytem,
 • - poprawiono zmianę ceny sprzedaży w zawartości faktury PRO-FORMA.


>> Zmiany w wersji 3.00k
2015-03-02

 • - poprawiono funkcję zmiany cen w zawartości faktury PRO-FORMA,
 • - poprawiono działanie przycisków nawigacyjnych przy wystawianiu faktury z paragonu,
 • - poprawiono wydruk listy obciążeń z baru/restauracji,
 • - poprawiono wydruk listy obciążeń ze SPA,
 • - poprawiono wydruk listy budzeń.
 • [SOHOnet]
 • - poprawiono zapis rezerwacji przy włączonym obowiązku wprowadzania niektórych danych.


>> Zmiany w wersji 3.00j
2015-02-17

 • - poprawiono drukowanie dokumentu kasowego bezpośrednio po rozliczeniu należności/zobowiąznia,
 • - przywrócono możliwość drukowania faktury PRO-FORMA w EURO,
 • - poprawiono zapisywanie cenników,
 • - poprawiono edycję, usuwanie oraz informację o rezerwacji obiektów dodatkowych bezpośrednio na grafiku,
 • - poprawiono wysyłanie maili (błąd z brakującą biblioteką mail.dll).
 • [EKSPORT]
 • - poprawiono eksport dokumentów do programów firmy Insert.


>> Zmiany w wersji 3.00i
2015-02-11

 • - poprawiono raport dla pokojowych,
 • - poprawiono zapis należności i zobowiązań do dokumentów.


>> Zmiany w wersji 3.00h
2015-02-06

 • - poprawiono funkcję zamiany pokoi w pobytach.


>> Zmiany w wersji 3.00g
2015-02-03

 • - poprawiono wydruki list rezerwacji/pobytów,
 • - poprawiono drukowanie paragonów rozliczających pobyt przy włączonej funkcji odejmowania zaliczki przed fiskalizacją,
 • - poprawiono łączenie pobytów w przypadku gdy zostały stworzone na podstawie wcześniejszych rezerwacji,
 • - poprawiono rozliczanie częściowe bez dokumentu sprzedaży (tylko poprzez dokumenty kasowe),
 • - poprawiono wyłączanie możliwego do wystawienia dokumentu końcowego (faktura lub paragon) jeżeli do pobytu wystawiono wcześniej dokument zaliczkowy.


>> Zmiany w wersji 3.00f
2015-01-29

 • - poprawiono rozliczanie należności i zobowiązań z kart dla wpłat do rezerwacji/pobytów,
 • - poprawiono błąd występujący po usunięciu pobytu (dotyczy hoteli z obsługą zamków),
 • - poprawiono wyszukiwanie paragonów po numerze systemowym,
 • - poprawiono usuwanie pokoi,
 • - zmodyfikowano formularz KT-1 dla GUS-u na obowiązujący w roku 2015,
 • - poprawiono raport wyżywienia,
 • - poprawiono działanie funkcji wyłączania pokoi,
 • - poprawiono wydruk należności/zobowiązań z kart za dany okres.


>> Zmiany w wersji 3.00e
2015-01-23

 • - poprawiono błąd polegający na dodawaniu nowego dokumentu kasowego dla faktury wystawionej z paragonu.


>> Zmiany w wersji 3.00d
2015-01-21

 • - poprawiono rejestry VAT sprzedaży i zakupu,
 • - przywrócono kolumny z nr pokoju w obciążeniach z baru oraz SPA.


>> Zmiany w wersji 3.00c
2015-01-19

 • - poprawiono zaznaczanie pokoi dostępnych dla rezerwacji internetowych,
 • - poprawiono łączenie pobytów,
 • - poprawiono uprawnienia do poczty wewnętrznej,
 • - poprawiono usuwanie rezerwacji oraz pobytów,
 • - poprawiono komunikację z Hotelsystems.pl,
 • - przywrócono możliwość modyfikacji faktury wystawionej z paragonu w zakresie zawartości,
 • - poprawiono rozliczanie częściowe pobytu.


>> Zmiany w wersji 3.00b
2015-01-16

 • - poprawiono dzielenie pobytów,
 • - poprawiono wyszukiwanie z polskimi znakami,
 • - poprawiono wpłaty kartą do rezerwacji i pobytów,
 • - poprawiono zapis dokumentu sprzedaży, na którym przedpłaty są równe wartości dokumentu,
 • - poprawiono działanie menu kontekstowego na grafiku obiektów dodatkowych,
 • - poprawiono zapisywanie logu w SOHOnet.


>> Zmiany w wersji 3.00a
2015-01-15

 • - poprawiono nadawanie uprawnień dla listy pokoi,
 • - poprawiono rozliczanie wielu pobytów,
 • - poprawiono wystawianie dokumentów kasowych bez kontrahenta,
 • - poprawiono funkcję łączenia rezerwacji,
 • - poprawiono funkcję łączenia pobytów,
 • - poprawiono funkcję overbookingu,
 • - poprawiono wystawianie faktury PRO-FORMA.


>> Zmiany w wersji 3.00
2014-12-30

 • - dodano funkcję cofania operacji usuwania dla większości kartotek w programie (Pokaż aktualne/Pokaż usunięte),
 • - rozszerzono zakres możliwych uprawnień,
 • - dodano możliwość zmiany rocznika przeglądanych dokumentów bezpośrednio na liście dokumentów,
 • - dodano obsługę TLS dla kont mailowych,
 • - wydłużono pola miasta oraz ulicy do 40 znaków,
 • - dodano możliwość filtrowania rekordów nie zawierających danej sekwencji,
 • - zmodyfikowano mechanizm wyszukiwania rekordów w tabelach, co spowodowało znaczne przyspieszenie tej operacji,
 • - dodano możliwość automatycznej archiwizacji bazy danych w trybie tygodniowym,
 • - dodano funkcję kopiowania archiwizacji na serwer FTP,
 • - wycofano funkcję archiwizacji podczas logowania użytkownika,
 • - dodano konfigurację gridów w zakresie szerokości, kolejności i widoczności kolumn dla każdego użytkownika,
 • - dodano możliwość użycia wielu form płatności na dokumentach sprzedaży (paragony, faktury, korekty faktur),
 • - dodano zobowiązania z kart, a co się z tym wiąże - możliwość zwrotu na kartą płatniczą,
 • - dodano blokadę zapisu dokumentu z wartością ujemną,
 • - dodano funkcję terminarza dla każdego użytkownika z możliwością ustawienia przypomnienia oraz z możliwością dodawania terminów dla wszystkich użytkowników,
 • - dodano możliwość drukowania zawartości dowolnej tabeli,
 • - dodano możliwość eksportu zawartości dowolnej tabeli do Excela,
 • - dodano możliwość podglądu paragonów poprzez fakturę, która została z nich wystawiona,
 • - poprawiono rozróżnianie pobytów bez meldunków na grafiku,
 • - rozbudowano log gromadzenia informacji o użytkownikach i czasie wprowadzania zmian w rezerwacjach i pobytach,
 • - zwiększono szybkość przewijania grafików,
 • - rozbudowano rezerwacje obiektów dodatkowych o możliwość określenia ilości osób, ceny, potwierdzenia rezerwacji, a także wystawiania dokumentów zaliczkowych oraz końcowych,
 • - dodano zaznaczanie pokoju do sprzątania po zamianie pokoi w pobycie,
 • - dodano liczbę dostępnych/wybranych pokoi w oknie wyboru pokoi dla rezerwacji/pobytu,
 • - dodano nowe cechy pokoi (mini-bar, balkon),
 • - rozszerzono możliwości filtrowania rezerwacji obiektów,
 • - dodano możliwość określenia źródła informacji dla rezerwacji jako kolejnego kryterium,
 • - dodano możliwość domyślnego zaznaczania/odznaczania wszystkich pozycji do rozliczenia częściowego pobytu,
 • - dodano historię pobytów dla pokoju,
 • - dodano filtrowanie w obciążeniach z restauracji, SPA oraz dla połączeń telefonicznych,
 • - dodano możliwość konfiguracji ustawień lokalnych z dowolnego stanowiska,
 • - dodano możliwość wymuszenia na użytkowniku określenia ilości osób w rezerwacji/pobycie,
 • - dodano możliwość wymuszenia na użytkowniku określenia wyżywienia w rezerwacji/pobycie,
 • - zmieniono dotychczasowy sposób rozliczania rezerwacji/pobytów wg cen pokoi na rozliczanie wg cenników,
 • - dodano nowy sposób rozliczania rezerwacji/pobytów wg ceny za dobę dla całego pobytu,
 • - dodano obsługę voucherów,
 • - dodano funkcje ułatwiające pracę na grafiku: sortowanie pokoi wg standardów oraz wyświetlanie pokoi o wybranym standardzie,
 • - na oknach edycji rezerwacji/pobytu dodano informacje o kwotach w poszczególnych grupach zamówionych/wykonanych usług,
 • - dodano możliwość ustalania rabatu dla klienta bezpośrednio podczas rezerwacji/pobytu,
 • - dodano możliwość wysłania podziękowania za pobyt w hotelu.


>> Zmiany w wersji 2.40a
2014-08-26

 • - poprawka do wersji 2.40


>> Zmiany w wersji 2.40
2014-08-25

 • - poprawiono zapis danych osobowych w SOHOnet,
 • - dodano obsługę rezerwacji internetowych Profitroom z włączonym Channel Managerem.


>> Zmiany w wersji 2.39a
2014-05-06

 • - poprawiono zapis rezerwacji w SOHOnet.


>> Zmiany w wersji 2.39
2014-04-23

 • - poprawiono rejestr VAT sprzedaży w zakresie działania znacznika fiskalizacji,
 • - poprawiono wydruk nr kasy oraz kasjera na drukarce Posnet HD,
 • - poprawiono wyświetlanie rozliczonych pozycji z baru, SPA oraz połączeń telefonicznych w trakcie edycji pobytu, po jego częściowym rozliczeniu,
 • - zaktualizowano formularz KT-1 dla GUS,
 • - dodano transliterację z cyrylicy na alfabet łaciński w module rezerwacji internetowych,
 • - dodano obsługę drukarki fiskalnej Novitus HD E.


>> Zmiany w wersji 2.38
2014-02-19

 • - poprawiono działanie poczty wewnętrznej,
 • - dodano możliwość wystawienia dowolnego dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury) podczas częściowego rozliczenia pobytu, jeżeli podczas tego rozliczenia nie uwzględniamy zaliczek (bez względu na wcześniej wystawione dokumenty zaliczkowe),
 • - dodano obsługę zamków INHOVA,
 • - poprawiono odświeżanie statusu hotelu,
 • - dodano nowe uprawnienia dla zakończenia pobytu,
 • - poprawiono wydruk paragonu niefiskalnego.


>> Zmiany w wersji 2.37
2013-12-23

 • - modyfikacja modułu PLATAN dla centrali Libra, umożliwiająca bilingowanie rozmów o zerowym koszcie,
 • - poprawiono funkcję rozliczania częściowego,
 • - poprawiono stabilność działania modułu SOHOnet.


>> Zmiany w wersji 2.36
2013-11-04

 • - dodano obsługę drukarki fiskalnej DELIO E w wer.4.03,
 • - poprawiono funkcję dołączania dokumentów zaliczkowych do rezerwacji/pobytów,
 • - poprawiono datę początkową dla rezerwacji generowanych bezpośrednio z grafiku,
 • - dodano ostrzeżenie w przypadku, gdy przestawienie daty w rezerwacji (pobycie) powoduje kolizję i usunięcie z niej niektórych pokoi,
 • - poprawiono raport z pobytu.


>> Zmiany w wersji 2.35c
2013-10-08

 • - poprawiono wystawianie i drukowanie paragonów na kilku stanowiskach w sieci jednocześnie.


>> Zmiany w wersji 2.35b
2013-09-19

 • - poprawiono rozliczanie częściowe pobytu.


>> Zmiany w wersji 2.35a
2013-09-09

 • - poprawiono raport dla pokojowych,
 • - poprawiono raport z pobytu,
 • - poprawiono łączenie pobytów,
 • - poprawiono raport dokumentów.


>> Zmiany w wersji 2.35
2013-06-19

 • - zaktualizowano raport KT-1 dla GUS-u,
 • - poprawiono blokadę edycji podczas rozliczania pobytu,
 • - zmodyfikowano raport dla pokojowych,
 • - poprawiono grafik dostępności pokoi wg standardów,
 • - rozszerzono raport z pobytu o listę wystawionych dokumentów,
 • - dodano obsługę systemu rezerwacji PROFITROOM.


>> Zmiany w wersji 2.34a
2013-05-08

 • - poprawiono sortowanie należności i zobowiązań,
 • - rozszerzono możliwość filtrowania należności i zobowiązań,
 • - poprawiono rozliczanie wpłat podczas rozliczania pobytu.


>> Zmiany w wersji 2.34
2013-04-25

 • - poprawiono usuwanie obiektów dodatkowych,
 • - dodano możliwość wyboru kategorii dokumentu podczas wydruku rejestrów VAT,
 • - dodano możliwość zmiany prędkości transmisji do drukarek fiskalnych,
 • - poprawiono odświeżanie grafiku po dodaniu blokady pokoju,
 • - dodano obsługę drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV,
 • - dodano obsługę drukarki fiskalnej UPOS ERIDA FVA,
 • - poprawiono drukowanie listy budzeń,
 • - dodano uwagi na wydrukach rezerwacji i pobytów,
 • - dodano informację o osobie deklarującej rezerwację/pobyt niezależnie od osoby, która ostatnio modyfikowała.


>> Zmiany w wersji 2.33
2013-03-12

 • - poprawiono drukowanie pozycji w stawce zwolnionej na drukarce POSNET HD,
 • - poprawiono zaznaczanie sprzątania i awarii na grafiku,
 • - zmodyfikowano wydruki dla faktur PRO-FORMA zgodnie z wymaganiami prawnymi na rok 2013.


>> Zmiany w wersji 2.32a
2013-03-06

 • - poprawiono programowanie niektórych kart dla zamków hotelowych.


>> Zmiany w wersji 2.32
2013-02-25

 • - poprawiono funkcjonowanie grafików na oknie głównym,
 • - dodano możliwość zmiany wyglądu grafika pokoi (ilość wyświetlanych dni, szerokość i wysokość komórki, wielkość czcionki),
 • - dodano możliwość zmiany wyglądu grafika obiektów dodatkowych (ilość wyświetlanych godzin, szerokość i wysokość komórki, wielkość czcionki),
 • - dodano możliwość rezerwacji obiektów dodatkowych poprzez zaznaczenie na grafiku,
 • - dodano grafik wolnych pokoi wg standardów, który jest wyświetlany zamiennie z grafikiem obiektów dodatkowych,
 • - dodano wydruk rezerwacji obiektów dodatkowych,
 • - dodano możliwość wyboru osoby odbierającej dokument z listy rozwijanej podczas rozliczania pobytu,
 • - dodano możliwość wymiany usługi na paragonie i fakturze,
 • - poprawiono wydruk ruchu towaru/usługi,
 • - dodano możliwość klasyfikacji rezerwacji/pobytów wg sposobu rezerwacji oraz typu rezerwacji,
 • - dodano sygnalizację działania modułu rezerwacji internetowych SOHOnet,
 • - dodano możliwość wysyłania potwierdzenia rezerwacji mailem w formacie HTML,
 • - rozszerzono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu,
 • - poprawiono funkcję edycji dokumentów dostawy,
 • - dodano możliwość oznaczenia kolorami pokoi w poszczególnych standardach.


>> Zmiany w wersji 2.31a
2013-01-02

 • - zablokowano opcje dotyczące częściowego rozliczania taksy klimatycznej w przypadku, gdy nie jest ona rozliczana na dokumentach.


>> Zmiany w wersji 2.31
2012-12-18

 • - poprawiono funkcję wystawiania faktury z paragonu,
 • - poprawiono raport z pobytu,
 • - poprawiono wydruk raportu okresowego na drukarkach ELZAB,
 • - poprawiono sumowanie opłaty klimatycznej podczas rozliczania wielu pobytów,
 • - dodano możliwość częściowego rozliczania opłaty klimatycznej, w przypadku, gdy jest ona rozliczana na dokumentach sprzedaży,
 • - poprawiono rozliczanie częściowe wielu pobytów,
 • - poprawiono mechanizm filtrowania tabel,
 • - dodano obsługę drukarki fiskalnej POSNET HD,
 • - dostosowano wzorce wydruków dokumentów do wymagań prawnych na rok 2013.
 • UWAGA: W przypadku wykorzystywania wspólnej drukarki fiskalnej, a co się z tym wiąże wspólnego programu FISKSERV przez co najmniej dwie aplikacje, konieczna jest aktualizacja każdej z tych aplikacji


>> Zmiany w wersji 2.30
2012-10-12

 • - rozszerzono pole uwag podstawowych dla wszystkich rodzajów dokumentów,
 • - dodano pola uwag dodatkowych (uwagi drukowane małą i dużą czcionką) dla wszystkich rodzajów dokumentów,
 • - rozszerzono wydruki dokumentów w zakresie uwag,
 • - dodano możliwość wydruku numeru konta pod danymi sprzedawcy,
 • - poprawiono działanie funkcji wyżywienia,
 • - dodano kontrolę limitu kredytu hotelowego,
 • - dodano możliwość domyślnego wyłączania kredytu hotelowego w nowo rozpoczynanych pobytach dla gastronomii, SPA oraz centrali telefonicznej.


>> Zmiany w wersji 2.29a
2012-09-27

 • - przyspieszono rozliczanie pobytów,
 • - poprawiono programowanie drzwi wspólnych dla zamków TAYAMA PCR,
 • - dodano programowanie drzwi stale otwartych dla zamków TAYAMA PCR II.


>> Zmiany w wersji 2.29
2012-09-17

 • - poprawiono kontrolę zapisu nowych rezerwacji i pobytów,
 • - poprawiono filtrowanie listy pokoi,
 • - dodano możliwość zmiany cen wyżywienia indywidualnie dla każdego pobytu i rezerwacji,
 • - poprawiono wydruk listy rezerwacji,
 • - poprawiono wydruk listy pobytów,
 • - dodano osobny kolor na grafiku dla pobytu w pokoju bez meldunku,
 • - umożliwiono rozliczanie całkowite pobytów bez względu na ustawienie dotyczące możliwości rozliczania częściowego.


>> Zmiany w wersji 2.28a
2012-09-10

 • - poprawiono wydruk rejestru VAT zakupu wg stawek,
 • - zmieniono sposób wyznaczania cen netto podczas tworzenia nowej listy inwentaryzacyjnej. Obecnie jest to ostatnia cena zakupu,
 • - dodano kontrolę wcześniejszego występowania nowo wprowadzanego nr NIP podczas dodawania firmy,
 • - dodano wyszukiwanie paragonów i faktur po numerze systemowym.


>> Zmiany w wersji 2.28
2012-06-28

 • - poprawiono wydruk listy gości zameldowanych,
 • - poprawiono edycję gościa z grupy,
 • - poprawiono edycję zawartości dla pobytu po częściowym rozliczeniu,
 • - poprawiono i uzupełniono funkcję częściowego rozliczania pobytu,
 • - dodano obsługę zamków TAYAMA PCR II.


>> Zmiany w wersji 2.27a
2012-05-25

 • - poprawiono odświeżanie grafika rezerwacji i pobytów,
 • - poprawiono działanie edycji wyżywienia (błąd Access Violation).


>> Zmiany w wersji 2.27
2012-05-21

 • - dodano możliwość tworzenia nowych form płatności.


>> Zmiany w wersji 2.26a
2012-03-28

 • - poprawiono działanie poczty wewnętrznej,
 • - poprawiono kojarzenie dokumentów kasowych z należnościami/zobowiązaniami.


>> Zmiany w wersji 2.26
2012-03-19

 • - poprawiono kopiowanie cenników,
 • - poprawiono edycję wyżywienia po częściowym rozliczeniu,
 • - dodano wyświetlanie i drukowanie inwentaryzacji wartościowo,
 • - poprawiono wysyłanie potwierdzenia rezerwacji mailem.


>> Zmiany w wersji 2.25a
2012-02-24

 • - poprawiono dodawanie nowych użytkowników.


>> Zmiany w wersji 2.25
2012-02-21

 • - poprawiono wydruk rejestru VAT sprzedaży,
 • - dodano obsługę centrali iqPBX,
 • - dodano moduł SOHOnet. Jest to moduł rezerwacji internetowych współpracujący z systemem Hotelsystems.pl.


>> Zmiany w wersji 2.24a
2012-02-01

 • - poprawiono wprowadzanie danych personalnych.


>> Zmiany w wersji 2.24
2012-01-30

 • - dodano funkcję częściowego/wielokrotnego rozliczania tego samego pobytu z możliwością jego edycji,
 • - poprawiono filtrowanie pobytów wg daty rozpoczęcia i zakończenia,
 • - poprawiono aktualizację kwot zaliczek i dokumentów dla rezerwacji oraz pobytów po wystawieniu korekty do faktury zaliczkowej.


>> Zmiany w wersji 2.23d
2012-01-03

 • - poprawiono wiązanie usług w ustawieniach dla parkingu i depozytu,
 • - poprawiono drukowanie paragonów rozliczających zaliczki,
 • - dodano funkcję aktualizacji stanu poprzedniego na podstawie aktualnych stanów magazynowych na liście inwentaryzacji.


>> Zmiany w wersji 2.23c
2011-12-21

 • - poprawiono błąd "Access violation", który występował podczas przeglądania aktualnych oraz archiwalnych rezerwacji,
 • - rozszerzono wydruk listy zameldowanych gości o tzw. "gości z grupy".


>> Zmiany w wersji 2.23b
2011-12-15

 • - poprawiono wyświetlanie na grafiku czcionki pobytów zakończonych (archiwalnych),
 • - poprawiono funkcję rozliczania wielu pobytów,
 • - poprawiono wyświetlanie informacji o pobytach zakończonych (archiwalnych) wywoływanej prawym przyciskiem myszy bezpośrednio z grafiku.


>> Zmiany w wersji 2.23a
2011-12-13

 • - poprawiono wyszukiwanie firm wg NIP-u,
 • - poprawiono wydruki potwierdzenia rezerwacji.


>> Zmiany w wersji 2.23
2011-12-07

 • - poprawiono wydruk czystego formularza KT-1,
 • - poprawiono rozliczanie należności poprzez formę "karta",
 • - zmieniono sposób wiązania usług w ustawieniach (dotychczasowe wprowadzanie kodów dla usług zostało zastąpione wyborem usług z listy),
 • - poprawiono funkcję kontroli danych,
 • - powiększono pole REGON,
 • - dodano uprawnienie do przeglądania rozmów telefonicznych spoza pokoi,
 • - dodano funkcję automatycznego wylogowania,
 • - dodano obsługę zamków HUNE,
 • - dodano możliwość wydruku karty klienta (meldunkowej) bezpośrednio z okna edycji pobytu (poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na meldunku).


>> Zmiany w wersji 2.22b
2011-10-20

 • - poprawiono "ręczne" dodawanie pozycji pochodzących z baru/restauracji podczas edycji pobytu,
 • - poprawiono funkcję dzielenia pobytu,
 • - poprawiono funkcję łączenia pobytu.


>> Zmiany w wersji 2.22a
2011-10-13

 • - poprawiono wyświetlanie listy rezerwacji i pobytów,
 • - poprawiono wyświetlanie całkowitego kosztu pobytu podczas dodawania nowego pobytu.


>> Zmiany w wersji 2.22
2011-09-30

 • - dodano funkcję zamiany pokoju w pobycie,
 • - poprawiono zestawienie KT-1 do GUS-u.
 • Uwaga!
 • - Ta wersja programu SOHO wymaga do poprawnej współpracy programu SOGA w wersji co najmniej 1.23b!


>> Zmiany w wersji 2.21
2011-09-06

 • - poprawiono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu,
 • - poprawiono obsługę zamków WANDEX,
 • - poprawiono rozliczanie należności poprzez formę płatności karta,
 • - poprawiono wystawianie korekt faktur VAT,
 • - przywrócono sortowanie wg numerów pokoi w tabelach rezerwacji oraz pobytu.


>> Zmiany w wersji 2.20
2011-07-26

 • - poprawiono funkcję edycji dokumentów kasowych,
 • - poprawiono zmianę cen na pozycji dla f-ry PRO-FORMA,
 • - dodano obsługę zamków WANDEX (ORBITA) na karty zbliżeniowe,
 • - dodano obsługę zamków GAUDI.


>> Zmiany w wersji 2.19a
2011-06-27

 • - poprawiono błąd występujący przy próbie zadeklarowania w pobycie liczby gości mniejszej od zera,
 • - poprawiono blokadę edycji faktury wystawionej z paragonu,
 • - dodano możliwość wycofania powiązania danych personalnych z firmą,
 • - poprawiono usuwanie firmy przywiązanej do danych personalnych,
 • - poprawiono realizację uprawnienia rozliczania pobytu na koszt firmy,
 • - poprawiono drukowanie potwierdzenia depozytu.


>> Zmiany w wersji 2.19
2011-06-03

 • - dodano filtr w tabeli należności i zobowiązań,
 • - poprawiono raport opłaty klimatycznej,
 • - dodano opcję naliczania opłaty klimatycznej za każdy dzień pobytu.


>> Zmiany w wersji 2.18
2011-05-19

 • - dodano raport dokumentów,
 • - poprawiono wyświetlanie wartości zaliczki podczas tworzenia pobytu z rezerwacji,
 • - dodano wydruk karty klienta (wersja wypełniona oraz czysta),
 • - poprawiono nadawanie uprawnień dla przeglądania i rozliczania należności i zobowiązań,
 • - dodano nowe możliwości podłączenia programatorów dla zamków hotelowych TAYAMA,
 • - poprawiono nadawanie uprawnień podczas dodawania nowego użytkownika.


>> Zmiany w wersji 2.17a
2011-04-11

 • - dodano podgląd wydruku dla arkusza różnic inwentaryzacyjnych,
 • - poprawiono zapisywanie ustawień dla centrali i zamków hotelowych,
 • - dodano funkcję automatycznego wykluczania niemożliwych do wystawienia dokumentów zaliczkowych do rezerwacji lub pobytu, do których wystawiono już wcześniej jakikolwiek dokument zaliczkowy (np. do rezerwacji, do której wystawiono już paragon zaliczkowy, możemy wystawić tylko kolejny paragon zaliczkowy, natomiast wystawienie faktury zaliczkowej nie jest już możliwe).


>> Zmiany w wersji 2.17
2011-03-23

 • - poprawiono dodawanie danych personalnych wraz z jednoczesnym dodawanie nowej firmy,
 • - umożliwiono przeglądanie całych uwag przy większej ich ilości podczas wyświetlania informacji o rezerwacji lub pobycie,
 • - dodano możliwość współpracy z aplikacją ratyfikującą dla central ELNIX,
 • - poprawiono zmianę osoby wystawiającej dokument podczas jego edycji,
 • - dodano znacznik zgody na przetwarzanie danych osobowych gości,
 • - dodano możliwość klasyfikowania gości w ramach grup,
 • - poprawiono nadawanie uprawnień,
 • - przeniesiono ustawienie portu dla zamków hotelowych jako lokalne,
 • - dodano możliwość współpracy z czytnikiem dokumentów CRD 121,
 • - poprawiono korekty faktur w zakresie zmiany stawki VAT.


>> Zmiany w wersji 2.16b
2011-02-28

 • - poprawiono funkcję przepisywania uwag do pozycji podczas wystawiania faktury z paragonu,
 • - poprawiono obliczanie podsumowania VAT podczas wystawiania korekty do faktury,
 • - poprawiono wystawianie faktur i paragonów końcowych oraz związanych z nimi dokumentów kasowych w przypadku występowania wcześniejszej zaliczki,
 • - dodano funkcję tworzenia karty piętra dla zamków TAYAMA PCR.


>> Zmiany w wersji 2.16a
2011-02-09

 • - poprawiono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu,
 • - poprawiono wyświetlanie okna zawartości dokumentu podczas pracy w systemie Windows 7,
 • - dodano kolumnę podsumowania dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży i zakupu,
 • - dodano funkcję otwierania szuflady spoza paragonu.


>> Zmiany w wersji 2.16
2011-01-17

 • - poprawiono rozliczanie faktur zaliczkowych jeżeli wystąpiła korekta faktury zaliczkowej,
 • - poprawiono wydruk paragonu na zwykłej drukarce,
 • - poprawiono podział i łączenie pobytów z aktywnym parkowaniem,
 • - przywrócono funkcję zmiany numerów pokoi,
 • - dodano możliwość wydruku listy obciążeń z baru/restauracji,
 • - dodano możliwość wydruku listy obciążeń ze SPA,
 • - poprawiono filtrowanie dokumentów kasowych,
 • - dodano możliwość zmiany znacznika fiskalizacji dla paragonów i faktur.


>> Zmiany w wersji 2.15d
2011-01-11

 • - poprawiono raport z pobytu,
 • - przywrócono możliwość wprowadzania uwag dla firm,
 • - poprawiono sortowanie dokumentów na wydrukach rejestrów VAT.


>> Zmiany w wersji 2.15c
2011-01-05

 • - poprawiono wyświetlanie dokumentów wystawionych w nowym roku z datą z roku poprzedniego,
 • - poprawiono wyświetlanie znacznika fiskalizacji w zawartości dla rezerwacji i pobytu,
 • - poprawiono ustalanie odpłatności dla wyżywienia na podstawie ustawień domyślnych.


>> Zmiany w wersji 2.15b
2010-12-27

 • - poprawiono programowanie kart do zamków,
 • - poprawiono sortowanie towarów na wydruku remanentu,
 • - rozszerzono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu,
 • - poprawiono zapis rezerwacji i pobytu w zakresie wyżywienia,
 • - poprawiono wydruk raportu kasowego.


>> Zmiany w wersji 2.15a
2010-12-16

 • - poprawiono roczny raport obrotów,
 • - poprawiono roczny raport obłożenia,
 • - poprawiono roczny raport wykorzystania pokoi,
 • - poprawiono roczny raport planowanych przychodów,
 • - poprawiono roczny raport planowanego obłożenia,
 • - poprawiono wydruki potwierdzenia rezerwacji i wstępnego potwierdzenia rezerwacji.


>> Zmiany w wersji 2.15
2010-12-07

 • - dodano funkcje ułatwiające zmianę stawek VAT,
 • - poprawiono funkcje oraz wydruki mające wpływ na poprawne działanie programu po zmianie stawek VAT,
 • - poprawiono wydruk paragonu na „zwykłej drukarce”,
 • - poprawiono wydruk raportu przyjęcia-wydania wg asortymentu,
 • - dodano podsumowanie wg form płatności na wydruku rejestru VAT sprzedaży,
 • - poprawiono usuwanie pozycji z dokumentów rozchodu.


>> Zmiany w wersji 2.14k
2010-11-22

 • - zmodyfikowano raport przyjęcia-wydania wg asortymentu,
 • - uzupełniono nazwy kontrahentów na wydruku należności i zobowiązań,
 • - poprawiono eksport raportów do formatu PDF,
 • - dodano upust procentowy na wydruku faktury.


>> Zmiany w wersji 2.14j
2010-11-15

 • - poprawiono filtrowanie pobytów i rezerwacji,
 • - poprawiono zapisywanie dokumentów z formą płatności „karta”,
 • - poprawiono działanie grafika obiektów dodatkowych,
 • - poprawiono wyświetlanie informacji o dokumentach dla faktur i korekt faktur.


>> Zmiany w wersji 2.14i
2010-10-20

 • - poprawiono oznaczenie faktur jako zafiskalizowane jeżeli zostały wystawione z zafiskalizowanych paragonów,
 • - poprawiono wydruk korekty faktury.


>> Zmiany w wersji 2.14h
2010-10-18

 • - poprawiono wydruk potwierdzenia rezerwacji,
 • - poprawiono funkcję wystawiania faktur i paragonów końcowych do pobytów z wpłaconą zaliczką,
 • - poprawiono współpracę z centralą SLICAN.


>> Zmiany w wersji 2.14g
2010-10-05

 • - poprawiono aktualizację paska statusu hotelu,
 • - poprawiono funkcję wystawiania dokumentów kasowych w zakresie możliwości zmiany daty,
 • - poprawiono wydruk listy należności z kart,
 • - poprawiono wydruk faktury w EURO.


>> Zmiany w wersji 2.14f
2010-09-28

 • - poprawiono błąd „…is not a valid integer value” występujący podczas przesuwania wskaźnika myszy po grafiku,
 • - poprawiono rysowanie zdarzeń na grafiku,
 • - poprawiono wybór pokoi do pobytu,
 • - przywrócono kolumnę „Upust” na wydruku faktury sprzedaży,
 • - poprawiono raport kasowy wg pracowników.


>> Zmiany w wersji 2.14e
2010-09-14

 • - poprawiono zapamiętywanie uwag w potwierdzeniu rezerwacji,
 • - dodano możliwość wysyłania / drukowania potwierdzenia dla rezerwacji niepotwierdzonej bezpośrednio z grafika,
 • - poprawiono generowanie tytułów dla raportów wysyłanych mailem,
 • - poprawiono wyświetlanie pól do wprowadzania cen podczas tworzenia cennika,
 • - poprawiono wyliczanie kwoty należnej przy rozliczaniu pobytu przez dokumenty kasowe,
 • - poprawiono wydruk raportu kasowego,
 • - poprawiono generowanie i wydruk rejestru VAT,
 • - poprawiono funkcję nadawania uprawnień,
 • - poprawiono rozliczanie należności z kart,
 • - przywrócono funkcję informacji o pobytach dla gościa.


>> Zmiany w wersji 2.14d
2010-09-06

 • - poprawiono kopiowanie uprawnień podczas dodawania nowego użytkownika.


>> Zmiany w wersji 2.14c
2010-09-02

 • - poprawiono funkcję dołączania paragonów do pobytów i rezerwacji,
 • - poprawiono funkcję budzenia,
 • - poprawiono funkcję usuwania pobytów z aktywnym parkowaniem lub depozytem.


>> Zmiany w wersji 2.14b
2010-08-30

 • - poprawiono obliczanie taksy klimatycznej,
 • - poprawiono aktualizację sumy dokumentów dla rezerwacji/pobytu podczas usuwania dokumentów,
 • - poprawiono funkcję rozliczania należności z kart,
 • - usunięto problem polegający na znikaniu dokumentów kasowych.


>> Zmiany w wersji 2.14a
2010-08-27

 • - poprawiono wystawianie dokumentów kasowych przy wpłacie gościa do rezerwacji/pobytu,
 • - poprawiono uzupełnianie nazwiska gościa podczas wystawiania dokumentów kasowych przy rozliczaniu pobytu paragonem.


>> Zmiany w wersji 2.14
2010-08-16

 • - zlikwidowano funkcję usługi łączonej,
 • - zlikwidowano wyświetlanie cen netto w momencie konfiguracji pokoi oraz podczas wybierania pokoi do rezerwacji lub pobytu,
 • - zmodyfikowano raport dla pokojowych,
 • - dodano wstępne potwierdzenie rezerwacji,
 • - dodano możliwość wystawiania faktur z wielu paragonów,
 • - dodano obsługę szuflady,
 • - dodano pełną obsługę magazynu wg kolejki FIFO. Od tej pory nie ma możliwości korzystania z ujemnych stanów magazynowych (!!!), natomiast zyskujemy możliwość dokładnego rozliczania magazynu,
 • - wszystkie wbudowane wydruki zostały przekształcone do nowego formatu (FAST-REPORT), umożliwiającego m.in. ich modyfikację,
 • - dodano funkcję wysyłania mailem wszelkich raportów i zestawień,
 • - dodano możliwość zmiany kolorów zdarzeń na grafiku,
 • - dodano funkcję sezonów cenowych wraz z możliwością konfiguracji cenników,
 • - dodano zestawienie prognozowanych przychodów,
 • - zmieniono sposób nadawania uprawnień dla nowych użytkowników,
 • - poprawiono wprowadzanie terminu płatności dla faktur PRO-FORMA,
 • - dodano raport prognozy obłożenia obiektu,
 • - dodano wydruk faktury PRO-FORMA w EURO,
 • - dodano możliwość oglądania i wybierania pokoi do rezerwacji/pobytu wg standardów,
 • - dodano uwagi do pozycji zawartości na wydruku raportu z pobytu,
 • - poprawiono raport opłaty klimatycznej,
 • - zmodyfikowano raport wyżywienia,
 • - dodano możliwość określania maksymalnej liczby miejsc parkingowych,
 • - dodano funkcję obciążeń (zawartości) w rezerwacjach,
 • - dodano funkcję wyszukiwania po nazwisku gościa podczas rozliczania wielu pobytów,
 • - zmieniono sposób wystawiania faktur i paragonów zaliczkowych. Obecnie wystawia się je bezpośrednio z grafika – klikając prawym przyciskiem na rezerwacji lub pobycie. Możliwe jest także wystawianie z listy rezerwacji lub pobytów poprzez kliknięcie Edycja -> Nowa faktura zaliczkowa lub Edycja -> Nowy paragon zaliczkowy,
 • - poprawiono funkcję numeracji dokumentów,
 • - zmodyfikowano rejestr VAT sprzedaży i zakupu,
 • - dodano możliwość określania stanów minimalnych dla towarów.
 • UWAGA!
 • - W instalacjach, gdzie SOHO i SOGA wspólnie wykorzystują tą samą drukarkę fiskalną, nie należy instalować SOHO w wersji 2.14 do czasu ukazania się programu SOGA w wersji 1.19!


>> Zmiany w wersji 2.13m
2010-07-21

 • - poprawiono współpracę z programem gastronomicznym.


>> Zmiany w wersji 2.13k
2010-06-30

 • - poprawiono wydruk faktury.


>> Zmiany w wersji 2.13j
2010-06-17

 • - poprawiono wydruk rejestru VAT,
 • - poprawiono sortowanie na raporcie dokumentów kasowych.


>> Zmiany w wersji 2.13i
2010-02-03

 • - dodano obsługę wspólnych drzwi dla zamków TAYAMA,
 • - poprawiono funkcję edycji rezerwacji.


>> Zmiany w wersji 2.13h
2009-08-20

 • - dodano obsługę zamków ORBITA (WANDEX),
 • - poprawiono raport kasowy wg pracowników.


>> Zmiany w wersji 2.13g
2009-06-02

 • - dodano obsługę zamków TAYAMA na karty zbliżeniowe,
 • - poprawiono drukowanie uwag na korektach faktur,
 • - poprawiono funkcję wyżywienia.


>> Zmiany w wersji 2.13e
2009-02-13

 • - poprawiono kontrolę powtarzalności kodu firmy,
 • - poprawiono obliczanie taksy klimatycznej,
 • - poprawiono łączenie pobytów i rezerwacji,
 • - poprawiono wyświetlanie statusu obiektu.


>> Zmiany w wersji 2.13d
2009-02-09

 • - poprawiono statystykę obłożenia obiektu,
 • - poprawiono statystykę obłożenia pokoi,
 • - poprawiono raport KT-1 dla GUS,
 • - poprawiono wyświetlanie statusu całego obiektu.


>> Zmiany w wersji 2.13c
2009-02-03

 • - poprawiono funkcję określania wyżywienia dla rezerwacji i pobytu,
 • - poprawiono wyszukiwanie paragonu po nr systemowym.


>> Zmiany w wersji 2.13b
2009-01-26

 • - ulepszono funkcję wprowadzania wyżywienia w rezerwacji i pobycie,
 • - poprawiono funkcję meldowania w edycji pobytu.


>> Zmiany w wersji 2.13a
2009-01-22

 • - poprawiono wyświetlanie informacji o wyżywieniu dla pobytu,
 • - poprawiono wydruk raportu wyżywienia,
 • - poprawiono rozliczanie pobytu na fakturę,
 • - poprawiono raport wg asortymentu,
 • - poprawiono błąd związany z formą płatności na paragonach,
 • - poprawiono rozliczanie zaliczek.


>> Zmiany w wersji 2.13
2009-01-16

 • - zmieniono sposób wydruku grafika rezerwacji i pobytów – obecnie grafik drukuje się w zakresie 31 dni, począwszy od pierwszego widocznego dnia na ekranie,
 • - poprawiono tworzenie rezerwacji i pobytów dla wielu wybranych jednocześnie pokoi,
 • - poprawiono opisy do paragonów zaliczkowych występujące w uwagach pozycji paragonu końcowego,
 • - poprawiono wyświetlanie dostawek w informacji oraz rozliczeniu pobytu,
 • - dodano możliwość posługiwania się liczbą dni podczas deklarowania rezerwacji lub pobytu,
 • - dodano możliwość przepisywania uwag z dokumentów zaliczkowych na dokumenty końcowe,
 • - dodano możliwość przepisywania uwag z usług (towarów) do pozycji dokumentów,
 • - poprawiono filtrowanie w zakresie polskich znaków.


>> Zmiany w wersji 2.12
2008-09-22

 • - zmodyfikowano uniwersalny moduł odczytu danych z central telefonicznych,
 • - dodano nowy formularz KT-1 dla GUS,
 • - powiększono pole wprowadzania nr dokumentu od dostawcy do 25 znaków,
 • - dodano obsługę drukarki fiskalnej Torell ANDROS,
 • - poprawiono odświeżanie grafika po edycji pobytu,
 • - poprawiono wydruk raportu z pobytu,
 • - poprawiono usuwanie wyżywienia w przypadku zakończenia pobytu przed zadeklarowaną datą,
 • - usunięto błąd pojawiający się podczas zamykania okna Parking,
 • - poprawiono funkcję dodawania nowej pozycji parkowania,
 • - poprawiono rozliczanie pobytu powiązanego z parkowaniem,
 • - dodano możliwość wystawienia faktury do paragonu zaliczkowego,
 • - dodano uprawnienia do rozliczania pobytu bez dokumentu, jeżeli zaliczka jest mniejsza od kosztu pobytu,
 • - dodano uprawnienia do zmiany sposobu rozliczania w rezerwacji lub pobycie oraz do zmiany grupy cen,
 • - poprawiono funkcję dodawania depozytu,
 • - dodano wydruk listy osób zameldowanych,
 • - dodano moduł zestawień własnych pozwalających na konstruowanie własnych raportów.


>> Zmiany w wersji 2.11a
2008-09-09

 • - poprawiono błąd występujący przy zakończeniu pobytu,
 • - poprawiono sortowanie pokoi wg numeru,
 • - odblokowano możliwość rozliczenia bez dokumentu jeżeli wcześniej były wystawiane faktury lub paragony zaliczkowe,
 • - poprawiono blokowanie się sposobów rozliczenia pobytu.


>> Zmiany w wersji 2.11
2008-06-06

 • - zmieniono układ i zawartość niektórych zakładek w Ustawieniach,
 • - usunięto błąd „List index of bounds (0)”, który występował przy zakończeniu pobytu z włączoną obsługą zamków SALTO,
 • - dodano możliwość współpracy z centralą SLICAN poprzez LAN,
 • - dodano podgląd zawartości wszystkich dokumentów na liście dokumentów dla firmy,
 • - dodano funkcję wystawiania paragonu do zaliczki,
 • - dodano możliwość drukowania rabatów na paragonach,
 • - dodano funkcję, która pozwala zafiskalizować paragony i faktury zawierające rozliczenie zaliczki na drukarkach fiskalnych innych niż NOVITUS. Funkcja ta przed wydrukiem paragonu fiskalnego automatycznie odejmuje kwotę wpłaconej zaliczki od kwoty za pobyt,
 • - dodano kolumnę „koszt pobytu” w archiwum pobytów,
 • - dodano możliwość wystawiania korekt do faktur zaliczkowych,
 • - poprawiono błąd występujący podczas wydruku bezpośrednio po edycji korekty faktury,
 • - dodano funkcję drukowania raportu dobowego na drukarce fiskalnej bez konieczności potwierdzania,
 • - dodano funkcję wysyłania potwierdzenia rezerwacji mailem,
 • - dodano funkcję drukowania duplikatu faktury,
 • - przebudowano funkcję zmiany cen pokoi. Teraz mamy możliwość wprowadzania cen dla wszystkich 9 grup bez wychodzenia z okienka edycji pokoju. Dodatkowo można zmieniać ceny dla wszystkich pokoi w danym standardzie jednocześnie,
 • - poprawiono funkcję archiwizacji bazy danych na dysk sieciowy,
 • - dodano cenę osobonoclegu dla dzieci,
 • - usunięto problem z apostrofami w nazwiskach gości.


>> Zmiany w wersji 2.10
2008-02-27

 • - poprawiono wyznaczenie statusu pokoi,
 • - dodano możliwość wydruku raportu wyżywienia za okres,
 • - poprawiono wprowadzanie dokumentu PZ,
 • - poprawiono działanie funkcji związanej z urodzinami gości,
 • - dodano możliwość wyboru formy płatności podczas generowania raportu zakupu / sprzedaży wg asortymentu,
 • - dodano możliwość wydruku rejestru VAT wg daty wystawienia dokumentu lub daty sprzedaży,
 • - usprawniono wykonywanie inwentaryzacji,
 • - dodano ostrzeżenie przed zakończeniem pobytu, który został rozliczony bez dokumentu,
 • - poprawiono działanie raportu taksy klimatycznej dla lat poprzednich, jeżeli w międzyczasie nastąpiła zmiana stawek taksy,
 • - wyeliminowano funkcję „Klient detaliczny” podczas dodawania nowej firmy do kartoteki. Od tej wersji możemy zmieniać sposób wystawienia dokumentu (wg cen netto lub brutto) bezpośrednio w oknie dodawania dokumentu,
 • - poprawiono nadawanie numerów dla faktur pro-forma.


>> Zmiany w wersji 2.09
2007-12-15

 • - poprawiono działanie automatycznej archiwizacji danych,
 • - poprawiono zapis ustawień po wybraniu drukarki fiskalnej Novitus VENTO,
 • - poprawiono wystawianie korekt do faktr z lat poprzednich,
 • - poprawiono wyświetlanie informacji o wyżywieniu,
 • - poprawiono sortowanie pobytów bieżących i archiwalnych,
 • - poprawiono pokazywanie informacji o wolnych pokojach,
 • - poprawiono wprowadzanie PESEL-u w edycji danych personalnych,
 • - zmodyfikowano i poprawiono wydruki listy rezerwacji i pobytów,
 • - dodano komunikat potwierdzający zmianę hasła,
 • - dodano możliwość sortowania pokoi przy wybieraniu do rezerwacji lub pobytu,
 • - dodano możliwość skopiowania osoby wynajmującej do meldunku poprzez przeciągnięcie,
 • - dodano uwagi dla firm wraz z informacją o nich podczas wybierania firmy do dokumentu,
 • - dodano uprawnienie pozwalające na poprawę tylko ostatniego dokumentu z danej kategorii,
 • - dodano funkcję samoczynnego wylogowania i zamykania programu wraz z zamknięciem systemu,
 • - dodano ostrzeżenie o braku zameldowanych gości przy rozliczaniu pobytu,
 • - wyłączono informację o awariach i sprzątaniu w pokojach przy nowej rezerwacji,
 • - dodano nowe funkcje wyszukiwania tylko wg nazwisk oraz poprzez wpisanie początkowych liter nazwiska w tabeli danych personalnych,
 • - dodano kolorowe oznaczenie na grafiku dla pokoi do sprzątania oraz dla pokoi z awariami,
 • - dodano możliwość wydruku wykresów w postaci tabeli,
 • - dodano możliwość przeglądania dokumentów dla rezerwacji (np. faktur zaliczkowych), możliwość ich łączenia i odłączania od rezerwacji,
 • - dodano funkcję dostawek,
 • - dodano możliwość wpłaty kartą do rezerwacji i pobytu,
 • - dodano obsługę zamków SALTO,
 • - dodano możliwość drukowania opisu na potwierdzeniu depozytu.


>> Zmiany w wersji 2.08
2007-04-04

 • - dokonano kilku drobnych poprawek usprawniających pracę z fakturami zaliczkowymi,
 • - poprawiono wprowadzanie PESELU gościa,
 • - dodano nowy sposób rozliczania pobytów,
 • - dodano funkcję blokowania rozmów telefonicznych oraz kredytu hotelowego w restauracji.


>> Zmiany w wersji 2.07
2007-03-06

 • - dodano funkcję zmiany numeru pokoju,
 • - poprawiono korzystanie z funkcji "Ruch towaru/usługi" podczas wystawiania dokumentu,
 • - poprawiono filtrowanie dokumentów kasowych,
 • - poprawiono informację o pokojach wolnych i zajętych,
 • - dodano możliwość deklaracji rezerwacji oraz pobytu po zaznaczeniu obszaru na grafiku,
 • - dodano możliwość automatycznego wystawiania faktur zaliczkowych oraz ich rozliczania na fakturach końcowych. W związku z tą zmianą, dotychczasowe zaliczki w oknach deklaracji rezerwacji oraz pobytów zostały zastąpione przez wpłaty,
 • - dodano możliwość wystawiania faktur PRO-FORMA,
 • - dodano obsługę zamków hotelowych LOB (ADELLOCK),
 • - rozszerzono funkcjonalność raportu sprzedaży/zakupu wg asortymentu,
 • - dodano wyświetalanie aktualnego stanu hotelu (informacja o pokojach i gościach) na górnej listwie okna głównego,
 • - poprawiono wydruk potwierdzenia rezerwacji,
 • - dodano możliwość powiązania dowolnego dokumentu z rozliczonym pobytem,
 • - dodano możliwość drukowania listy budzeń,
 • - na wydruku faktur dodano kolumnę UPUST,
 • - dodano funkcję przyspieszającą zamianę rezerwacji na pobyt.


>> Zmiany w wersji 2.06
2006-11-07

 • - poprawiono błąd polegający na złym oznaczeniu pokoi do sprzątania przy kończeniu pobytu,
 • - dodano statystykę wykorzystania pokoi,
 • - dodano możliwość wystawiania dokumentów magazynowych wg cen brutto,
 • - dodano podsumowanie na wydruku dokumentów magazynowych wg cen netto i brutto,
 • - poprawiono nadawanie numerów dla dokumentów sprzedaży podczas pracy w sieci,
 • - dodano nową formę płatności "kompensata" na fakturach sprzedaży i korektach faktur,
 • - dodano możliwość wyszukiwania na listach należności i zobowiązań,
 • - dodano możliwość rozliczania wielu pobytów na osobnych pozycjach dokumentu sprzedaży,
 • - dodano kolumnę "Taksa klimatyczna" wraz z podsumowaniem na wydruku książki meldunkowej,
 • - dodano kolumnę "Kraj" na liście danych personalnych,
 • - usunięto konieczność wprowadzania kodu pocztowego w określonym formacie przy wprowadzaniu nowej firmy lub nowego gościa,
 • - poprawiono filtrowanie na wszystkich listach.


>> Zmiany w wersji 2.05
2006-07-03

 • - poprawiono wydruk grafika rezerwacji,
 • - rozdzielono status pokoi na dwie kolumny: sprzątanie i awaria,
 • - poprawiono uprawnienia dla dokumentów magazynowych,
 • - dodano możliwość poprawy faktury wystawionej z paragonu,
 • - poprawiono meldowanie gości "z grupy",
 • - poprawiono wydruk raportu z pobytu,
 • - dodano osobny nagłówek dla faktur drukowanych w euro,
 • - dodano pełną obsługę central PLATAN i SLICAN.


>> Zmiany w wersji 2.04
2006-03-17

 • - poprawiono filtrowanie rezerwacji,
 • - dodano możliwość wydruku skróconego oraz szczegółowego raportu z pobytu,
 • - poprawiono generowanie dokumentów kasowych podczas poprawiania dokumentów sprzedaży,
 • - dodano możliwość określenia dwóch dodatkowych rodzajów posiłków w wyżywieniu,
 • - dodano możliwość ustalenia kilku różnych schematów wyżywienia oraz schematu domyślnego,
 • - poprawiono działanie programu na komputerach, gdzie nazwa komputera ma więcej niż 10 znaków,
 • - dodano możliwość przenoszenia wszystkich usuniętych rezerwacji do archiwum,
 • - dodano powód, datę przeniesienia rezerwacji do archiwum, oraz użytkownika, który dokonał przeniesienia,
 • - dodano możliwość zmiany daty sprzedaży na fakturze niezależnie od daty wystawienia,
 • - dodano sumowanie należności i zobowiązań na pasku statusu odpowiednich okien,
 • - poprawiono wydruk opłaty klimatycznej na dokumentach drukowanych w EURO,
 • - dodano możliwość wyłączenia wydruku logo na dokumentach,
 • - dodano możliwość wyłączenia wydruku logo na kopiach dokumentów,
 • - poprawiono działanie funkcji bezczynności obiektu,
 • - rozbudowano możliwości dotyczące wykonywania archiwizacji bazy danych programu.Dodano możliwość wykonywania archiwizacji co określony czas lub każdego dnia o określonej godzinie, a także wykonywania archiwizacji do pliku z datą i godziną w nazwie,
 • - dodano nazwiska na wydruku grafika rezerwacji,
 • - poprawiono przenoszenie taksy klimatycznej przy wystawianiu faktury z paragonu,
 • - dodano nowy moduł rezerwacji obiektów dodatkowych, np.: sali konferencyjnej, sauny, masażu, itp.,
 • - dodano możliwość wydruku zestawienia opłaty klimatycznej,
 • - dodano możliwość indywidualnej zmiany hasła,
 • - dodano możliwość obsługi zamków hotelowych na kartę.


>> Zmiany w wersji 2.03
2005-12-18

 • - rozszerzono pola uwag w rezerwacjach i pobytach,
 • - poprawiono wydruk faktur VAT oraz rejestru VAT po zmianie oznaczenia stawki zwolnionej lub eksportowej,
 • - dodano ilość dorosłych oraz dzieci na wydruku listy rezerwacji i pobytów,
 • - dodano możliwość dzielenia oraz łączenia rezerwacji,
 • - dodano możliwość dodawania oraz drukowania opłaty klimatycznej na fakturach,
 • - dodano nowe sposoby numeracji dokumentów,
 • - poprawiono odświeżanie listy pokoi po wprowadzeniu awarii.


>> Zmiany w wersji 2.02
2005-10-05

 • - poprawiono raport kasowy godzinowy wg pracowników,
 • - dodano możliwość wykonania raportu asortymentu wg godzin,
 • - poprawiono rozliczenie pobytu na kwotę zerową bez dokumentu sprzedaży,
 • - dodano funkcję umożliwiającą rozliczanie wielu pobytów jednocześnie jednym dokumentem sprzedaży,
 • - poprawiono wybór rodzaju dokumentu przy edycji danych personalnych,
 • - dodano możliwość określenia uprawnień dla pracowników recepcji na poszczególne sposoby rozliczania pobytu,
 • - dodano możliwość określenia płatności za poszczególne posiłki w rezerwacji i pobycie,
 • - dodano możliwość określenia posiłków, które będą obowiązkowo dodane przy deklaracji nowej rezerwacji lub pobytu,
 • - dodano możliwość blokowania naliczania taksy klimatycznej przy pobycie jednodniowym,
 • - rozszerzono podsumowanie rejestru VAT o formy płatności,
 • - dodano wyświetlanie ilości miejsc w pokojach na kalendarzu.


>> Zmiany w wersji 2.01
2005-06-22

 • - wydłużono pole służące do wprowadzania numeru dokumentu tożsamości przy dodawaniu nowego gościa,
 • - dodano możliwość dzielenia pobytów (np. w celu osobnego rozliczenia),
 • - dodano możliwość łączenia pobytów o tym samym okresie trwania,
 • - poprawiono wydruk kalendarza rezerwacji i pobytów,
 • - dodano możliwość szczegółowego rozliczania wyżywienia do pobytu.


>> Zmiany w wersji 2.00
2005-06-01

 • - program posiada nową szatę graficzną, zawiera wiele nowych funkcji i modyfikacji.


>> Zmiany w wersji 1.25
2005-05-10

 • - poprawiono wyświetlanie overbookingu po dodaniu, edycji lub usunięciu rezerwacji i pobytu,
 • - dodano możliwość powiązania rozliczonego pobytu z dowolnym dokumentem sprzedaży,
 • - poprawiono sposób przywracania towarów na stan magazynu po usunięciu pobytu,
 • - dodano możliwość zaznaczenia pokoi z dostępem do internetu,
 • - wyeliminowano możliwoć dodania pokoju o numerze "0",
 • - usunięto problem samoczynnego przenoszenia się rezerwacji do archiwum.


>> Zmiany w wersji 1.24
2005-02-25

 • - możliwość drukowania uwag do dokumentów w rejestrze VAT,
 • - odejmowanie paragonów w rejestrze VAT, z których zostały wystawione faktury,
 • - częściowe zablokowanie możliwości poprawiania faktury wystawionej z paragonu,
 • - przeniesienie numeru karty oraz właściciela przy wystawianiu faktury VAT z paragonu,
 • - poprawiono sortowanie rezerwacji i pobytów,
 • - dodano nowy sposób numeracji dokumentów,
 • - zmieniono sposób aktualizacji statusu pokoi (wolny / zajęty),
 • - poprawiono wyświetlanie informacji o wolnych pokojach w oknie głównym,
 • - dodano nowe zestawienie sprzedaży / zakupu wg asortymentu.


>> Zmiany w wersji 1.23
2004-08-19

 • - dodano możliwość wydruku z kalendarza rezerwacji i pobytów,
 • - poprawiono wydruk paragonów na zwykłej drukarce,
 • - poprawiono działanie funkcji overbookingu,
 • - zlikwidowano ograniczenie w ilości pięter przy edycji danych o pokoju.


>> Zmiany w wersji 1.22
2004-07-19

 • - możliwość wystawienia paragonu na przelew,
 • - drukowanie kodu kraju przed nr NIP,
 • - drukowanie uwag do faktur i paragonów,
 • - wydłużenie pola NIP do 20 znaków,
 • - dodano funkcję wyszukiwania na liście pobytów,
 • - poprawiono raport opłaty klimatycznej,
 • - poprawiono sortowanie dokumentów przy rozdzielnej numeracji,
 • - dokonano zmian na wydruku listy pobytów,
 • - poprawiono rozliczenie pobytu bez dokumentu sprzedaży.


>> Zmiany w wersji 1.21
2004-03-31

 • - dodano możliwość definiowania schematu wyżywienia,
 • - możliwość wydruku paragonu na zwykłej drukarce,
 • - dodano wydruk rejestru VAT,
 • - sortowanie po kliknięciu w nagłówek kolumny,
 • - możliwość ustawienia obowiązku podania nr karty płatniczej,
 • - wyświetlanie informacji o pobycie bezpośrednio z kartoteki dokumentów sprzedaży (faktur, paragonów).


>> Zmiany w wersji 1.20
2004-01-15

 • - drukowanie na raporcie kasowym osoby wystawiającej dokument,
 • - możliwość drukowania logo hotelu na fakturach, korektach oraz potwierdzeniach rezerwacji,
 • - dodano nowy sposób domyślnego rozliczania pobytu - cena ustalona,
 • - możliwość rozliczania pobytu bez dokumentu sprzedaży,
 • - poprawiono drukowanie faktur w EURO,
 • - poprawiono raport wyżywienia.


>> Zmiany w wersji 1.19
2003-10-27

 • - możliwość przeglądania archiwum depozytów i parkingu,
 • - możliwość ustawienia sposobu zakończenia depozytu i parkowania (automatycznie lub przez recepcjonistę),
 • - poprawne wyświetlanie historii płatności faktury wystawionej z paragonu.


>> Zmiany w wersji 1.18
2003-07-17

 • - nowa funkcja OVERBOOKING, umożliwiająca nakładanie się rezerwacji niepotwierdzonych do czasu potwierdzenia jednej z nich lub deklaracji pobytu w tym samym okresie czasu,
 • - możliwość planowania wyżywienia już na etapie rezerwacji.


>> Zmiany w wersji 1.17
2003-07-03

 • - nowa funkcja umożliwiająca rozliczanie pobytów wg cen osobonoclegów,
 • - poprawiono wyświetlanie okien pod Win XP.


>> Zmiany w wersji 1.16
2003-04-22

 • - możliwość wprowadzania ilości osób przy rezerwacji,
 • - raport opłaty klimatycznej za dowolny okres,
 • - możliwość wprowadzenia adresu e-mail w danych personalnych,
 • - możliwość wprowadzenia adresu e-mail oraz adresu strony internetowej w danych o firmach,
 • - nowa funkcja filtrowania kartotek według dowolnego ciągu znaków,
 • - weryfikacja nr PESEL podczas wprowadzania nowych osób do kartoteki,
 • - nowa funkcja drukowania faktury sprzedaży w EURO,
 • - możliwość dopisania dodatkowych uwag na fakturach sprzedaży,
 • - nowa funkcja umożliwiająca scalanie usług na fakturach generowanych automatycznie z pobytu.


>> Zmiany w wersji 1.15
2003-02-25

 • - poczta wewnętrzna dla użytkowników,
 • - wyżywienie w pobytach oraz raport wyżywienia dla kuchni z możliwością wydruku,
 • - nowy raport KT-1 uwzględniający zmiany wprowadzone przez GUS od 1 stycznia 2003r.,
 • - wydruk potwierdzenia rezerwacji.


>> Zmiany w wersji 1.14
2003-01-25

 • - możliwość wprowadzania dodatkowych informacji o pokojach, które są wyświetlane podczas wyboru pokoi w rezerwacjach i pobytach,
 • - możliwość wprowadzania uwag o gościach, co jest następnie sygnalizowane podczas deklarowania nowej rezerwacji lub pobytu,
 • - dodano funkcję wystawiania faktury VAT z paragonu,
 • - poprawiono funkcję dodawania rezerwacji i pobytów bezpośrednio z kalendarza,
 • - dodano przeliczanie narzutu i marży w kalkulacji cen towarów oraz przy zmianie cen pozycji na fakturze(paragonie),
 • - dodano nowe przyciski szybkiego dostępu do kilku najważniejszych funkcji bezpośrednio z głównego okna programu,
 • - możliwość wyświetlania informacji o zaległych płatnościach po zalogowaniu się,
 • - nowa funkcja - BUDZENIA.


>> Zmiany w wersji 1.13
2002-12-27

 • - dodano moduł wystawiania korekt do faktur VAT,
 • - przy zakończeniu pobytu program pyta czy dołączyć pokoje do listy sprzątania,
 • - od 1 stycznia 2003r. w nagłówkach kolumn faktur VAT drukowane będzie "PKWiU/SWW" zamiast dotychczasowego "SWW/KU".


>> Zmiany w wersji 1.12
2002-11-05

 • - możliwość dodawania, poprawiania oraz usuwania rezerwacji i pobytów bezpośrednio
 • z kalendarza,
 • - możliwość doliczania towarów i usług do pobytu podczas rozliczania,
 • - dodano moduł INWENTARYZACJA
 • - dodano graficzne zestawienie obrotów obiektu,
 • - zmieniono sposób numeracji dla rezerwacji i pobytów (obecnie każdy numer bedzie łamany przez rok, a od nowego roku numeracja rezerwacji i pobytów zacznie się od 1, tak jak to jest dla wszystkich dokumentów).


>> Zmiany w wersji 1.11
2002-10-25

 • - dodano funkcję archiwizacji baz danych programu,
 • - dodano statystykę obłożenia w osobonoclegach,
 • - nowa funkcja umożliwiająca szybkie zameldowanie grupy gości,
 • - możliwość dodania nowych standardów dla pokoi,
 • - wyświetlanie dodatkowych informacji na kalendarzu rezerwacji i pobytów po najechaniu
 • myszką na daną pozycję.