Lista zmian programu SOGA
>> Zmiany w wersji 3.42a
2024-03-20

 • [POS]
 • - poprawiono zmianę ceny zestawu,
 • - poprawiono obsługę opakowań jednorazowych.


>> Zmiany w wersji 3.42
2024-01-08

 • [POS]
 • - poprawiono wyświetlanie ilość rachunków w raporcie ogólnym dla aktualnej zmiany,
 • - dodano możliwość wyświetlenia pełnej klawiatury ekranowej podczas wprowadzania NIP-u na oknie płatności poprzez dwukrotne kliknięcie na polu NIP,
 • - poprawiono zliczanie ilości płatności gotówką na raportach stanu kasy,
 • - poprawiono wydruk adresu dostawy na zamówieniu w przypadku, gdy jest to adres dodatkowy,
 • - dodano obsługę opakowań jednorazowych zgodnie z dyrektywą SUP.


>> Zmiany w wersji 3.41a
2023-10-17

 • [POS]
 • - poprawiono wyznaczanie odległości dla dostaw w przypadku nazw ulic/miejscowości składających się z wielu wyrazów.


>> Zmiany w wersji 3.41
2023-09-04

 • - dodano funkcję artykułów zablokowanych do sprzedaży.
 • [POS]
 • - dodano napis "NA WYNOS" na wydruku zamówienia,
 • - poprawiono sprawdzanie wykorzystania kuponu rabatowego na POS,
 • - dodano możliwość blokowania wydruku zamówień/modyfikacji/anulacji,
 • - poprawiono wyznaczanie odległości dla dostaw.
 • [MAGAZYN]
 • - dodano wyszczególnienie wpłat (przedpłat) do imprez na wydruku faktury końcowej.
 • [BONOWNIKI]
 • - dodano możliwość rozliczania w trybie offline.
 • [KDS]
 • - dodano możliwość obsługi dodatkowych drukarek (razem 5).
 • [RDS]
 • - dodano możliwość obsługi dodatkowych drukarek (razem 5).
 • [PROGRAMY MOTYWACYJNE]
 • - dodano możliwość wyboru sposobu naliczania obrotu/prowizji wg netto lub brutto.


>> Zmiany w wersji 3.40
2023-05-08

 • - zmodyfikowano konfigurację i obsługę zestawów składanych. Dotychczasowe parametry "możliwości pominięcia składnika" oraz "możliwości użycia kilku składników" zostały zastąpione poprzez "minimalną ilość składników" oraz "maksymalną ilość składników",
 • - do wydruków ZAMÓWIENIA/ANULACJI dodano tzw. MODYFIKACJĘ, która będzie wykorzystywana w przypadku zmiany składników w zamówionej wcześniej pizzy lub zestawie. Pozwoli to w czytelny sposób odróżnić tego typu zmiany pośród zamówień. Analogiczna funkcjonalność została dodana dla KDS.
 • [POS]
 • - dodano status rachunku "na wynos",
 • - poprawiono odświeżanie rezerwacji stolików,
 • - dodano możliwość "ręcznego" wprowadzania kodu kreskowego,
 • - dodano możliwość wyłączenia drukowania zamknięcia zmiany,
 • - poprawiono raport wpłat/wypłat dla kart prepaid,
 • - dodano wydruk modyfikacji dla pizzy/zestawu (zmiana dotychczasowego sposobu wydruku zmodyfikowanych składników na zamówieniu),.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono usuwanie stolików.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono odczyt masy z wagi przy dodawaniu produkcji,
 • - poprawiono rozchód zmiany w przypadku powtarzania się składnika w tej samej recepturze,
 • - dodano kolumnę FoodCost do zestawień Przychód/koszt/marża.
 • [KDS]
 • - dodano możliwość ustawienia koloru belki tytułowej dla zamówień na wynos,
 • - dodano widoczność zmiany stolika dla zamówienia,
 • - dodano możliwość ustawienia dźwięku przywołania na POS,
 • - dodano wyświetlanie modyfikacji dla pizzy/zestawu (zmiana dotychczasowego sposobu wyświetlania zmodyfikowanych składników na zamówieniu).


>> Zmiany w wersji 3.39a
2023-02-20

 • - dodano miejsce na wpisanie wagi artykułu ważonego na zamówieniu w wersji graficznej rozszerzonej,
 • - poprawiono naliczanie prowizji w module programów motywacyjnych.
 • [MAGAZYN]
 • - wyłączono sprawdzanie konfliktów dla sal w przypadku rozchodu imprezy z magazynu oraz cofania rozchodu.


>> Zmiany w wersji 3.39
2023-01-09

 • [POS]
 • - dodano ilość transakcji w raporcie obrotu wg godzin,
 • - poprawiono raport zmiany cen w zakresie trybu "dla wszystkich",
 • - poprawiono raport rabatów w zakresie trybu "dla wszystkich",
 • - dodano możliwość rezerwacji stolika poprzez kliknięcie na nim prawym przyciskiem myszy,
 • - dodano kontrolę kolizji rezerwacji stolików z rezerwacjami sal dla imprez,
 • - poprawiono skalowanie obrazków na ekranach menu,
 • - dodano możliwość zablokowania zamknięcia zmiany z niezafiskalizowanymi rachunkami.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono automatyczne wprowadzanie adresu e-mail w oknie wydruku faktury bezpośrednio po rozliczeniu imprezy,
 • - poprawiono przypisanie stawki VAT w przypadku poprawiania faktury RR i dodawania do niej nowych pozycji,
 • - dodano wybór sali do kalkulacji imprezy wraz z kontrolą kolizji z innymi imprezami oraz rezerwacjami stolików,
 • - dodano możliwość odczytu masy wytworzonego półproduktu z podłączonej wagi podczas dodawania produkcji.
 • [BONOWNIKI]
 • - poprawiono zmianę priorytetu, w przypadku gdy na zamówieniu był zestaw,
 • - zintegrowano z wirtualnym terminalem płatniczym PayTel,
 • - dodano możliwość rozliczenia z poziomu zamówienia,
 • - dodano funkcję opłaty za obsługę podobnie jak na POS (bonownik od wersji 3.39b).
 • [KDS]
 • - poprawiono podsumowanie najczęściej zamawianych artykułów w zakresie zestawów,
 • - dodano możliwość filtrowania realizowanych zamówień wg wybranych grup artykułów,
 • - dodano możliwość filtrowania realizowanych zamówień wg stanowisk sprzedaży,
 • - dodano możliwość przesuwania na dół zamówienia artykułów już wydanych (tylko przy współpracy z RDS).
 • [RDS]
 • - dodano możliwość pracy na monitorze dodatkowym,
 • - dodano możliwość filtrowania realizowanych zamówień wg stanowisk sprzedaży.
 • [WERSJA SIECIOWA]
 • - poprawiono zapis ustawień na zakładce "Oddział" w lokalizacjach podrzędnych.


>> Zmiany w wersji 3.38a
2022-10-11

 • - dodano możliwość ustawienia folderu na serwerze FTP dla archiwizacji.
 • [RCP]
 • - dodano ustawianie minimalnej przerwy pomiędzy kolejnymi rozpoczęciami pracy bez jej zakończenia.
 • [KDS]
 • - poprawiono wyświetlanie godziny zamówienia oraz nazwy stolika,
 • - dodano możliwość wyświetlania ilości osób dla rachunku.
 • [CLEAR]
 • - dodano funkcję zbiorczego usuwania otwartych rachunków.
 • [BONOWNIKI]
 • - dodano możliwość przejęcia rachunku szybkiej sprzedaży.


>> Zmiany w wersji 3.38
2022-09-21

 • - poprawiono eksport do pliku JPK V7M w zakresie korekt faktur.
 • [POS]
 • - poprawiono ważenie artykułu na podłączonej wadze w momencie jego bonowania (bez konieczności przyciskania "POBIERZ").
 • [MAGAZYN]
 • - wprowadzono możliwość dodawania nowych pozycji do korekty faktury.
 • [BONOWNIKI]
 • - dodano możliwość udzielania rabatu procentowego do pozycji.
 • [KDS]
 • - poprawiono przewijanie ekranów z zamówieniami w przypadku, gdy nie mieszczą się one na jednym ekranie,
 • - dodano wyświetlanie uwag do rachunku,
 • - dodano wyświetlanie nazwy stolika.
 • [DODATKOWY MONITOR]
 • - dodano wyświetlanie pozycji zestawu składanego.


>> Zmiany w wersji 3.37
2022-06-20

 • - dodano obsługę kuponów rabatowych na POS oraz SOGAweb,
 • - dodano obsługę JPK_FA w wersji 4.
 • [POS]
 • - dodano opcję ważenia artykułu na podłączonej wadze w momencie jego bonowania bez konieczności przyciskania "POBIERZ",
 • - dodano możliwość zmiany ilości osób przypisanych do rachunku,
 • - dodano możliwość zmiany statusu rachunku jako DOSTAWA.
 • [KONFIGURATOR]
 • - dodano możliwość automatycznego wykonywaniu raport RCP przy zamknięciu zmiany.
 • [MAGAZYN]
 • - dodano raport towarów pominiętych podczas rozchodów imprez,
 • - dodano raport składników dla imprez w danym okresie.
 • [KDS]
 • - poprawiono wprowadzanie wagi/ilości na pozycji w momencie pojawienia się nowych zamówień.
 • [BONOWNIKI]
 • - dodano możliwość czytania kodów kreskowych.


>> Zmiany w wersji 3.36
2022-04-05

 • [POS]
 • - poprawiono błąd związany z przypisywaniem nieprawidłowej stawki VAT dla rachunków przenoszonych na hotel,
 • - dodano "czarną listę" dla klientów przy dostawach,
 • - dodano obsługę wielu adresów dla dostaw,
 • - poprawiono raport ogólny w zakresie ilości rachunków/klientów oraz wartości średnich dla całej sprzedaży oraz zamkniętych zmian,
 • - poprawiono rozmieszczenie niektórych elementów menu podczas sprzedaży zestawów składanych,
 • - zaktualizowano usługę pobierania danych kontrahenta z GUS-u.


>> Zmiany w wersji 3.35e
2022-02-22

 • - poprawiono wydruk korekty faktury w przypadku gdy następuje zmiana stawki VAT towaru/usługi,
 • - poprawiono generowanie pliku JPK_V7M.
 • [POS]
 • - dodano filtrowanie rachunków wg form płatności.


>> Zmiany w wersji 3.35d
2022-02-11

 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono dodawanie dokumentu KP w przypadku wystawienia faktury zapłaconej gotówką.


>> Zmiany w wersji 3.35c
2022-02-07

 • - poprawiono wydruki rejestru VAT sprzedaży oraz zakupu w zakresie wyświetlania wartości dla stawki zwolnionej,
 • - dodano obsługę JPK_V7M w wersji 2.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono błąd "AccessViolation" pojawiający się w momencie wydruku korekty faktury.
 • [KONFIGURATOR]
 • - rozszerzono do 5 ilość usług gastronomicznych, do których można agregować pozycje na fakturze z rachunku.


>> Zmiany w wersji 3.35b
2022-01-27

 • [SOGAweb]
 • - poprawiono wysyłanie danych o odległościach do serwera.


>> Zmiany w wersji 3.35a
2022-01-25

 • - dodano funkcję grupowej zmiany przyporządkowania stawek VAT do artykułów/usług/towarów.
 • [SOGAweb]
 • - dodano możliwość ustawienia minimalnego czasu realizacji zamówienia z dostawą i na wynos.


>> Zmiany w wersji 3.35
2022-01-10

 • - dodano ostrzeżenie w momencie zamykania programu jeżeli w skrzynce nadawczej znajdują się jeszcze niewysłane e-maile/SMS-y.
 • [POS]
 • - dodano zmianę koloru czcionki dla już wybranych składników pizzy/zestawu, podczas ich wymiany lub dodawania nowych,
 • - dodano informację o dodatku do pizzy, który został wymieniony na inny, na wydruku graficznym rozszerzonym zamówienia,
 • - dodano ustawienie ilości najczęściej i najrzadziej sprzedawanych artykułów, pokazywanych w raportach,
 • - dodano możliwość ustawienia miejsca w którym wyświetlana jest informacja o nowym zamówieniu telefonicznym (lewa lub prawa strona),
 • - dodano możliwość ustawienia miejsca w którym wyświetlana jest informacja o nowym zamówieniu internetowym (lewa lub prawa strona),
 • - dodano obsługę czytnika kart zbliżeniowych HISENSE,
 • - dodano obsługę czytnika kart zbliżeniowych ACR120U.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono błąd "Division by zero" występujący po wprowadzeniu zerowej ilości w pozycji kalkulacji imprezy,
 • - poprawiono wyświetlanie wartości składników dla receptur w przypadku, gdy receptura zawiera półprodukt ze stanem magazynowym,
 • - dodano możliwość wprowadzenia treści maila podczas wysyłania dokumentów.
 • [KDS]
 • - dodano przewijanie ekranów z zamówieniami w przypadku, gdy nie mieszczą się one na jednym ekranie,
 • - dodano możliwość wyświetlania 4 linii podsumowania zamówień.
 • [SOGAweb]
 • - poprawiono wysyłanie danych konfiguracyjnych do serwera,
 • - dodano osobne ustawienia poziomów cen dla zamówień realizowanych poprzez kody QR ze stolików i z pokoi.
 • [NAPRAWA]
 • - dodano podgląd listy zalogowanych stanowisk/aplikacji.


>> Zmiany w wersji 3.34f
2021-09-07

 • - poprawiono oznaczanie paragonu jako zafiskalizowanego w przypadku rozdzielania artykułów na dwie drukarki fiskalne,
 • - dodano obsługę trzeciej drukarki logicznej dla artykułu.
 • [POS]
 • -dodano możliwość wydrukowania duplikatu faktury.
 • [SOGAcloud]
 • - poprawiono błąd "lock conflict on no wait transaction", który mógł występować w instalacjach wielostanowiskowych.


>> Zmiany w wersji 3.34e
2021-08-30

 • [POS]
 • - poprawiono błąd "Invalid pointer operation" występujący w niektórych przypadkach podczas generowania raportu kosztów dostaw.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono błąd SQL pojawiający się w niektórych przypadkach podczas próby wyświetlenia tabeli grup kart lojalnościowych.
 • [BONOWNIKI]
 • - dodano parametr umożliwiający filtrowanie/wyświetlanie rachunków tylko zalogowanego użytkownika lub wszystkich rachunków przypisanych do danego urządzenia.


>> Zmiany w wersji 3.34d
2021-06-09

 • - poprawiono odświeżanie gridów po usuwaniu.
 • [POS]
 • - poprawiono wprowadzanie tekstu z klawiatury ekranowej podczas filtrowania rachunków,
 • - dodano wydruk nr stolika oraz nr rachunku na paragonie dla drukarek fiskalnych ELZAB.
 • [WERSJA SIECIOWA]
 • - poprawiono drukowanie paragonów bezpośrednio z centrali,
 • - poprawiono przesyłanie komentarzy dla pozycji do centrali.


>> Zmiany w wersji 3.34c
2021-05-28

 • [POS]
 • - poprawiono naliczanie opłaty za dostawę.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono wydajność pracy podczas zapisu niektórych dokumentów.


>> Zmiany w wersji 3.34b
2021-05-24

 • - poprawiono komunikację z SOGAcloud,
 • - poprawiono wydajność pracy niektórych elementów programu.


>> Zmiany w wersji 3.34a
2021-05-12

 • [POS]
 • - poprawiono wyświetlanie listy możliwych komentarzy zdefiniowanych dla wybranego artykułu.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono zapamiętywanie nagłówków dokumentów w danych właściciela.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono pytanie o wydruk paragonu na drukarce fiskalnej przy wystawianiu faktury zaliczkowej do imprezy.
 • [SOGAweb]
 • - dodano obsługę zamówień z pokoi hotelowych poprzez kody QR.


>> Zmiany w wersji 3.34
2021-05-05

 • - dodano moduł SMS (wysyłanie potwierdzeń do zamówień internetowych),
 • - rozbudowano moduł e-mail,
 • - dodano możliwość przypisania komentarzy do artykułów i grup artykułów.
 • [POS]
 • - poprawiono lokalizację miejscowości na mapie w przypadku wprowadzenia kodu pocztowego,
 • - dodano możliwość wydruków niefiskalnych na wielu drukarkach fiskalnych podłączonych do jednego komputera,
 • - poprawiono działanie funkcji wyłączenia modyfikacji rachunku po wydrukowaniu rachunku próbnego,
 • - poprawiono naliczanie prowizji w momencie przekraczania progu sprzedaży dla programów motywacyjnych,
 • - zmodyfikowano niektóre raporty tak, aby wykonywały się szybciej.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono wyświetlanie aktualnego stanu środków na kartach PREPAID,
 • - dodano obrazki do artykułów, które można wykorzystać do umieszczenia na ekranach oraz do zamówień internetowych.
 • [SOGAweb]
 • - dodano obrazki do potraw,
 • - dodano opisy do potraw,
 • - dodano obsługę zamówień na stoliki poprzez kody QR.
 • [MAGAZYN]
 • - dodano możliwość dodawania załączników do kalkulacji imprez (np. dokumentów, zdjęć, itp.).
 • [KDS]
 • - dodano wprowadzanie wagi/ilości dla pozycji ważonej w zestawie składanym.


>> Zmiany w wersji 3.33a
2021-01-25

 • [POS]
 • - poprawiono błąd polegający na zerowaniu cen zabonowanych artykułów przy dostawie.


>> Zmiany w wersji 3.33
2021-01-19

 • - rozdzielono opcję rejestracji faktur na drukarce fiskalnej na dwie osobne - dla faktur detalicznych i niedetalicznych.
 • [POS]
 • - zmieniono kryteria wyświetlania ostrzeżenia o niezafiskalizowanych rachunkach podczas zamykania zmiany,
 • - zmieniono kryteria filtrowania niezafiskalizowanych rachunków z fiskalną formą płatności,
 • - usunięto mnemoniki typów dokumentów przy generowaniu JPK_V7 oraz JPK_FA,
 • - poprawiono wyświetlanie przycisków tar w przypadku kiedy ich ilość jest większa niż 5.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono zestawienie remanentowe dla dowolnej daty,
 • - poprawiono raport stanów magazynowych dla dowolnej daty,
 • - dodano możliwość ustawiania znaczników JPK: B_SPV oraz B_SPV_DOSTAWA dla faktur sprzedaży.


>> Zmiany w wersji 3.32d
2020-11-24

 • - poprawiono wydruk rejestru VAT sprzedaży wg JPK,
 • - poprawiono eksport pliku JPK_V7,
 • - poprawiono generowanie pliku JPK_V7 w zakresie korekt faktur,
 • - dodano osobny nagłówek dla rachunków próbnych.
 • [SOGAweb]
 • - poprawiono odbieranie zamówień zawierających zestawy składane,
 • - zmieniono sposób oznaczania zestawów składanych do sprzedaży internetowej,
 • - poprawiono wysyłanie stref.


>> Zmiany w wersji 3.32c
2020-11-16

 • - poprawiono JPK_VAT w zakresie dublowania paragonów z NIP zawierających więcej niż jedną stawkę VAT.
 • [POS]
 • - poprawiono błąd "Access violation" występujący po naciśnięciu anulacji podczas bonowania zestawu,
 • - zmieniono kryteria wyświetlania ostrzeżenia o niezafiskalizowanych rachunkach podczas zamykania zmiany.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono usuwanie dokumentów przychodu,
 • - poprawiono błąd klucza obcego pojawiający się w niektórych przypadkach podczas wykonywania rozchodów na podstawie sprzedaży.
 • [SOGAweb]
 • - dodano wybór poziomu cen dla zamówień internetowych,
 • - dodano tryb responsywny podczas zamawiania na stronie internetowej.


>> Zmiany w wersji 3.32b
2020-11-02

 • - poprawiono eksportowanie plików JPK_VAT i JPK_MAG,
 • - dodano rejestr VAT sprzedaży wg JPK V7 (od 1 października 2020).
 • [POS]
 • - poprawiono oznaczanie faktur jako zafiskalizowanych w przypadku wystawiania faktury bezpośrednio podczas rozliczania rachunku.


>> Zmiany w wersji 3.32a
2020-10-22

 • - poprawiono kwalifikację faktur do JPK_V7M.
 • [POS]
 • - dodano możliwość zmiany poziomu cen po osiągnięciu limitu zakupu artykułów z danej grupy dla danej karty lojalnościowej


>> Zmiany w wersji 3.32
2020-10-20

 • - poprawiono wysyłanie dokumentów mailem,
 • - dodano obsługę JPK_V7M,
 • - dodano moduł współpracy z rejestratorem obrazu.
 • [POS]
 • - zaktualizowano tryb ustalania lokalizacji i wyświetlania mapy przy dostawach,
 • - poprawiono wydruk rachunków wstępnych na drukarkach bonowych w przypadku ustawienia osobnej drukarki dla dostaw,
 • - dodano obsługę narzutów,
 • - dodano możliwość określenia kwoty rachunku "z ręki",
 • - poprawiono otwieranie szuflady przy wpłatach/wypłatach.
 • [KONFIGURATOR]
 • - dodano możliwość pobrania danych właściciela z GUS-u.
 • [MAGAZYN]
 • - dodano zakładkę z dokumentami powiązanymi na oknie dodawania/edycji/podglądu/rozliczania imprezy,
 • - dodano raport towarów pominiętych podczas rozchodów zmian,
 • - poprawiono sposób uwzględniania ilości towaru z dokumentu typu KFZ w ilości narastająco w raporcie ruchu towaru,
 • - dodano nazwę magazynu na wydruku raportu ruchu towaru,
 • - dodano nazwę magazynu na wydruku arkusza inwentaryzacyjnego,
 • - dodano nazwę magazynu na wydruku różnic inwentaryzacyjnych,
 • - poprawiono nazwy magazynów na wydruku przesunięcia międzymagazynowego.
 • [KDS]
 • - dodano możliwość wyświetlania priorytetów w kolejności rosnącej.


>> Zmiany w wersji 3.31
2020-07-15

 • - dodano kody CN dla artykułów, towarów oraz usług,
 • - dodano możliwość przypisania do grupy GTU dla artykułów, towarów oraz usług.
 • [POS]
 • - dodano numeryczną klawiaturę ekranową w oknie wprowadzania NIP-u i pobierania danych z GUS-u,
 • - dodano wydruk graficzny rozszerzony dla bloczka z numerem zamówienia,
 • - poprawiono wyświetlanie klawiatury ekranowej w oknie wyszukiwania,
 • - dodano możliwość zmiany kierowcy po rozliczeniu rachunku dla dostawy,
 • - poprawiono wydruk zamówienia graficznego rozszerzonego,
 • - poprawiono wydruki niefiskalne dla drukarki Novitus DEON ONLINE,
 • - poprawiono wydruk NIP-u nabywcy w polu nazwy kasjera na niektórych drukarkach POSNET,
 • - dodano możliwość ustawienia liczby kopii wydruków niefiskalnych dla każdej drukarki,
 • - dodano dodatkowy wydruk zamówienia graficznego rozszerzonego z powiększoną czcionką,
 • - dodano filtrowanie rachunków zawierających NIP nabywcy,
 • - dodano możliwość wysyłania faktur oraz korekt faktur mailem jako PDF bezpośrednio z okna drukowania.
 • [MAGAZYN]
 • - dodano funkcję eksportu (importu) dokumentów do pliku (z pliku),
 • - dodano możliwość wysyłania dokumentów oraz innych wydruków mailem jako PDF bezpośrednio z okna drukowania.


>> Zmiany w wersji 3.30a
2020-05-14

 • [POS]
 • - poprawiono wyświetlanie okien bonowania zestawów w taki sposób, aby nie zasłaniały już zabonowanych pozycji,
 • - dodano obsługę szuflady POSIFLEX USB.


>> Zmiany w wersji 3.30
2020-05-11

 • SOGA 3.30
 • - zmiana szaty graficznej programu,
 • - dodano obsługę zaliczek na drukarkach fiskalnych ELZAB ONLINE,
 • - dodano obsługę drukarek fiskalnych ELZAB ZETA ONLINE.
 • [KDS]
 • - dodano możliwość scrollowania kółkiem myszki dłuższych zamówień.
 • [POS]
 • - dodano możliwość wystawienia faktury bezpośrednio przy rozliczaniu rachunku,
 • - na wydruku faktury dla drukarki bonowej dodano listę dokumentów zaliczkowych ,
 • - na wydruku faktury dla drukarki bonowej dodano listę rachunków/paragonów, z których została ona wystawiona,
 • - dodano możliwość wyświetlania przypomnienia o wprowadzeniu NIP-u nabywcy podczas rozliczania rachunku,
 • - dodano filtrowanie wg kierowców na liście rachunków zamkniętych,
 • - poprawiono blokowanie okna menu podczas trwania archiwizacji w tle.
 • [SOGAweb]
 • - dodano możliwość ustawienia użytkownika, do którego przywiązane są nowe zamówienia internetowe,
 • - dodano wyświetlanie godziny przygotowania/dostarczenia zamówienia, w przypadku wprowadzenia opóźnienia przez zamawiającego.


>> Zmiany w wersji 3.28a
2020-02-19

 • - poprawiono błąd "Access Violation" podczas generowania JPK_FA,
 • - zmieniono sposób generowania JPK_VAT, tak aby w momencie wystawienia faktury do paragonu/rachunku z NIP nabywcy o wartości do 450 zł, faktura ta była wykazywana na osobnej pozycji zamiast paragonu/rachunku, jak dotychczas,
 • - zmieniono sposób generowania JPK_FA, tak aby w momencie wystawienia faktury do paragonu/rachunku z NIP nabywcy o wartości do 450 zł, wykazywana była faktura zamiast paragonu/rachunku, jak dotychczas.
 • [POS]
 • - poprawiono obsługę drugiej drukarki fiskalnej,
 • - zmodyfikowano wydruk zamówienia graficznego rozszerzonego.


>> Zmiany w wersji 3.28
2020-02-06

 • - poprawiono wydruk dokumentów rozliczających zaliczki na drukarkach POSNET ONLINE w przypadku gdy jest więcej niż jedna zaliczka,
 • - dodano obsługę JPK_FA w wersji 3,
 • - rozszerzono JPK_FA o wydruk rachunków i paragonów z NIP-em nabywcy,
 • - rozszerzono JPK_VAT o wydruk rachunków i paragonów z NIP-em nabywcy,
 • - zmodyfikowano rejestr VAT sprzedaży wg JPK w zakresie wydruku rachunków i paragonów z NIP-em nabywcy.
 • [POS]
 • - poprawiono stosowanie uprawnień przy zmianie ceny.


>> Zmiany w wersji 3.27d
2020-01-08

 • [POS]
 • - poprawiono wydruk NIP-u nabywcy na drukarkach ELZAB ZETA,
 • - poprawiono działanie uniwersalnego sterownika POSNET THERMAL 2013,
 • - poprawiono wydruk NIP-u nabywcy na drukarkach fiskalnych EMAR TEMPO 3 i EMAR TEMPO PRO,
 • - poprawiono wydruk NIP-u nabywcy na drukarkach fiskalnych EMAR PRINTO,
 • - poprawiono szybkość działania programu w momencie wystawiania faktury do rachunku,
 • - dodano obsługę drukarek fiskalnych ELZAB MERA ONLINE i ELZAB QUBE ONLINE,
 • - dodano kontrolę poprawności NIP-u nabywcy podczas rozliczania rachunku,


>> Zmiany w wersji 3.27c
2019-12-30

 • [POS]
 • - poprawiono wydruk priorytetów na zamówieniach dla pizzy i zestawów,
 • - poprawiono wydruk paragonu bezpośrednio po wydruku zamówienia na drukarkach ELZAB,
 • - dodano nowy uniwersalny sterownik POSNET THERMAL 2013 dla drukarek fiskalnych pracujących w oparciu o protokół THERMAL i drukujących NIP nabywcy na paragonie,
 • - rozszerzono możliwości sterownika ELZAB ZETA o wydruki niefiskalne oraz drukowanie NIP-u nabywcy na paragonie,
 • - dodano wydruk NIP-u nabywcy na drukarkach fiskalnych EMAR TEMPO 3 i EMAR TEMPO PRO.
 • [RDS]
 • - poprawiono działanie dla rozdzielczości 1920x1080.


>> Zmiany w wersji 3.27b
2019-11-20

 • [POS]
 • - poprawiono działanie przycisku "wybierz" podczas wybierania rachunków do faktury,
 • - poprawiono wykonywanie raportu dobowego na drukarce fiskalnej podczas zamykania zmiany.


>> Zmiany w wersji 3.27a
2019-11-18

 • [POS]
 • - poprawiono zapis NIP-u nabywcy w momencie wycofania się z rozliczenia rachunku.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono uwzględnianie nadanych uprawnień podczas modyfikacji receptur.
 • [BONOWNIKI]
 • - dodano współpracę z kasą Novitus ONE,
 • - dodano obsługę NIP-u nabywcy.


>> Zmiany w wersji 3.27
2019-11-05

 • - dodano funkcję drukowania NIP-u nabywcy na paragonie fiskalnym,
 • - poprawiono wydruk nazwy kasjera i numeru kasy na paragonach w drukarkach ELZAB,
 • - dodano obsługę drukarek fiskalnych ELZAB poprzez port LAN,
 • - dodano obsługę wydruków niefiskalnych dla drukarek ELZAB MERA, MERA+, D10,
 • - poprawiono drukowanie paragonu fiskalnego rozliczeniowego zawierającego wiele imprez/zaliczek.
 • [POS]
 • - dodano możliwość umieszczenia tekstu dodatkowego na rachunku wstępnym w dolnej części wydruku,
 • - dodano filtrowanie listy rachunków zamkniętych wg nr stolika,
 • - dodano możliwość grupowania artykułów podczas wystawiania faktury z rachunku.
 • [KDS]
 • - dodano możliwość pomijania określonej ilości pozycji najczęściej zamawianych artykułów (np. w przypadku pracy z dwoma ekranami KDS).


>> Zmiany w wersji 3.26a
2019-09-12

 • - przywrócono możliwość generowania JPK_VAT dla faktur zakupu.
 • [KDS]
 • - poprawiono odświeżanie najczęściej zamawianych artykułów na drugim ekranie w przypadku korzystania z funkcji pomijania określonej liczby pierwszych zamówień.


>> Zmiany w wersji 3.26
2019-08-27

 • - dodano obsługę JPK_FA w wersji 2,
 • - dodano obsługę drukarek fiskalnych Novitus ONLINE oraz Posnet ONLINE.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono łączenie kartotek towarowych.


>> Zmiany w wersji 3.25a
2019-06-21

 • [POS]
 • - poprawiono widoczność rachunków otwartych w trybie listy rachunków.


>> Zmiany w wersji 3.25
2019-06-17

 • - dodano moduł programów motywacyjnych dla kelnerów.
 • [KDS]
 • - dodano możliwość zmiany układu zamówień pionowo/poziomo,
 • - poprawiono działanie programu w przypadku gdy próbujemy zmienić wagę artykułu na zamówieniu, gdzie pozycja została już usunięta, bądź rachunek został rozliczony.
 • [RDS]
 • - poprawiono pojawiający się przy niektórych rozdzielczościach błąd "Division by zero".


>> Zmiany w wersji 3.24
2019-05-09

 • [POS]
 • - poprawiono grupowanie artykułów ważonych na paragonie fiskalnym,
 • - dodano możliwość włączenia/wyłączenia automatycznej zamiany artykułów na usługi podczas wystawiania faktury z rachunku.
 • [KONFIGURATOR]
 • - dodano kontrolę powtarzania się haseł dla POS i bonowników (konieczne włączenie odpowiedniego ustawienia w Opcjach zabezpieczeń),
 • - poprawiono błąd SQL pojawiający się podczas filtrowania artykułów,
 • [MAGAZYN]
 • - dodano nowe rodzaje dokumentów: Przyjęcie Międzymagazynowe (PM) i Wydanie Międzymagazynowe (WM), które powodują skutek magazynowy tylko w tych magazynach, w kontekście których są wystawiane,
 • - poprawiono zapis kosztu w nagłówkach dokumentów magazynowych.
 • [SOGAweb]
 • - dodano obsługę stref dla dostaw.


>> Zmiany w wersji 3.23
2019-04-02

 • - dodano obsługę drukarki fiskalnej Novitus BONO z wersją oprogramowania 4.00,
 • - poprawiono funkcję łączenia firm,
 • - poprawiono filtrowanie tabeli RCP,
 • - dodano opcję niewymuszania komunikacji z terminalem płatniczym podłączonym do POS-a w przypadku zmiany formy płatności,
 • - dodano możliwość wydruku faktury w dowolnej walucie.
 • [POS]
 • - dodano obsługę dodatkowej szuflady,
 • - dodano funkcję opłaty za obsługę,
 • - dodano możliwość wymuszania pobierania masy z podłączonej wagi dla wybranych artykułów,.
 • [MAGAZYN]
 • - dodano możliwość wydruku paragonów (również do faktur) na drukarce fiskalnej bezpośrednio po zapisie bez dodatkowego potwierdzenia,
 • - poprawiono wyliczanie kosztu receptur w przypadkach kiedy receptury zawierają półprodukty ze stanem magazynowym,
 • - dodano rozliczaniu wielu imprez na jednym dokumencie,
 • - dodano filtrowanie receptur z wybranym składnikiem oraz bez składników,
 • - dodano opłatę na Fundusz Promocji dla faktur VAT RR.
 • [KDS/RDS]
 • - dodano możliwość zatwierdzania przygotowania poszczególnych pozycji zamówienia wraz z wyświetlaniem powiadomienia dla klienta.
 • [KDS]
 • - dodano możliwość korzystania z kolejnych ekranów w przypadku kiedy zamówienia nie mieszczą się na pierwszym z nich.
 • [RDS]
 • - dodano tryby pracy dla rozdzielczości 1366x768 oraz 1024x768.
 • [BONOWNIKI]
 • - dodano obsługę wyświetlacza klienta w kasie Next,
 • - dodano obsługę szuflady w kasie Next.


>> Zmiany w wersji 3.22
2018-12-18

 • - dodano obsługę drugiej drukarki logicznej dla artykułu.
 • [POS]
 • - dodano możliwość podglądu/skopiowania ostatniego zamówienia przy dostawie,
 • - dodano możliwość wyboru klienta z listy przy dostawie,
 • - poprawiono działanie funkcji zapamiętywania sortowania danych w tabelach,
 • - dodano możliwość ustalania limitów odpłatności dla dostaw na poziomie strefy,
 • - dodano możliwość zmiany wyświetlanego menu na konkretnym stanowisku w zależności od dnia tygodnia oraz godziny,
 • - dodano obsługę drukarki fiskalnej Emar TEMPO PRO,
 • - poprawiono podział rachunku po bezpośrednim przejęciu z bonownika.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono filtrowanie wg daty i czasu w module czasu pracy.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono filtrowanie dokumentów kasowych i bankowych wg daty,
 • - dodano filtrowanie artykułów podczas wyboru w kalkulacji imprezy,
 • - dodano możliwość podglądu dokumentów PZ, z których została wystawiona faktura zakupu.
 • [RCP]
 • - rozszerzono raport czasu pracy o możliwość wykonania go dla wszystkich pracowników jednocześnie.
 • [WERSJA SIECIOWA]
 • - dodano możliwość wyłączenia komunikacji dla konkretnej lokalizacji.


>> Zmiany w wersji 3.21c
2018-09-12

 • - poprawiono wydruk zamówień na drukarce fiskalnej.


>> Zmiany w wersji 3.21b
2018-09-04

 • - poprawiono eksport do pliku JPK_FA.
 • [MAGAZYN]
 • - zmodyfikowano/przyspieszono zapis korekty faktury zakupu,
 • - zmodyfikowano/przyspieszono wykonywanie kontroli danych,
 • - dodano możliwość ustawienia okresu dla ruchu towaru/usługi,
 • - poprawiono stosowanie niektórych uprawnień dla dokumentów obrotowo-magazynowych oraz kasowych.


>> Zmiany w wersji 3.21a
2018-08-20

 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono wydruk remanentu,
 • - zmodyfikowano zapis faktury zakupu.
 • [BONOWNIKI]
 • - ulepszono funkcję kontroli przesyłanych danych pomiędzy bonownikiem a Mobilservem,
 • - poprawiono obsługę Happy Hours.


>> Zmiany w wersji 3.21
2018-07-04

 • - dodano uprawnienie do anulacji szczegółowo,
 • - dodano możliwość eksportu pliku JPK_MAG.
 • [MAGAZYN]
 • - przebudowano funkcję ruchu towaru, dzięki czemu uzyskano znaczne przyspieszenie generowania tego zestawienia.
 • [KDS]
 • - dodano możliwość wprowadzania ilości dla artykułów ważonych (ręcznie lub automatycznie z podłączonej wagi).
 • [BONOWNIKI]
 • - dodano menu graficzne, które umożliwia wybór artykułów podczas sprzedaży podobnie jak na POS-ie.


>> Zmiany w wersji 3.20
2018-05-23

 • [RODO]
 • - monitorowanie i przeglądanie danych o operacjach na danych personalnych/kontrahentów/użytkowników,
 • - nowe uprawnienia zabezpieczające przed niepożądanym wyciekiem danych - wydruku i eksportu każdej tabeli/listy w programie,
 • - dodano możliwość eksportu pliku JPK_FA,
 • - raport użytkowników uprawnionych, czyli takich, którzy mają dostęp do danych w programie, wraz z ich uprawnieniami,
 • - raporty przetwarzania danych personalnych, kontrahenta, użytkownika,
 • - możliwość anonimizacji danych (potrzebna do realizacji prawa do bycia zapomnianym),
 • - nowa karta klienta z dużym polem opisowym, modyfikowanym w ustawieniach programu,
 • - poprawiono generowanie JPK_VAT w zakresie braku nazwy firmy dla niektórych rekordów faktur,
 • - zmodyfikowano funkcję sortowania rachunków i dokumentów,
 • - dodano możliwość określenia przyczyny korekty faktury,
 • - dodano obsługę drukarek fiskalnych poprzez LAN,
 • - poprawiono generowanie JPK_VAT w zakresie dublowania obrotu przy fakturach detalicznych wystawionych z paragonu,
 • - powiększono długość pola dla kodu pocztowego do 10 znaków.
 • [POS]
 • - dodano możliwość ustawienia kolorów obwódek dla zajętych stolików wg kolorów przypisanych do kelnerów,
 • - dodano możliwość zmiany standardowych kolorów obwódek na zajętych stolikach,
 • - dodano raport najczęściej sprzedawanych artykułów,
 • - dodano raport najrzadziej sprzedawanych artykułów,
 • - dodano szczegółowy raport anulacji,
 • - dodano możliwość współpracy z drugim programem hotelowym,
 • - dodano raport sprzedaży pojedynczego artykułu.
 • [KDS]
 • - dodano możliwość ustawienia różnych kolorów tła w zależności od drukarki zamówienia.
 • [MAGAZYN]
 • - dodano funkcję dodawania nowego towaru na podstawie innego, już istniejącego towaru,
 • - dodano możliwość uzupełniania listy inwentaryzacyjnej o towary z kolejnych grup,
 • - dodano możliwość aktualizacji stanu poprzedniego w inwentaryzacji dla dowolnej daty,
 • - dodano możliwość filtrowania receptur,
 • - poprawiono wydruk rejestru VAT w zakresie prawidłowego drukowania kolumny form płatności,
 • - dodano możliwość wyboru firmy w raporcie dokumentów,
 • - dodano możliwość wyboru firmy w raporcie przyjęć-wydań wg asortymentu,
 • - dodano możliwość wyboru określonego wydruku w momencie drukowania w przypadku posiadania modułu raportów własnych.


>> Zmiany w wersji 3.19d
2018-02-26

 • - poprawiono działanie funkcji zapamiętywania sortowania,
 • - poprawiono działanie funkcji zapisywania danych właściciela.


>> Zmiany w wersji 3.19c
2018-02-13

 • - poprawiono wydruk rejestru VAT sprzedaży w zakresie wyboru jednej formy płatności,
 • - dodano obsługę JPK_VAT w wersji 3,
 • - zmieniono sposób wyświetlania komunikatu dotyczącego braku możliwości ustalenia współrzędnych dla adresu klienta przy dostawie.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono rozchód półproduktów ze stanem magazynowym w kalkulacjach imprez.
 • [SOGA_FK]
 • - poprawiono błąd Access Violation występujący podczas eksportu do systemu Symfonia.


>> Zmiany w wersji 3.19b
2018-01-30

 • - zmodernizowano sposób generowania pliku JPK_VAT, tak aby cała sprzedaż detaliczna była skumulowana w jednej pozycji, a nie w dwóch jak dotychczas,
 • - dodano rejestr VAT sprzedaży wg JPK (obejmujący te same zapisy co plik JPK),
 • - dodano skrót klawiszowy F9 dla funkcji filtrowania danych,
 • - zmieniono sposób automatycznego usuwania "starych" zamówień (sprzed 24 godzin) - obecnie program będzie usuwał wszystkie zamówienia, niezależnie od etapu realizacji,
 • - dodano możliwość określania kosztów dostawy wg odległości.
 • [POS]
 • - poprawiono działanie zestawu składanego podczas wykorzystywania poziomu cenowego "po kosztach",
 • - zmieniono na lokalny zasięg ustawienia "wylogowanie po rozliczeniu rachunku".
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono zapamiętywanie daty po edycji kalkulacji imprezy,
 • - dodano możliwość ustawiania kolorów dla oznaczania półproduktów,
 • - dodano możliwość ustawienia kategorii dokumentu na etapie tworzenia kalkulacji imprezy,
 • - dodano możliwość ustawienia kategorii dokumentu ne etapie tworzenia produkcji,
 • - powiększono pole uwag w produkcji.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono wyświetlanie okna receptury do tworzenia receptury dla pizzy.


>> Zmiany w wersji 3.19a
2018-01-15

 • [POS]
 • - poprawiono wyświetlanie okna dodawania danych firmy,
 • [MAGAZYN]
 • - dodano ustawienie pozwalające na ustalanie ostatnich cen zakupu również na podstawie dokumentów PW,
 • - poprawiono wydruk rejestru VAT sprzedaży, tak aby uwzględniał dokumenty o zerowej wartości brutto,
 • [KDS]
 • - poprawiono sumowanie artykułów do przygotowania w przypadku występowania anulacji,
 • [SOGA_FK]
 • - poprawiono błąd występujący podczas wykonywania eksportu do programów CDN.


>> Zmiany w wersji 3.19
2018-01-08

 • [POS]
 • - dodano możliwość przyjmowania zamówienia przed wprowadzeniem danych adresowych dla dostawy,
 • - dodano możliwość określenia parametrów wagowych (artykuł ważony oraz brak pytania o wagę/ilość) indywidualnie dla każdego użycia artykułu w zestawie,
 • - poprawiono przejmowanie rachunku, który przenosimy pomiędzy stolikami,
 • - dodano regulację wielkości przycisków dla składników pizzy oraz zestawów (3 rozmiary do wyboru),
 • - poprawiono wydruk zamówień dla pizzy ze składnikami, do których istnieją komentarze, w przypadku gdy włączono opcję "Dla pizzy drukuj tylko składniki zmodyfikowane",
 • - dodano możliwość współpracy z programem DM PLAZA,
 • - dodano poziom cen sprzedaży "po kosztach" z ustalonym narzutem (opcja dostępna tylko dla kart lojalnościowych).
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono filtrowanie należności i zobowiązań wg daty wystawienia oraz daty zapłaty dokumentu,
 • - dodano funkcję usuwania towaru/surowca ze wszystkich receptur,
 • - dodano możliwość dodawania towarów/surowców w kalkulacji imprez.
 • [KDS]
 • - poprawiono sumowanie artykułów do przygotowania jeżeli były one składnikami zestawów,
 • - poprawiono sumowanie artykułów do przygotowania w przypadku występowania anulacji,
 • - dodano paski postępu dla czasu przygotowywania poszczególnych zamówień,
 • - poprawiono błąd objawiający się pomijaniem niektórych pozycji zamówienia,
 • - dodano możliwość wyłączenia pytania o zatwierdzenie zamówienia pomimo niezatwierdzenia poszczególnych dań.
 • [WERSJA SIECIOWA]
 • - poprawiono kontrolę wielkości plików przesyłanych na FTP.


>> Zmiany w wersji 3.18b
2017-10-23

 • - poprawiono błąd podczas tworzenia plików JPK, polegający na generowaniu kilku linii dla jednego dokumentu, osobno dla każdej stawki VAT.
 • [POS]
 • - dodano opcję faktury detalicznej na POS.


>> Zmiany w wersji 3.18a
2017-10-10

 • - przyspieszono zapis uprawnień,
 • - poprawiono wyświetlanie listy rachunków.


>> Zmiany w wersji 3.18
2017-10-06

 • - dodano moduł zamówień internetowych SOGA web,
 • - dodano opcję faktury detalicznej (wystawianej dla osób fizycznych),
 • - zmieniono sposób tworzenia pliku JPK w taki sposób, aby uwzględniał opcję faktury detalicznej.
 • [POS]
 • - poprawiono drukowanie adresu na zamówieniach przy dostawie,
 • - poprawiono raport rejestru czasu pracy,
 • - poprawiono drukowanie uwag do pozycji faktury podczas wydruku na drukarce bonowej,
 • - zmieniono kolor oznaczania niewycenionych pozycji z ceną otwartą z czerwonego na niebieski.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono wydruk rejestru czasu pracy.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu, który pojawiał się w momencie wyboru osoby wystawiającej/odbierającej dokument,
 • - poprawiono działanie skrótów klawiszowych podczas tworzenia receptur.
 • [WERSJA SIECIOWA]
 • - poprawiono drukowanie duplikatu faktury,
 • - poprawiono przesyłanie danych kontrahentów z oddziałów do centrali,
 • [CLEAR]
 • - poprawiono usuwanie zamówień.


>> Zmiany w wersji 3.17c
2017-07-05

 • [POS]
 • - poprawiono autoryzację przy kolejnej zmianie ceny dla tej samej pozycji,
 • - poprawiono wyświetlanie komunikatów przy płatności kartą na podłączonym terminalu.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono możliwość ustawienia autowylogowania powyżej 99 sekund.


>> Zmiany w wersji 3.17b
2017-06-27

 • [POS]
 • - poprawiono błąd dzielenia przez zero występujący na niektórych urządzeniach z ekranem dotykowym podczas wystawiania faktury z rachunku.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono wygląd ustawień dla raportów drukowanych na zamknięcie zmiany.


>> Zmiany w wersji 3.17a
2017-06-21

 • - uaktualniono eksport do księgowości dla programów Insert (format EDI++) do wersji 1.05.4.
 • [POS]
 • - poprawiono odświeżanie obwódek na stolikach przy usuwaniu wszystkich pozycji z rachunku.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono edycję kodów wagowych.


>> Zmiany w wersji 3.17
2017-05-23

 • - poprawiono zmianę numeru licencji podczas wczytywania nowego klucza,
 • - poprawiono filtrowanie klientów,
 • - zmieniono sposób zapisu raportów i wydruków,
 • - poprawiono dzielenie długich nazw firm podczas pobierania danych z GUS-u,
 • [POS]
 • - poprawiono wydruk wydruku rachunku wstępnego przy dostawach w momencie jego zawieszania (wyjście na stoliki, wylogowanie),
 • - poprawiono sygnalizowanie przekroczenia limitu kwotowego sprzedaży artykułów z jednej określonej grupy dla grupy kart lojalnościowych/prepaidowych,
 • - poprawiono drukowanie form płatności na fakturze oraz korekcie faktury drukowanej na drukarce bonowej,
 • - dodano obsługę drukarki fiskalnej Posnet TRIO (w zakresie wydruków fiskalnych i niefiskalnych),
 • - dodano obsługę drukarki fiskalnej Posnet XL (w zakresie wydruków fiskalnych i niefiskalnych),
 • - dodano możliwość bezwzględnego oznaczania artykułu ważonego kolorem czerwonym, bez pytania o wagę/ilość (ustawienia dostępna dla każdego artykułu z osobna),
 • - dodano funkcję SOGA Phone, która działa we współpracy z telefonem (z systemem Android) i umożliwia pobieranie numeru telefonu dzwoniącego i przekazanie go do modułu deliwerki.
 • [MAGAZYN]
 • - rozszerzono raport przyjęcia-wydania o możliwość sporządzenia go w kartotekowych cenach sprzedaży netto,
 • - na raporcie składu receptur dodano możliwość wyświetlenia artykułów (półproduktów) bez receptury,
 • - dodano kolumnę "Data otrzymania zapłaty" w wykazie wystawionych wcześniej faktur zaliczkowych na wydruku faktury.
 • [WERSJA SIECIOWA]
 • - poprawiono wyświetlanie zdublowanych pozycji na liście dokumentów dla firmy,
 • - poprawiono funkcję łączenia towarów,
 • - poprawiono kontrolę poprawności wysyłanych przesyłek,


>> Zmiany w wersji 3.16c
2017-03-16

 • [POS]
 • - poprawiono wydruk bloczków z dużymi numerami zamówień.


>> Zmiany w wersji 3.16b
2017-03-15

 • - dodano automatyczny podział nazwy firmy na dwie części w określonych przypadkach podczas pobierania danych z rejestrów GUS-u,
 • - poprawiono usuwanie danych z drugiej części nazwy firmy podczas pobierania danych z rejestrów GUS-u,
 • - dodano możliwość wyświetlenia kolumn z adresem klienta na liście rachunków zamkniętych,
 • - dodano możliwość ustalenia limitu wpłat na kartę prepaid.
 • [POS]
 • - poprawiono wydruk zamówienia w trybie graficznym rozszerzonym,
 • - dodano możliwość wydruku rachunku wstępnego przy dostawach w momencie jego zawieszania (wyjście na stoliki, wylogowanie),
 • - dodano możliwość ustawiania momentu drukowania bloczków z dużymi numerami zamówień,
 • - dodano możliwość wyłączenia obowiązkowego wprowadzania numeru telefonu przy dostawach.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono zapis korekty faktury sprzedaży w zakresie przywracania towaru na stan magazynu.
 • [KDS]
 • - dodano możliwość wydruku kopii zamówienia w momencie zatwierdzania zamówienia.


>> Zmiany w wersji 3.16a
2017-02-22

 • - poprawiono generowanie plików JPK_VAT,
 • - poprawiono filtrowanie firm,
 • - poprawiono filtrowanie dokumentów.
 • [KONFIGURATOR]
 • - przyspieszono zapis ustawień,
 • - zablokowano dodanie artykułu typu pizza jako składnika innej pizzy.
 • [POS]
 • - poprawiono wydruk graficzny rozszerzony dla zamówień,
 • - dodano możliwość numerowania rachunków bez wypełniania luk w obrębie zmiany,
 • - dodano możliwość wyłączenia drukowania poziomu zerowego w zestawach na zamówieniach
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono blokadę wprowadzania korekty faktury zakupu w przypadku, gdy faktura zakupu była utworzona na podstawie dokumentów PZ, a ilość korygowana towaru przekracza ilość dostępną dla korygowanej dostawy.
 • [BONOWNIKI]
 • - położono uprawnienia do: dzielenia, łączenia, przenoszenia rachunków.


>> Zmiany w wersji 3.16
2017-02-14

 • - dodano pobieranie danych firm z rejestrów GUS-u na podstawie numeru NIP lub REGON.


>> Zmiany w wersji 3.15
2017-02-07

 • - dodano możliwość eksportu pliku JPK_VAT,
 • - poprawiono tworzenie pliku archiwizacji z taką samą nazwą.


>> Zmiany w wersji 3.14a
2017-01-30

 • [BONOWNIKI]
 • - poprawiono dzielenie rachunków przy występowaniu pewnych skrajnych przypadków,
 • - dodano obsługę parametru "Ekran startowy".


>> Zmiany w wersji 3.14
2017-01-25

 • - dodano możliwość dodatkowego określenia odbiorcy/dostawcy na dokumentach obrotowo-magazynowych, niezależnie od nabywcy/sprzedawcy, a także zmodyfikowano wszystkie wydruki wzorcowe z tym związane,
 • - dodano osobne pole z numerem lokalu w danych kontrahentów, danych personalnych oraz danych właściciela obiektu, a także zmodyfikowano wszystkie wydruki wzorcowe z tym związane,
 • - dodano funkcję umożliwiającą dodawanie nowej firmy na bazie danych personalnych,
 • - dodano osobne uprawnienia do pracy na POS oraz do logowania zdarzeń dla systemu RCP,
 • [POS]
 • - poprawiono raport zmian cen podczas sprzedaży,
 • - poprawiono wydruk zamówienia w trybie graficznym rozszerzonym,
 • - dodano możliwość ustalenia limitu kwotowego sprzedaży artykułów z jednej określonej grupy dla grupy kart lojalnościowych/prepaidowych,
 • - dodano możliwość określenia dnia innego niż pierwszy dzień miesiąca, jako dnia odnowienia limitu dla kart lojalnościowch/prepaidowych,
 • - dodano możliwość włączenia/wyłączenia naliczania punktów w programie lojalnościowym dla wybranych grup artykułów.
 • [KDS]
 • - poprawiono zbiorcze wyświetlanie ilości składników w zamówionych zestawach na dolnej belce,
 • - powiększono przyciski przywołania kelnerów,


>> Zmiany w wersji 3.13a
2016-12-13

 • [POS]
 • - uporządkowano alfabetycznie wyświetlanie komentarzy stałych do potraw,
 • - poprawiono błąd "Cannot focus a disabled or invisible window" występujący przy próbie wystawienia faktury przez użytkownika, który nie posiada uprawnienia do zmiany numeru dokumentu.


>> Zmiany w wersji 3.13
2016-11-29

 • - dodano uprawnienia do zmiany numeru dla każdego typu dokumentu,
 • [POS]
 • - poprawiono wydruk dokumentów niefiskalnych na drukarkach fiskalnych w przypadku braku nazwy drukarki systemowej w ustawieniach drukarek,
 • - dodano raport RCP z możliwością wydruku na drukarce bonowej,
 • - poprawiono cofanie pozycji zestawu jeżeli brak jest zdefiniowanych artykułów na poziomie zerowym,
 • [KONFIGURATOR]
 • - dodano opcję zabezpieczeń umożliwiającą włączanie/wyłączanie podglądu haseł do POS przez uprawnione osoby,
 • - rozdzielono ustawienia dla KDS od ustawien dla drukowania zamówień,
 • - rozszerzono raport RCP o możliwość wyboru godzin.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono podgląd dokumentu produkcji,
 • - poprawiono funkcję filtrowania dokumentów kasowych i bankowych.
 • [KDS]
 • - poprawiono wyświetlanie wymienionych składników pizzy.
 • [RDS]
 • - poprawiono wyświetlanie numerów zamówień w przygotowaniu.
 • [BONOWNIKI]
 • - zablokowano możliwość przejęcia rachunku aktualnie modyfikowanego na POS-ie.
 • [WERSJA SIECIOWA]
 • - dodano kompresowanie/dekompresowanie przesyłek wysyłanych/odbieranych z FTP.


>> Zmiany w wersji 3.12c
2016-10-17

 • [BONOWNIKI]
 • - poprawiono współpracę ze zdalnymi bonownikami w zakresie podziału i przejmowania rachunków.


>> Zmiany w wersji 3.12b
2016-10-14

 • [BONOWNIKI]
 • - poprawiono współpracę ze zdalnymi bonownikami w zakresie podziału rachunków.


>> Zmiany w wersji 3.12a
2016-10-12

 • - dodano kontrolę podczas wprowadzania NIP.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono funkcję wyszukiwania dokumentów kasowych i bankowych.
 • [KDS]
 • - poprawiono zatwierdzanie zamówienia w przypadku wyłączonej współpracy z systemem RDS.


>> Zmiany w wersji 3.12
2016-10-03

 • - dodano moduł RCP (rejestracja czasu pracy),
 • - dodano moduł RDS (system wyświetlania zamówień realizowanych oraz gotowych),
 • - zmieniono sposób sygnalizacji końca papieru dla drukarek POSNET pracujących na nowym protokole (ustawienie Posnet HD).
 • [MAGAZYN]
 • - odblokowano możliwość przeglądania dokumentów w ruchu towaru podczas wystawiania innego dokumentu,
 • - poprawiono działanie rejestru VAT sprzedaży w zależności od wyboru formy płatności.
 • [KONFIGURATOR]
 • - dodano podgląd kosztu składników podczas tworzenia receptur dla pizzy.
 • [BONOWNIK]
 • - poprawiono współpracę ze zdalnymi bonownikami w przypadku braku połączenia Wi-Fi.


>> Zmiany w wersji 3.11a
2016-08-25

 • - poprawiono działanie zdalnych bonowników w przypadku problemów z połączeniami Wi-Fi,


>> Zmiany w wersji 3.11
2016-08-11

 • - dodano obsługę drukarki EMAR TEMPO 3 (wraz z wydrukami niefiskalnymi),
 • - dodano drukowanie specjalnych bloczków z dużymi i czytelnymi numerami zamówień (rachunków),
 • - dodano możliwość współpracy z oprogramowaniem FITNET,
 • - poprawiono zamianę towaru na półprodukt oraz półproduktu na towar,
 • - dodano wyszukiwanie firmy po NIP-ie bez kresek,
 • - poprawiono płatność kartą prepaid ustawioną jako domyślna forma płatności,
 • [KDS]
 • - poprawiono działanie KDS przy rozdzielczości 1024x768.


>> Zmiany w wersji 3.10c
2016-05-16

 • - poprawiono funkcję zmiany hasła, która w skrajnych przypadkach mogła na nowo zainicjować uprawnienia użytkownika, lub usunąć uprawnienia administratora.


>> Zmiany w wersji 3.10b
2016-05-10

 • [POS]
 • - poprawiono sprzedaż zestawów ze składnikami posiadającymi cenę otwartą.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono funkcję łączenia towarów.


>> Zmiany w wersji 3.10a
2016-05-05

 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono konfigurację stolików.
 • [KDS]
 • - dodano możliwość włączenia/wyłączenia wyświetlania zamówień przeznaczonych dla drukarek dodatkowych,
 • - dodano możliwość ustawienia osobnych kolorów zamówień dla dostaw,
 • - dodano możliwość włączenia/wyłączenia wyświetlania zamówień dla szybkiej sprzedaży,
 • - dodano ustawianie czasu odświeżania.


>> Zmiany w wersji 3.10
2016-04-18

 • [POS]
 • - poprawiono przeliczanie wartości pizzy przy wymianie składnika, jeżeli wcześniej cena pizzy została zmieniona,
 • - dodano możliwość wykorzystania wielu kodów wagowych,
 • - poprawiono obsługę wyświetlacza VFD w zakresie kodowania polskich znaków,
 • - dodano możliwość ustawienia domyślnego poziomu cen (takiego jak wewnątrz lokalu) przy sprzedaży z dostawą.
 • [KONFIGURATOR]
 • - dodano możliwość zmiany domyślnej ilości składników w zestawach,
 • - dodano funkcję łączenia danych personalnych,
 • - dodano funkcję łączenia firm,
 • - dodano możliwość zmiany uprawnień podczas edycji użytkownika.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono raport artykułów w imprezach,
 • - przeniesiono funkcję łączenia towarów do bezpośrednio do kartoteki towarów/surowców.
 • [BONOWNIK]
 • - dodano możliwość aktualizacji programu bonownika bez połączenia z internetem (aplikacja jest pobierana z bazy danych w której umieszczamy ją za pomocą KONFIGURATORA).
 • [EDI]
 • - poprawiono eksport dokumentów obrotowych.


>> Zmiany w wersji 3.09c
2016-04-06

 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono zapis ustawień.


>> Zmiany w wersji 3.09b
2016-03-29

 • [POS]
 • - poprawiono funkcję zmiany ilości dla artykułów typu pizza.


>> Zmiany w wersji 3.09a
2016-03-24

 • [POS]
 • -poprawiono obsługę zewnętrznego terminala EFT.
 • [FK_SOGA]
 • - dodano eksport do systemu FK Aldar.


>> Zmiany w wersji 3.09
2016-03-23

 • [POS]
 • - zmodyfikowano ekran dodawania/wymiany składników pizzy,
 • - dodano możliwość wprowadzania ilości dla artykułów ważonych w zestawach,
 • - dodano możliwość określania dopłaty na poziomie zamiennika do pizzy (niezależnie od dopłaty na poziomie grupy zamienników).
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono wyszukiwanie w tabeli kart klienta.
 • [BONOWNIK]
 • - dodano możliwość przejmowania rachunków.


>> Zmiany w wersji 3.08b
2016-03-11

 • [POS]
 • - dodano możliwość drukowania unikatowego identyfikatora na każdym zamówieniu.
 • [MOBILESERV]
 • - poprawiono komunikację z bonownikami.


>> Zmiany w wersji 3.08a
2016-03-02

 • [MAGAZYN]
 • - dodano funkcję tworzenia nowej kalkulacji imprezy na podstawie jakiejkolwiek już istniejącej.
 • [KDS]
 • - poprawiono działanie przywołań kelnerów.
 • [SOGA_FK]
 • - dodano wybór magazynu dla eksportowanych dokumentów.


>> Zmiany w wersji 3.08
2016-02-25

 • [POS]
 • - dodano możliwość zabonowania kilku składników z jednego poziomu zestawu.
 • [MAGAZYN]
 • - dodano uprawnienia do przyjmowania braków.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono wyświetlanie ustawionej strony kodowej w drukarkach zamówień.
 • [KDS]
 • - powiększono ilość zamówień możliwą do wyświetlenia w tym samym czasie do 24.
 • [CLEAR]
 • - poprawiono usuwanie danych produkcji,
 • - dodano usuwanie historii zamówień.


>> Zmiany w wersji 3.07b
2016-01-25

 • [POS]
 • - poprawiono wystawianie faktury z rachunku.


>> Zmiany w wersji 3.07a
2016-01-22

 • [POS]
 • - poprawiono wybieranie kontrahenta podczas wystawiania faktury,
 • - poprawiono wyświetlanie informacji o kontrahencie, rachunku, fakturze oraz korekcie faktury.


>> Zmiany w wersji 3.07
2016-01-20

 • [POS]
 • - dodano autoryzację podczas udzielania rabatów,
 • - dodano autoryzację podczas zmiany ceny sprzedaży,
 • - dodano rejestrowanie oraz raport zmian cen przez kelnerów podczas sprzedaży,
 • - dodano możliwość ustawienia jeszcze jednej dodatkowej drukarki fizycznej dla każdej drukarki logicznej,
 • - dodano możliwość wydruku danych klienta na zamówieniu przy dostawie.
 • [MAGAZYN]
 • - przywrócono możliwość zmiany magazynu z menu głównego programu.


>> Zmiany w wersji 3.06b
2015-12-29

 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono nadawanie uprawnień dla nowych magazynów.


>> Zmiany w wersji 3.06a
2015-12-16

 • [POS]
 • - poprawiono egzekwowanie uprawnienia do usuwania artykułów z rachunku w dowolnym momencie.
 • [CLEAR]
 • - poprawiono usuwanie rachunków z historią zamówień.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono nadawanie uprawnień do magazynu dla nowych użytkowników.


>> Zmiany w wersji 3.06
2015-12-07

 • [POS]
 • - dodano możliwość wyłączenia konwersji wybranych artykułów na usługi podczas wystawiania faktury z rachunku,
 • - dodano możliwość wysyłania raportów zamknięcia zmiany mailem,
 • - dodano możliwość współpracy z zewnętrznym terminalem EFT.
 • [MAGAZYN]
 • - dodano możliwość nadawania uprawnień do poszczególnych magazynów.


>> Zmiany w wersji 3.05a
2015-11-20

 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono konfigurację ustawień dotyczących raportów wykonywanych przy zamknięciu zmiany.


>> Zmiany w wersji 3.05
2015-11-09

 • [POS]
 • - poprawiono uwzględnianie usuniętych rezerwacji stolików,
 • - poprawiono wyświetlanie informacji o rezerwacji stolika przy jednocześnie istniejących wielu rezerwacjach na ten sam stolik,
 • - dodano możliwość uzależnienia użytej drukarki fiskalnej od użytej formy płatności (konieczny moduł obsługi drugiej drukarki fiskalnej),
 • - poprawiono działanie mapy przy dostawach,
 • - dodano możliwość wyłączenia haseł cyfrowych na POS.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono przywiązywanie klienta do karty lojalnościowej,
 • - dodano ustawienia dostępne wyłącznie dla administratora, pozwalające włączyć lub wyłączyć walidację haseł głównych oraz wymuszanie ich zmiany co 30 dni.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono błąd występujący podczas jednoczesnego tworzenia i dodawania składników do receptury.


>> Zmiany w wersji 3.04
2015-10-07

 • - dodano osobne hasło dla POS-a.
 • [POS]
 • - usprawniono proces wystawiania faktury z rachunku przy dużej liczbie istniejących rachunków,
 • - dodano opcję obowiązkowego wydruku rachunku wstępnego przy dostawie,
 • - dodano możliwość osobnego ustawienia drukarki dla wydruku rachunku wstępnego przy dostawie,
 • - poprawiono wydruk faktury zaliczkowej na drukarce bonowej,
 • - dodano funkcję automatycznej zmiany cen wyświetlanych na przyciskach do bonowania po użyciu karty klienta obejmującej zmianę poziomu cen,
 • - dodano możliwość zmiany poziomu cenowego już po rozpoczęciu rachunku (dotyczy zmiany poziomu za pomocą karty lojalnościowej),
 • - poprawiono działanie przycisku "Koryguj pozycję" na okienku zawartości korekty.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono zapamiętywanie konfiguracji wysyłania archiwizacji na serwer FTP.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono działanie funkcji filtrowania rachunków,
 • - poprawiono działanie funkcji autowylogowania,
 • - uzupełniono ustawienia uprawnień do wystawiania dokumentów zaliczkowych,
 • - uzupełniono ustawienia uprawnień dołączania dokumentów do imprez,
 • - poprawiono edycję dokumentów RW.
 • [KDS]
 • - dodano możliwość ustawienia czy zliczać do przygotowania potrawy już oznaczone z niezatwierdzonych ostatecznie zamówień.
 • [DODATKOWY MONITOR]
 • - dodano wyświetlanie komentarzy do artykułów.


>> Zmiany w wersji 3.03
2015-07-30

 • - dodano moduł KDS (moduł ekranów kuchennych),
 • - dodano moduł przywoławczy dla kelnerów działający w oparciu o POS-y, bonowniki oraz KDS.
 • [POS]
 • - dodano nowy wydruk zamówienia z możliwością modyfikacji,
 • - poprawiono przełączanie rocznika przeglądanych dokumentów.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono zmianę statusu imprezy (potwierdzona/niepotwierdzona).
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono wyszukiwanie kart klienta.
 • [BONOWNIK]
 • - dołożono współpracę z KDS od wersji 3.03a.


>> Zmiany w wersji 3.02
2015-06-30

 • [POS]
 • - poprawiono wybór usługi podczas wystawiania faktury,
 • - dodano możliwość wydruku priorytetów rosnąco na zamówieniach,
 • - dodano obsługę liczników napojów ESCOBAR.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono działanie funkcji przepisywania liczby osób jako ilości artykułów podczas edycji imprezy,
 • - poprawiono funkcję wymiany usługi na dokumencie podczas rozliczania imprezy.
 • [BONOWNIK]
 • - dodano możliwość udzielania rabatu procentowego.


>> Zmiany w wersji 3.01d
2015-05-15

 • [POS]
 • - poprawiono działanie funkcji wymiany usługi na dokumencie sprzedaży,
 • - poprawiono edycję korekty faktury dla korekty wartościowej.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono wydruk remanentu.


>> Zmiany w wersji 3.01c
2015-05-04

 • [POS]
 • - dodano możliwość wydruku nr stolika na paragonie fiskalnym.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono filtrowanie listy usług.
 • [EKSPORT]
 • - dokonano zmian w zakresie kilku form płatności na jednym dokumencie sprzedaży.


>> Zmiany w wersji 3.01b
2015-03-31

 • [POS]
 • - poprawiono funkcję cofania podczas bonowania zestawu składanego,
 • - przywrócono drukowanie faktury w EURO,
 • - zmodyfikowano wydruk przeniesienia płatności na rachunek hotelowy dla formy all inclusive.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono wyświetlanie przypomnień dla prywatnych notatek w terminarzu,
 • - poprawiono tworzenie faktury FZ z dokumentów PZ dla dwóch takich samych pozycji na różnych dokumentach PZ,
 • - poprawiono uwzględnianie daty podczas produkcji,
 • - poprawiono generowanie tytułu dokumentu kasowego wystawianego automatycznie do dokumentu sprzedaży/zakupu,
 • - poprawiono wydruk rejestru VAT zakupu,
 • - poprawiono edycję dokumentów RW oraz MM w zakresie zmiany ilości,
 • - poprawiono działanie niektórych wydruków wykorzystujących ustawienia programu.


>> Zmiany w wersji 3.01a
2015-03-17

 • [POS]
 • - poprawiono wyliczanie reszty przy ustawieniu walutowej formy płatności jako domyślnej,
 • - poprawiono błąd polegający na wyświetlaniu jako dostępnych komentarzy, które zostały usunięte.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono możliwość zmiany waluty dla formy płatności.
 • [MAGAZYN]
 • - dodano możliwość zmiany parametru wszystkie/przeterminowane podczas wydruku listy należności/zobowiązań,
 • - poprawiono drukowanie różnic inwentaryzacyjnych.


>> Zmiany w wersji 3.01
2015-03-06

 • [POS]
 • - poprawiono wyświetlanie większej ilości składników w zestawach.
 • [MAGAZYN]
 • - dodano wyświetlanie rachunków źródłowych do wystawionej faktury,
 • - poprawiono odświeżanie kalkulacji receptury bezpośrednio po jej modyfikacji,
 • - poprawiono błąd SQL pojawiający się w niektórych przypadkach podczas rozchodów zmian,


>> Zmiany w wersji 3.00p
2015-03-03

 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono rozchody dla półproduktów ze stanem magazynowym.


>> Zmiany w wersji 3.00n
2015-03-02

 • [POS]
 • - poprawiono uprawnienia do raportów,
 • - przywrócono przycisk "Znajdź następny" na liście firm oraz liście rachunków,
 • - poprawiono działanie przycisków nawigacyjnych przy wystawianiu faktury z rachunku,
 • - poprawiono drukowanie faktury na drukarce bonowej (niekompletne dane nabywcy).
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono zapis przesunięcia międzymagazynowego (błędny komunikat dotyczący formy płatności).


>> Zmiany w wersji 3.00m
2015-02-17

 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono drukowanie dokumentu kasowego bezpośrednio po rozliczeniu należności/zobowiąznia,
 • - przywrócono możliwość drukowania faktury PRO-FORMA w EURO,
 • - poprawiono wysyłanie maili (błąd z brakującą biblioteką mail.dll).
 • [EKSPORT]
 • - poprawiono eksport dokumentów do programów firmy Insert.


>> Zmiany w wersji 3.00k
2015-02-11

 • - poprawiono zapis należności i zobowiązań do dokumentów.


>> Zmiany w wersji 3.00j
2015-02-09

 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono zmianę magazynu.


>> Zmiany w wersji 3.00i
2015-02-06

 • [POS]
 • - poprawiono wyświetlanie zamienników dla pizzy.


>> Zmiany w wersji 3.00h
2015-02-03

 • [POS]
 • - poprawiono wydruk paragonu do faktury wystawionej niezależnie.
 • [KONFIGURATOR]
 • - przywrócono funkcję dodawania nowego artykułu na podstawie innego artykułu.


>> Zmiany w wersji 3.00g
2015-01-29

 • [POS]
 • - poprawiono wyszukiwanie rachunków po numerze systemowym,
 • - dodano możliwość wyboru braku formy na fakturze oraz korekcie w sekcji płatności.
 • [CLEAR]
 • - dodano możliwość usunięcia konfiguracji pojedynczego terminala.


>> Zmiany w wersji 3.00f
2015-01-23

 • [POS]
 • - poprawiono drukowanie faktury na drukarce bonowej (niekompletne dane nabywcy),
 • - poprawiono drukowanie korekty na drukarce bonowej.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono błąd polegający na dodawaniu nowego dokumentu kasowego dla faktury wystawionej z paragonu.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono usuwanie stolików.


>> Zmiany w wersji 3.00e
2015-01-21

 • [POS]
 • - poprawiono ustawianie godziny w raportach.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono rejestry VAT sprzedaży i zakupu.


>> Zmiany w wersji 3.00d
2015-01-19

 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono usuwanie kalkulacji imprez,
 • - przywrócono możliwość modyfikacji faktury wystawionej z paragonu lub rachunku w zakresie zawartości.


>> Zmiany w wersji 3.00c
2015-01-16

 • [POS]
 • - poprawiono generowanie raportów,
 • - poprawiono wyszukiwanie z polskimi znakami.


>> Zmiany w wersji 3.00b
2015-01-15

 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono ustawienia dotyczące współpracy z programem hotelowym,
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono wystawianie dokumentów kasowych bez kontrahenta.
 • - poprawiono wystawianie faktury PRO-FORMA,


>> Zmiany w wersji 3.00a
2015-01-14

 • [POS]
 • - poprawiono wyświetlanie paneli z rachunkami w trybie "Lista rachunków",
 • - poprawiono drukowanie korekt faktur na drukarkach bonowych.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono ustawienia wydruków wpłat/wypłat dla POS,
 • - poprawiono dodawanie zestawów składanych.


>> Zmiany w wersji 3.00
2014-12-30

 • - rozszerzono zakres możliwych uprawnień,
 • - dodano obsługę TLS dla kont mailowych,
 • - wydłużono pola miasta oraz ulicy do 40 znaków,
 • - dodano możliwość filtrowania rekordów nie zawierających danej sekwencji,
 • - zmodyfikowano mechanizm wyszukiwania rekordów w tabelach, co spowodowało znaczne przyspieszenie tej operacji,
 • - dodano możliwość automatycznej archiwizacji bazy danych w trybie tygodniowym,
 • - dodano funkcję kopiowania archiwizacji na serwer FTP,
 • - dodano konfigurację gridów w zakresie szerokości, kolejności i widoczności kolumn dla każdego użytkownika.
 • [POS]
 • - praca w różnych rozdzielczościach (minimalna 1024x768),
 • - zablokowano możliwość zamknięcia okna menu podczas trwania archiwizacji,
 • - dodano obsługę dwóch drukarek fiskalnych jednocześnie, w zależności od ustawień dla poszczególnych artykułów,
 • - dodano nowy rodzaj płatności hotelowej - all inclusive.
 • [MAGAZYN]
 • - dodano funkcję cofania operacji usuwania dla większości kartotek w programie (Pokaż aktualne/Pokaż usunięte),
 • - dodano możliwość zmiany rocznika przeglądanych dokumentów bezpośrednio na liście dokumentów,
 • - dodano zobowiązania z kart, a co się z tym wiąże - możliwość zwrotu na kartą płatniczą,
 • - dodano blokadę zapisu dokumentu z wartością ujemną,
 • - dodano funkcję terminarza dla każdego użytkownika z możliwością ustawienia przypomnienia oraz z możliwością dodawania terminów dla wszystkich użytkowników,
 • - dodano możliwość drukowania zawartości dowolnej tabeli,
 • - dodano możliwość eksportu zawartości dowolnej tabeli do Excela,
 • - dodano możliwość podglądu paragonów poprzez fakturę, która została z nich wystawiona,
 • - dodano zapamiętywanie pozycji dla produkcji,
 • - obliczanie wartości energetycznej dla receptur,
 • - rozbudowano log gromadzenia informacji o użytkownikach i czasie wprowadzania zmian w kalkulacjach imprez,
 • - znaczne przyspieszenie rozchodów sprzedaży.
 • [KONFIGURATOR]
 • - dodano możliwość konfiguracji ustawień lokalnych z dowolnego stanowiska.
 • [BONOWNIK]
 • - zaprzestano wspieranie modułu bonownik na system Windows Mobile


>> Zmiany w wersji 1.40c
2014-05-07

 • [KONFIGURATOR]
 • -poprawiono eksport konfiguracji dla wersji sieciowej.


>> Zmiany w wersji 1.40b
2014-05-06

 • - poprawiono działanie modułu produkcji w zakresie półproduktów zawierających składniki występujące na dokumentach korygujących cenę zakupu.


>> Zmiany w wersji 1.40a
2014-05-05

 • [POS]
 • - poprawiono raport rabatów.


>> Zmiany w wersji 1.40
2014-04-23

 • [POS]
 • - dodano obsługę drukarki fiskalnej Novitus HD E,
 • - dodano możliwość definiowania listy tar z możliwością odejmowania ich podczas ważenia artykułów.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono rejestr VAT sprzedaży w zakresie działania znacznika fiskalizacji.


>> Zmiany w wersji 1.39b
2014-03-12

 • [POS]
 • - dodano skalowanie okien wyboru oraz wymiany składników zestawów dla większej ilości składników.
 • [BONOWNIK]
 • - dodano opcję odświeżania aktualnych rachunków na bonownikach (np. w przypadku rozliczenia rachunku na POS),
 • - poprawiono błąd umożliwiający dwukrotne rozliczenie rachunku podczas pracy z bonownikami.


>> Zmiany w wersji 1.39a
2014-02-24

 • [POS]
 • - poprawiono oznaczanie rachunków po fiskalizacji (kolumna DF).


>> Zmiany w wersji 1.39
2014-02-19

 • [POS]
 • - poprawiono drukowanie uwag do faktury oraz korekty na drukarce bonowej,
 • - poprawiono raport rabatów w zakresie zestawów.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono wydruk paragonu niefiskalnego.


>> Zmiany w wersji 1.38
2013-12-23

 • [POS]
 • - dodano wydruk numeru stolika w osobnej linii na zamówieniu.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono wystawianie faktur z paragonu,
 • - poprawiono edycję danych magazynu.


>> Zmiany w wersji 1.37
2013-11-04

 • - dodano obsługę drukarki fiskalnej DELIO E w wer.4.03, wraz z możliwością wydruku dowolnych dokumentów z POS-a.


>> Zmiany w wersji 1.36e
2013-10-08

 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono generowanie ekranów uwzględniając usunięte grupy artykułów.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono zapis dokumentów RW oraz MM,
 • - poprawiono funkcję kontroli danych.


>> Zmiany w wersji 1.36d
2013-09-20

 • [POS]
 • - poprawiono drukowanie raportów podczas zamykania zmiany.


>> Zmiany w wersji 1.36c
2013-09-11

 • [POS]
 • - zaktualizowano funkcję mapy w module dostaw.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono raport dokumentów.


>> Zmiany w wersji 1.36b
2013-08-06

 • [POS]
 • - poprawiono funkcję rabatu kwotowego do całego rachunku.


>> Zmiany w wersji 1.36a
2013-07-02

 • - poprawiono dodawanie grup kart klienta,
 • - poprawiono wydruk paragonów na drukarce fiskalnej dla reszty w innej walucie.


>> Zmiany w wersji 1.36
2013-06-19

 • [POS]
 • - dodano możliwość wyłączenia domyślnej formy płatności,
 • - dodano obsługę centralnego systemu lojalnościowego,
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono sortowanie należności i zobowiązań,
 • - rozszerzono możliwości filtrowania należności i zobowiązań.


>> Zmiany w wersji 1.35
2013-04-25

 • [POS]
 • - dodano numer na wydruku zamknięcia zmiany,
 • - dodano obsługę drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV,
 • - dodano obsługę drukarki fiskalnej UPOS ERIDA FVA.
 • [KONFIGURATOR]
 • - dodano automatyczne generowanie zestawów na ekranach,
 • - dodano możliwość zmiany prędkości transmisji do drukarek fiskalnych,
 • - poprawiono usuwanie grup artykułów.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono wydruk przesunięcia międzymagazynowego,
 • - dodano możliwość wyboru kategorii dokumentu podczas wydruku rejestrów VAT.


>> Zmiany w wersji 1.34
2013-04-08

 • [POS]
 • - poprawiono drukowanie pozycji w stawce zwolnionej na drukarce POSNET HD,
 • - dodano obsługę programu lojalnościowego dla pojedynczej lokalizacji (gromadzenie punktów, płatności punktami). Moduł jest dostępny po wykupieniu dodatkowej licencji,
 • - dodano możliwość umieszczania grafiki na przyciskach do zamawiania potraw,
 • - dodano nowe możliwości filtrowania rachunków (wg klientów oraz kart klienta).
 • [MAGAZYN]
 • - zmodyfikowano wydruki dla faktur PRO-FORMA zgodnie z wymaganiami prawnymi na rok 2013,
 • - dodano możliwość wystawiania paragonów normalnych i zaliczkowych z magazynu,
 • - dodano raport artykułów w imprezach,
 • - dodano funkcję zapamiętywania oraz wydruku towarów pominiętych podczas rozchodów zmian z magazynu.


>> Zmiany w wersji 1.33b
2013-03-06

 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono błąd SQL występujący podczas wykonywania produkcji.


>> Zmiany w wersji 1.33a
2013-03-01

 • [POS]
 • - poprawiono odnawianie limitu miesięcznego dla kart klienta.


>> Zmiany w wersji 1.33
2013-02-25

 • [POS]
 • - dodano raport obrotu wg godzin,
 • - zablokowano możliwość płatności formą domyślną jeżeli kelner nie posiada do niej uprawnień,
 • - dodano możliwość zmiany poziomu cen po przekroczeniu limitu dla grupy kart,
 • - dodano raport stanu kasy wg stanowisk.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono wydruk ruchu towaru/usługi,
 • - rozszerzono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu,
 • - poprawiono funkcję edycji dokumentów dostawy,
 • - dodano raport sprzedaży artykułów (dla jednego lokalu lub sieci lokali),
 • - dodano raport obrotu wg grup (dla jednego lokalu lub sieci lokali),
 • - dodano raport obrotu wg godzin (dla jednego lokalu lub sieci lokali),
 • - dodano raport obrotu wg stawek VAT (dla jednego lokalu lub sieci lokali),
 • - dodano raport obrotu wg form płatności (dla jednego lokalu lub sieci lokali).


>> Zmiany w wersji 1.32
2012-12-18

 • [POS]
 • - dodano wyświetlanie wielkości dostępnego kredytu hotelowego podczas płatności formą hotelową,
 • - poprawiono filtrowanie rachunków,
 • - dodano opcję niezamykania okna dodatków do pizzy podczas ich wybierania,
 • - poprawiono wydruk raportu okresowego na drukarkach ELZAB,
 • - dodano obsługę drukarki fiskalnej POSNET HD,
 • - wprowadzono dodatkowe oznaczenie wydruków zamówień dla dostaw,
 • - dodano możliwość drukowania nazwy kierowcy na zamówieniach,
 • - dodano możliwość drukowania nazwy kierowcy na rachunku wstępnym,
 • - dodano automatyczne odświeżanie ustawień dla funkcji Happy Hours dla wszystkich wcześniej uruchomionych stanowisk w sieci, w przypadku zmiany konfiguracji,
 • - dodano automatyczne odświeżanie kursów walut dla wszystkich wcześniej uruchomionych stanowisk w sieci,
 • - dostosowano wzorce wydruków dokumentów do wymagań prawnych na rok 2013.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono mechanizm filtrowania tabel.
 • [BONOWNIK]
 • - zmieniono wykorzystywaną dotychczas na bonownikach bazę danych z MS SQL Compact Edition na SQLite,
 • - poprawiono szybkość działania bonownika,
 • - dodano możliwość wyświetlania list artykułów w kolejności i układzie takim jak na POS,
 • - dodano możliwość wysyłania pojedynczego zamówienia,
 • - dodano możliwość rozliczania rachunku mimo niewysłanego wcześniej zamówienia.
 • UWAGA: W przypadku wykorzystywania wspólnej drukarki fiskalnej, a co się z tym wiąże wspólnego programu FISKSERV przez co najmniej dwie aplikacje, konieczna jest aktualizacja każdej z tych aplikacji


>> Zmiany w wersji 1.31
2012-10-12

 • [POS]
 • - dodano opcję umożliwiającą drukowanie tylko modyfikacji przy zamawianiu pizzy,
 • - dodano możliwość zmiany rodzaju czcionki, jej stylu oraz wielkości podczas wyświetlania rachunku na dodatkowym monitorze,
 • - poprawiono generowanie raportów dla pozycji sprzedaży o zerowej wartości,
 • - przyspieszono generowanie raportu sprzedaży artykułów wg drukarek zamówień.
 • [KONFIGURATOR]
 • - dodano możliwość wprowadzania nowych walut.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono drukowanie nazwy magazynu docelowego na dokumencie przesunięcia międzymagazynowego,
 • - rozszerzono pole uwag podstawowych dla wszystkich rodzajów dokumentów,
 • - dodano pola uwag dodatkowych (uwagi drukowane małą i dużą czcionką) dla wszystkich rodzajów dokumentów,
 • - rozszerzono wydruki dokumentów w zakresie uwag,
 • - dodano możliwość wydruku numeru konta pod danymi sprzedawcy.


>> Zmiany w wersji 1.30a
2012-09-17

 • [MAGAZYN]
 • - dodano wyszukiwanie rachunków i faktur wg numeru systemowego,
 • - poprawiono obliczanie kosztów dla receptur zawierających półprodukty.
 • [BONOWNIK]
 • - poprawiono obsługę polskich liter dla bonownika na Androidzie.


>> Zmiany w wersji 1.30
2012-08-14

 • - dodano obsługę dodatkowego ekranu LCD z możliwością wyświetlania zawartości aktualnie przetwarzanego rachunku i/lub filmów reklamowych.
 • [POS]
 • - poprawiono podział rachunku na wiele rachunków,
 • - dodano możliwość ustawienia poziomu cen dla dostaw,
 • - dodano możliwość drukowania ilości przed nazwą artykułu na zamówieniu,
 • - dodano możliwość blokowania wydawania reszty w innych walutach,
 • - dodano kontrolę wcześniejszego występowania nowo wprowadzanego nr NIP podczas dodawania firmy,
 • - poprawiono wybór kierowcy podczas wykonywania raportu rozliczenia kierowców.
 • [KONFIGURATOR]
 • - dodano funkcję tworzenia nowego artykułu na podstawie innego artykułu.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono wydruk rejestru VAT zakupu wg stawek,
 • - zmieniono sposób wyznaczania cen netto podczas tworzenia nowej listy inwentaryzacyjnej. Obecnie jest to ostatnia cena zakupu,
 • - dodano kontrolę wcześniejszego występowania nowo wprowadzanego nr NIP podczas dodawania firmy.


>> Zmiany w wersji 1.29b
2012-07-25

 • [POS]
 • - poprawiono działanie raportu rozliczenia kierowców,
 • - wprowadzono dodatkową kontrolę daty i czasu na terminalu podczas uruchamiania programu,
 • - poprawiono działanie rabatów maksymalnych dla artykułów i grup.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono zapamiętywanie stanu minimalnego podczas dodawania nowego towaru.


>> Zmiany w wersji 1.29a
2012-06-22

 • [POS]
 • - poprawiono raport sprzedaży artykułów wg form płatności,
 • - poprawiono raport obrotu w grupach wg form płatności,
 • - poprawiono wydruk rachunku na "normalnej" drukarce,
 • - poprawiono filtrowanie rachunków,
 • - przywrócono funkcję zmiany formy płatności.
 • [BONOWNIK]
 • - poprawiono wydruk rachunku ze zdalnego bonownika na "normalnej" drukarce.


>> Zmiany w wersji 1.29
2012-06-05

 • - dodano możliwość rozliczania rachunku wieloma formami płatności jednocześnie,
 • - dodano obsługę walut.


>> Zmiany w wersji 1.28a
2012-05-21

 • [POS]
 • - poprawiono doliczanie ceny dodatku do pizzy,
 • - poprawiono działanie funkcji podliczenia kelnera,
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono edycję artykułów typu pizza.


>> Zmiany w wersji 1.28
2012-05-15

 • [POS]
 • - poprawiono błędne zaliczanie do pomyłek artykułów ważonych, w których zmieniamy ilość na mniejszą podczas bonowania,
 • - dodano możliwość podziału rachunku na kilka rachunków jednocześnie.
 • [BONOWNIK]
 • - poprawiono działanie funkcji podliczania kelnera,
 • - dodano sprzedaż pizzy,
 • - dodano możliwość podziału rachunku na kilka rachunków jednocześnie,
 • - wprowadzono do sprzedaży aplikację na platformę Android.


>> Zmiany w wersji 1.27
2012-03-28

 • [POS]
 • - dodano obsługę kreskowych kodów wagowych,
 • - dodano odczyt kart magnetycznych w oknie obsługi prepaidów,
 • - poprawiono bonowanie zestawów, jeżeli na poziomie obowiązkowym (zerowym) znajduje się więcej niż jeden artykuł,
 • - poprawiono generowanie raportów,
 • - dodano obsługę artykułów typu pizza.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono edycję strefy dostawy,
 • - dodano filtrowanie na liście artykułów.
 • [MAGAZYN]
 • - dodano wyświetlanie i drukowanie inwentaryzacji wartościowo.


>> Zmiany w wersji 1.26a
2012-02-24

 • [POS]
 • - zmieniono wygląd okna podglądu dla zamkniętych rachunków,
 • - poprawiono wydruk faktury na drukarce bonowej,
 • - dodano pozycję upustu na wydruku f-ry na drukarce bonowej.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono dodawanie nowych użytkowników.


>> Zmiany w wersji 1.26
2012-02-21

 • [POS]
 • - dodano obsługę wewnętrznych kart przedpłaconych (PREPAID), limitowych i debetowych.
 • [MAG]
 • - poprawiono wydruk rejestru VAT sprzedaży.


>> Zmiany w wersji 1.25
2012-02-13

 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono zapamiętywanie magazynu po zapisaniu konfiguracji schematów rozchodów dla imprez,
 • - poprawiono rozliczanie imprez poprzez dokumenty kasowe,
 • - poprawiono wykonywanie rozchodów ze sprzedaży obejmującej zestawy.


>> Zmiany w wersji 1.24c
2012-01-03

 • [POS]
 • - poprawiono wydruk korekty faktury na drukarce bonowej.
 • [MAGAZYN]
 • - dodano funkcję aktualizacji stanu poprzedniego na podstawie aktualnych stanów magazynowych na liście inwentaryzacji.
 • [CLEAR]
 • - poprawiono funkcję usuwania całej sprzedaży,
 • - znacznie przyspieszono działanie niektórych funkcji.


>> Zmiany w wersji 1.24b
2011-12-21

 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono tworzenie receptur poprzez funkcję "Utwórz i dodaj składnik".
 • [BONOWNIK]
 • - poprawiono wydruk zamówień z bonownika na drukarce fiskalnej.


>> Zmiany w wersji 1.24a
2011-12-13

 • [POS]
 • - ograniczono możliwość wymiany usługi na fakturze do tej samej stawki VAT.
 • [KONFIGURATOR]
 • - dodano możliwość wyszukiwania po skrócie w tabeli artykułów.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono wyszukiwanie firm wg NIP-u.


>> Zmiany w wersji 1.24
2011-12-07

 • [POS]
 • - dodano funkcję wymiany usługi na fakturze.
 • [KONFIGURATOR]
 • - zmieniono sposób wiązania usług w ustawieniach (dotychczasowe wprowadzanie kodów dla usług zostało zastąpione wyborem usług z listy),
 • - dodano nowy sposób odczytu kart dla czytników szeregowych.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono rozliczanie należności poprzez formę "karta",
 • - zmieniono sposób wiązania usług w ustawieniach (dotychczasowe wprowadzanie kodów dla usług zostało zastąpione wyborem usług z listy),
 • - poprawiono funkcję kontroli danych,
 • - dodano funkcję wymiany usługi na fakturze,
 • - dodano schematy rozchodów dla imprez.


>> Zmiany w wersji 1.23f
2011-11-16

 • [POS]
 • - poprawiono błąd występujący podczas rezygnacji z płatności hotelowej,
 • - poprawiono łączenie rachunków podczas pracy w trybie "lista rachunków".
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono wyszukiwanie artykułu podczas tworzenia przycisku ekranu.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono funkcję kontroli danych.


>> Zmiany w wersji 1.23e
2011-10-24

 • [POS]
 • - poprawiono błąd SQL występujący po usunięciu wszystkich pozycji z rachunku,
 • - poprawiono wydruk nazwy kelnera na zamówieniu bezpośrednio po przejęciu rachunku.


>> Zmiany w wersji 1.23d
2011-10-11

 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono dodawanie składników do receptury.


>> Zmiany w wersji 1.23c
2011-10-10

 • [POS]
 • - przyspieszono wykonywanie niektórych operacji podczas sprzedaży (szybkiej sprzedaży),
 • - poprawiono wystawianie faktur z rachunków zawierających zestawy składane,
 • - poprawiono przesyłanie płatności do programu hotelowego jeżeli rachunek zawiera zestawy składane,
 • - poprawiono drukowanie zamówień z pozycjami po upuście.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono wybór klienta w kalkulacji imprez.
 • [BONOWNIK]
 • - poprawiono błąd "lock conflict..." występujący przy wykorzystaniu więcej niż jednego Mobileserva.


>> Zmiany w wersji 1.23b
2011-09-30

 • [POS]
 • - dokonano zmian w przesyłaniu płatności na rachunek hotelowy do programu SOHO.
 • Uwaga !
 • Ta wersja programu SOGA jest konieczna do poprawnej współpracy z programem SOHO w wersji 2.22!


>> Zmiany w wersji 1.23a
2011-09-26

 • [POS]
 • - poprawiono funkcję wpłaty,
 • - poprawiono sprzedaż zestawów,
 • - wyłączono wydruk "czystego" zamówienia po anulowaniu zestawu.


>> Zmiany w wersji 1.23
2011-09-21

 • [POS]
 • Dodano funkcje wspomagające obsługę dostaw (tzw. deliwerka):
 • - tworzenie specjalnych rachunków dla dostaw z możliwością ich filtrowania na liście rachunków,
 • - przypisywanie kierowców do dostaw,
 • - automatyczne doliczanie opłaty za dowóz w zależności od strefy,
 • - wyświetlanie mapy dla adresu dostawy wraz z możliwością wydruku,
 • - raport rozliczenia kierowców,
 • - raport rozliczenia kosztów dostaw.


>> Zmiany w wersji 1.22b
2011-07-06

 • [POS]
 • - poprawiono zmianę ilości na pozycji o nieustalonej wadze jeżeli kelner nie ma uprawnień do anulowania,
 • - poprawiono blokadę edycji faktury wystawionej z paragonu,
 • - poprawiono usuwanie firmy przywiązanej do klienta,
 • - poprawiono błąd klucz obcego występujący podczas usuwania rachunku ze zmiany, która została już rozchodowana,
 • - poprawiono działanie czytnika szeregowego w oknie autoryzacji,
 • - poprawiono anulację zamówień podczas pracy w trybie drukowania zamówień tylko na żądanie.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono blokadę edycji faktury wystawionej z paragonu,
 • - dodano kontrolę poprawności konfiguracji schematów rozchodów podczas ich zapisywania,
 • - poprawiono funkcję edycji dokumentów kasowych.
 • [KONFIGURATOR]
 • - dodano możliwość wycofania powiązania klienta z firmą,
 • - zmodyfikowano funkcję tworzenia nowych stolików w taki sposób, aby nowy stolik wyglądał tak samo jak ostatnio zaznaczony.
 • [BONOWNIK]
 • - poprawiono funkcję zmiany ceny artykułu,
 • - poprawiono funkcję dzielenia rachunków.


>> Zmiany w wersji 1.22a
2011-06-14

 • [POS]
 • - poprawiono wyświetlanie listy dokumentów dla firmy,
 • - poprawiono funkcję autowylogowaniu podczas pracy w trybie szybkiej sprzedaży,
 • - poprawiono raport stanu kasy.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono usuwanie stolików.


>> Zmiany w wersji 1.22
2011-05-31

 • [POS]
 • - dodano uprawnienia dla raportu pomyłek oraz raportu otwartych rachunków,
 • - dodano możliwość wyłączenia sprzedaży poprzez kody PLU,
 • - dodano pasek postępu podczas wykonywania archiwizacji,
 • - poprawiono raport ogólny ze względu na sprzedaż zestawów,
 • - poprawiono funkcję podziału rachunku,
 • - dodano możliwość zmiany koloru i wielkości czcionki numeru i nazwy stolika,
 • - dodano kontrolę daty i godziny systemowej podczas uruchamiania programu.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono nadawanie uprawnień dla przeglądania i rozliczania należności i zobowiązań,
 • - poprawiono edycję dokumentów MM,
 • - dodano możliwość ustalenia daty produkcji przed jej wykonaniem,
 • - dodano filtr w tabeli należności i zobowiązań,
 • - poprawiono wyświetlanie magazynu docelowego w tabeli dokumentów MM.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono nadawanie uprawnień podczas dodawania nowego użytkownika.
 • [BONOWNIK]
 • - poprawiono wysyłanie zamówień dla artykułów,
 • - poprawiono wysyłanie zamówień związanych z zestawami,
 • - poprawiono wysyłanie anulacji,
 • - dodano możliwość zmiany stolika.


>> Zmiany w wersji 1.21
2011-05-05

 • [POS]
 • - dodano możliwość sprzedaży na różnych poziomach cenowych w zależności od stanowiska,
 • - powiększono przyciski logowania i dodatkowej autoryzacji,
 • - dodano funkcję cofania podczas składania zestawu,
 • - dodano możliwość wymiany składnika zestawu,
 • - dodano możliwość zmiany znacznika fiskalizacji dla faktury,
 • - poprawiono realizację uprawnień do usuwania poprzez zmniejszanie ilości artykułu,
 • - dodano kolumnę "skrót" na wydruku listy artykułów.
 • [MAGAZYN]
 • - dodano możliwość zmiany poziomu cenowego podczas tworzenia kalkulacji do imprezy,
 • - dodano możliwość sprzedaży towarów z magazynu głównego (!) bezpośrednio poprzez f-ry,
 • - zablokowano możliwość edycji dokumentów RW wygenerowanych na podstawie zamkniętej zmiany lub imprezy.
 • [BONOWNIK]
 • - dodano funkcję cofania podczas składania zestawu,
 • - dodano możliwość wymiany składnika zestawu,
 • - poprawiono realizację uprawnień do usuwania poprzez zmniejszanie ilości artykułu.


>> Zmiany w wersji 1.20h
2011-04-04

 • [POS]
 • - poprawiono zmianę osoby wystawiającej dokument podczas jego poprawiania,
 • - poprawiono korekty faktur w zakresie zmiany stawki VAT na pozycji dokumentu korygowanego,
 • - znacznie przyspieszono wykonywanie raportów oraz zamknięcia zmiany,
 • - poprawiono wyświetlanie danych klienta na rachunku podczas pracy w trybie "lista rachunków",
 • - poprawiono funkcję modyfikacji rachunku po wydrukowaniu rachunku próbnego,
 • - poprawiono wyliczanie raportów sprzedaży zawierających zestawy.
 • [MAGAZYN]
 • - dodano podgląd wydruku dla arkusza inwentaryzacyjnego,
 • - poprawiono zmianę osoby wystawiającej dokument podczas jego poprawiania,
 • - poprawiono korekty faktur w zakresie zmiany stawki VAT na pozycji dokumentu korygowanego.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono nadawanie uprawnień.


>> Zmiany w wersji 1.20g
2011-02-28

 • - poprawiono obliczanie podsumowania VAT podczas wystawiania korekty do faktury.


>> Zmiany w wersji 1.20f
2011-01-31

 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu,
 • - poprawiono wyświetlanie okna zawartości dokumentu podczas pracy w systemie Windows 7,
 • - dodano kolumnę podsumowania dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży i zakupu.
 • [BONOWNIK - wersja 1.20]
 • - dodano możliwość sprzedaży zestawów,
 • - dodano funkcję podliczenia kelnera,
 • - dodano funkcję wyświetlania stanu baterii na oknie logowania bonownika.


>> Zmiany w wersji 1.20e
2011-01-17

 • [POS]
 • - poprawiono współpracę z programem hotelowym.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono rozliczanie faktur zaliczkowych jeżeli wystąpiła korekta faktury zaliczkowej.


>> Zmiany w wersji 1.20d
2011-01-14

 • [POS]
 • - poprawiono wyświetlanie uwag dla rachunków w trybie pracy „lista rachunków”,
 • - poprawiono tworzenie należności dla faktur wystawionych z rachunku,
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono sortowanie dokumentów na wydrukach rejestrów VAT.


>> Zmiany w wersji 1.20c
2011-01-03

 • - poprawiono wyświetlanie dokumentów z datą z poprzedniego roku wprowadzonych (wystawionych) w nowym roku.


>> Zmiany w wersji 1.20b
2010-12-27

 • [POS]
 • - przyspieszono wykonywanie niektórych raportów oraz zamknięcie zmiany.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono sortowanie towarów na wydruku remanentu,
 • - rozszerzono raport przyjęcia-wydania wg asortymentu.


>> Zmiany w wersji 1.20a
2010-12-22

 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono rozchodowywanie imprez.


>> Zmiany w wersji 1.20
2010-12-07

 • - dodano funkcje ułatwiające zmianę stawek VAT,
 • - poprawiono funkcje oraz wydruki mające wpływ na poprawne działanie programu po zmianie stawek VAT.
 • [MAGAZYN]
 • - dodano podsumowanie wg form płatności na wydruku rejestru VAT sprzedaży,
 • - poprawiono usuwanie pozycji z dokumentów rozchodu.


>> Zmiany w wersji 1.19e
2010-11-22

 • [POS]
 • - poprawiono zapisywanie zmian na rachunku po autowylogowaniu,
 • [MAG]
 • - uzupełniono nazwy kontrahentów na wydrukach należności i zobowiązań,
 • - zmodyfikowano raport przyjęcia-wydania wg asortymentu,
 • - poprawiono eksport raportów do formatu PDF


>> Zmiany w wersji 1.19d
2010-11-15

 • [POS]
 • - poprawiono wydruk faktury w EURO,
 • - poprawiono wyświetlanie informacji o dokumentach dla faktur i korekt faktur.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono wyświetlanie zestawienia marży na rachunkach,
 • - poprawiono wystawianie faktur końcowych do imprez z wpłaconą zaliczką,
 • - poprawiono błąd polegający na generowaniu zbędnego dokumentu kasowego podczas wystawiania faktury z rachunku,
 • - poprawiono usuwanie kategorii dokumentu,
 • - poprawiono cofanie rozchodu z imprezy
 • - poprawiono wyświetlanie informacji o dokumentach dla faktur i korekt faktur.


>> Zmiany w wersji 1.19c
2010-10-12

 • [POS]
 • - poprawiono wydruk rachunku wstępnego na „zwykłej” drukarce.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono usuwanie formy płatności.


>> Zmiany w wersji 1.19b
2010-10-07

 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono wydruk składu receptur.
 • [BONOWNIK]
 • - poprawiono wysyłanie komentarzy do artykułów,
 • - poprawiono anulowanie pozycji.


>> Zmiany w wersji 1.19a
2010-09-28

 • [POS]
 • - poprawiono działanie funkcji autoryzacji dodatkowej podczas usuwania jednej sztuki,
 • - poprawiono funkcję drukowania faktury,
 • - poprawiono funkcję drukowania korekty faktury.


>> Zmiany w wersji 1.19
2010-09-20

 • [POS]
 • - dodano możliwość wyłączenia potwierdzenia przejęcia rachunku,
 • - dodano możliwość wyłączenia wydruku nr systemowego na paragonie fiskalnym,
 • - dodano możliwość wyłączenia wydruku nazwy kelnera na paragonie fiskalnym,
 • - dodano moduł płatności mPay,
 • - dodano rabat kwotowy do całego rachunku,
 • - dodano funkcję sprzedaży zestawów modyfikowanych,
 • - dodano funkcję dodatkowej autoryzacji podczas anulowania pozycji rachunku,
 • - zablokowano możliwość usunięcia rachunku z przedpłatą,
 • - dodano drukowanie potwierdzenia przedpłaty do rachunku,
 • - dodano raport pomyłek (anulacje przed wysłaniem zamówienia).
 • [MAGAZYN]
 • - dodano możliwość zmiany ceny artykułu podczas tworzenia kalkulacji do imprezy,
 • - rozbudowano uprawnienia dla receptur,
 • - dodano uwagi na wydruku kalkulacji do imprezy,
 • - dodano funkcję wysyłania raportów / zestawień mailem,
 • - dodano faktury PRO-FORMA,
 • - poprawiono numerację dokumentów,
 • - dodano raport dokumentów.


>> Zmiany w wersji 1.18j
2010-09-08

 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono zapisywanie nr dowodu oraz wydawcy dla rolnika ryczałtowego.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono wydruk listy artykułów,
 • - poprawiono wyświetlanie listy artykułów podczas konfiguracji ekranów.


>> Zmiany w wersji 1.18i
2010-08-18

 • [POS]
 • - dodano współpracę z programem hotelowym SOHO w wersji 2.14.


>> Zmiany w wersji 1.18h
2010-07-26

 • [POS]
 • - poprawiono funkcję rezerwacji stolików,
 • - poprawiono wydruk rachunku wstępnego,
 • - poprawiono współpracę z drukarkami fiskalnymi ELZAB.


>> Zmiany w wersji 1.18g
2010-07-02

 • [POS]
 • - poprawiono współpracę z systemem hotelowym SOHO.
 • [MAG]
 • - poprawiono drukowanie raportu braków.


>> Zmiany w wersji 1.18f
2010-06-17

 • [POS]
 • - poprawiono wydruk korekty VAT dla zwykłych drukarek,
 • - poprawiono wydruk paragonu do faktury.
 • [KONFIGURATOR]
 • - dodano kolumnę ze stawką VAT na wydruku artykułów.


>> Zmiany w wersji 1.18e
2010-06-02

 • [POS]
 • - poprawiono obsługę kart rabatowych,
 • - poprawiono wyświetlanie komunikatu o upływającym terminie wygaśnięcia prawa do aktualizacji,
 • - poprawiono wydruk rachunku na zwykłej drukarce.
 • [MAGAZYN]
 • - dodano możliwość wyszukiwania artykułów w recepturach po PLU.


>> Zmiany w wersji 1.18d
2010-05-05

 • [POS]
 • - poprawiono raport ogólny.
 • [MAG]
 • - poprawiono funkcję rozchodów na podstawie sprzedaży.


>> Zmiany w wersji 1.18c
2010-04-26

 • [POS]
 • - poprawiono drukowanie paragonu fiskalnego do faktury,
 • - poprawiono filtrowanie rachunków wg kwoty.
 • [MAG]
 • - poprawiono wiązanie dokumentów sprzedaży/zakupu z dokumentami kasowymi.


>> Zmiany w wersji 1.18b
2010-03-26

 • [POS]
 • - poprawiono funkcję kasowania wyświetlacza drukarki fiskalnej przy rozpoczynaniu nowego rachunku,
 • - poprawiono funkcję usuwania klienta,
 • - dodano raport rachunków otwartych.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono dodawanie form płatności,
 • - dodano kontrolę powtarzalności kodu kreskowego.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono wyświetlanie listy półproduktów w oknie receptur,
 • - poprawiono wydruk arkusza inwentaryzacyjnego.


>> Zmiany w wersji 1.18a
2010-03-15

 • [POS]
 • - poprawiono funkcję zmiany formy płatności,
 • - poprawiono funkcję łączenia rachunków,
 • - poprawiono funkcję przekazywania rachunków.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono analizę receptur podczas wykonywania rozchodów,
 • - poprawiono wyświetlanie informacji o rachunku.


>> Zmiany w wersji 1.18
2010-02-24

 • [POS]
 • - dodano możliwość pracy w sieci lokali,
 • - dodano uprawnienie do zmiany znacznika fiskalizacji rachunku,
 • - dodano ostrzeżenie o niezafiskalizowanych rachunkach podczas zamykania zmiany,
 • - dodano możliwość indywidualnego wyłączania przycisków otwierania szuflady na oknie menu i oknie zamawiania,
 • - dodano możliwość uruchamiania POS-a w trybie podglądu dla dowolnego użytkownika,
 • - poprawiono widoczność okna wyświetlającego kwotę reszty,
 • - dodano funkcję przedpłaty do rachunku,
 • - dodano kontrolę kolizji podczas rezerwacji stolików z regulowanym odstępem czasowym,
 • - poprawiono funkcję blokady modyfikacji rachunku po wydruku rachunku próbnego,
 • - dodano filtry dla rachunków niefiskalnych oraz niezafiskalizowanych mimo formy płatności wymagającej fiskalizacji,
 • - dodano możliwość czyszczenia wyświetlacza drukarki fiskalnej przy rozpoczynaniu nowego rachunku,
 • - dodano informację o kończącym się okresie gwarancji i konieczności odnowienia prawa do aktualizacji.
 • [KOFIGURATOR]
 • - dodano ostrzeżenie przy zmianie stawki VAT w artykułach,
 • - dodano ostrzeżenie przy zmianie stawki VAT w usługach,
 • - dodano kolumnę „Skrót” w oknie z artykułami,
 • - dodano możliwość zmiany jednostki w artykułach.
 • [MAGAZYN]
 • - dodano sortowanie artykułów w oknie receptur.
 • [BONOWNIK]
 • - dodano możliwość wybierania artykułów sprzedawanych na bonowniku,
 • - poprawiono realizację uprawnienia do wydruku rachunków próbnych.


>> Zmiany w wersji 1.17e
2010-02-04

 • [POS]
 • -wyeliminowano błąd „Out of memory…”, który mógł występować podczas prowadzenia sprzedaży.


>> Zmiany w wersji 1.17d
2010-01-15

 • [MAG]
 • -poprawiono częściowe rozliczanie należności i zobowiązań.


>> Zmiany w wersji 1.17c
2009-12-18

 • [POS]
 • - poprawiono funkcję usuwania faktur,
 • - poprawiono działanie raportów: obrotu wg grup, sprzedaży artykułów, rabatów oraz anulacji.
 • [MAGAZYN]
 • - przywrócono informację o recepturach, w których zawarty jest dany składnik,
 • - poprawiono wydruk zestawienia marży na zmianach,
 • - poprawiono edycję dokumentów wystawionych wg cen brutto,
 • - poprawiono błąd Access Violation występujący przy zamykaniu okna informacji o firmie.


>> Zmiany w wersji 1.17b
2009-11-30

 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono stosowanie uprawnień w oknie tworzenia receptur,
 • - poprawiono wyliczanie kosztu dla receptur.
 • [SERWER POCKET PC]
 • - usunięto błąd „Out of memory”, występujący po dłuższej pracy programu.


>> Zmiany w wersji 1.17a
2009-11-17

 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono działanie filtra wyświetlającego towary z aktywnego magazynu w oknie Towarów/Surowców,
 • - poprawiono kolorowe oznaczenia dla półproduktów w oknie Towarów/Surowców,
 • - przywrócono funkcję Ruchu towaru w oknie Towarów/Surowców.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono dodawanie nowych ekranów.
 • [BONOWNIK]
 • -poprawiono dzielenie rachunków.


>> Zmiany w wersji 1.17
2009-11-03

 • [POS]
 • - poprawiono funkcję edycji korekty faktury,
 • - dodano możliwość wydruku rachunku na „zwykłej” drukarce,
 • - dodano wyświetlanie informacji o rezerwacji po kliknięciu w stolik,
 • - poprawiono funkcję fiskalizacji rachunków na hotel w przypadku, gdy rachunek nie został zafiskalizowany od razu,
 • - zmodernizowano wydruk rachunku drukowanego na „zwykłej” drukarce,
 • - dodano obsługę dodatkowego wyświetlacza klienta,
 • - poprawiono funkcję otwierania szuflady przy wpłatach / wypłatach.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono funkcję rozliczania należności,
 • - dodano uprawnienia do korekt faktur zakupu w magazynie,
 • - dodano drukowanie 6% stawki w rejestrze VAT zakupu,
 • - zmodernizowano wydruk marży na zmianach,
 • - zmodernizowano wydruk marży na rachunkach,
 • - zmodernizowano wydruk marży na pozycjach rachunków,
 • - zmodernizowano wydruk kalkulacji dla imprezy,
 • - zmodernizowano wydruk składników dla imprezy,
 • - zmodernizowano wydruk arkusza inwentaryzacyjnego,
 • - zmodernizowano wydruk różnic inwentaryzacyjnych.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono funkcję nadawania nazw dla stolików.
 • [BONOWNIK]
 • - poprawiono funkcję podziału rachunku.


>> Zmiany w wersji 1.16
2009-08-24

 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono zapisywanie kalkulacji (imprezy),
 • - poprawiono raport stanów minimalnych,
 • - poprawiono nadawanie numeru dla nowej korekty faktury zakupu,
 • - dodano drukowanie rejestru VAT zakupu wg magazynu,
 • - poprawiono wybór surowców dla receptury.


>> Zmiany w wersji 1.15
2009-08-06

 • [POS]
 • - poprawiono nadawanie nr rachunku,
 • - poprawiono drukowanie wpłat / wypłat na drukarce bonowej,
 • - poprawiono autowylogowywanie,
 • - dodano możliwość wydruku na drukarkach bonowych ELZABA (40 znaków w linii),
 • - dodano możliwość wydruku nr PLU na zamówieniach,
 • - poprawiono funkcję odczytu masy z podłączonej wagi,
 • - dodano możliwość ustawienia jak szybko wyświetlać informację o rezerwacji stolika,
 • - poprawiono wyłączanie płatności hotelowych,
 • - dodano przycisk do otwierania szuflady na oknie zamawiania,
 • - dodano możliwość wymuszania trybu szybkiej sprzedaży po zalogowaniu,
 • - dodano możliwość wylogowywania po rozliczeniu rachunku,
 • - dodano możliwość współpracy z programem hotelowym AMBER.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono działanie modułu uprawnień,
 • - poprawiono drukowanie dokumentów z produkcji,
 • - poprawiono wyświetlanie informacji o rachunku,
 • - poprawiono wyświetlanie receptur,
 • - dodano korekty faktur zakupu,
 • - dodano możliwość wyboru grupy podczas tworzenia listy inwentaryzacyjnej,
 • - poprawiono funkcję edycji dokumentu MM.
 • [KONFIGURATOR]
 • - dodano możliwość generowania raportów (wcześniej można było to robić tylko w magazynie)
 • - dodano funkcję kopiowania cen artykułów z poziomu na poziom,
 • - dodano możliwość ustawienia domyślnego rabatu podczas dodawania artykułu,
 • - poprawiono funkcję edycji karty rabatowej,
 • - dodano kontrolę usuwania kart rabatowych.


>> Zmiany w wersji 1.14c
2009-06-01

 • [POS]
 • - dodano pokazywanie nazwy kelnera na oknie zamawiania,
 • - poprawiono filtrowanie rachunków,
 • - dodano kolumnę z nazwą klienta w tabeli rachunków,
 • - dodano raport sprzedaży artykułów wg drukarek zamówień.
 • [MAGAZYN]
 • - dodano kolumnę PLU w oknie tworzenia receptur,
 • - poprawiono wyświetlanie listy dokumentów dla firmy.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono konfigurację czytnika szeregowego,
 • - dodano kolumnę PLU na liście artykułów,
 • - dodano wyszukiwanie po nazwie podczas wyboru artykułu do przycisku na ekranie.


>> Zmiany w wersji 1.14b
2009-05-25

 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono działanie funkcji produkcja.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono dodawanie kart rabatowych,
 • - poprawiono konfigurację poziomów cen sprzedaży.


>> Zmiany w wersji 1.14a
2009-05-21

 • [POS]
 • - poprawiono działanie funkcji drukowania faktury.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono otwieranie listy grup.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono wprowadzanie kontrahenta.


>> Zmiany w wersji 1.14
2009-05-07

 • [POS]
 • - dodano obsługę czytnika kart zbliżeniowych dla kelnerów,
 • - poprawiono wydruk faktury w EURO,
 • - dodano funkcję HAPPY HOURS,
 • - dodano nowe modyfikowalne wzorce wydruków dla faktury VAT oraz korekty faktury,
 • - dodano strzałki na klawiaturze ekranowej,
 • - powiększono pole uwag do rachunków do 100 znaków,
 • - dodano możliwość drukowania uwag do rachunków na rachunkach wstępnych,
 • - dodano możliwość drukowania uwag do rachunków na zamówieniach,
 • - dodano raport sprzedaży artykułów wg stanowisk,
 • - dodano możliwość ustalenia maksymalnych rabatów dla grup,
 • - dodano możliwość ustalenia maksymalnych rabatów dla artykułów,
 • - poprawiono numerację rachunków,
 • - dodano wydruk nazwy stolika na zamówieniu,
 • - dodano możliwość przenoszenia rachunku na zajęty stolik,
 • - poprawiono automatyczne wylogowywanie,
 • - dodano rezerwacje stolików,
 • - dodano nowe kształty stolików,
 • - dodano możliwość włączania / wyłączania nazwy kelnera na rachunku,
 • - dodano listę klientów,
 • - dodano karty rabatowe i lojalnościowe,
 • - dodano możliwość drukowania numeru systemowego na zamówieniach,
 • - dodano możliwość drukowania numeru systemowego na rachunkach,
 • - dodano możliwość ustawiania numeru kasy na paragonach fiskalnych,
 • - dodano możliwość drukowania całych nazw artykułów na zamówieniach,
 • - dodano możliwość drukowania całych nazw artykułów na rachunkach,
 • - dodano przypominanie o wykonaniu raportu dobowego,
 • - poprawiono rozliczanie rachunków z komentarzami,
 • - dodano funkcję sprzedaży poprzez nr PLU,
 • - dodano możliwość drukowania nr rachunku na paragonie fiskalnym,
 • - dodano możliwość wyłączenia cen na zamówieniach.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono funkcję dodawania użytkowników,
 • - dodano kolumnę z nazwą grupy w tabeli artykułów,
 • - ogólna zmiana wyglądu modułu,
 • - dodano wydruk listy artykułów,
 • - możliwość automatycznego generowania ekranu z grupami artykułów.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono zapisywanie faktur zaliczkowych,
 • - poprawiono funkcję kontroli marży na rachunkach,
 • - dodano możliwość drukowania receptury dla jednego artykułu,
 • - poprawiono sortowanie listy towarów,
 • - dodano wyszukiwanie artykułu po kodzie kreskowym podczas tworzenia receptury,
 • - dodano funkcję stanów minimalnych wraz z raportem,
 • - dodano drugi wydruk rejestru VAT zakupu (wg stawek),
 • - dodano podgląd ostatniej ceny zakupu za 1 jednostkę towaru w okienku wprowadzania ilości,
 • - dodano możliwość wyłączania wyświetlania okna zmian po zalogowaniu,
 • - dodano funkcję wyszukiwania w inwentaryzacji,
 • - dodano kolumnę kod kreskowy w inwentaryzacji,
 • - dodano funkcję wstępnego zerowania inwentaryzacji,
 • - dodano funkcję dodawania ilości w inwentaryzacji przy pomocy „szarego +”,
 • - poprawiono kontrolę przyporządkowania magazynu do każdego artykułu w kalkulacji / imprezie,
 • - dodano uwagi podczas rozliczania należności / zobowiązań,
 • - powiększono pole uwag na dokumentach kasowych, magazynowych i obrotowych,
 • - dodano możliwość ustawienia zakresu dat w zestawieniu marży na zmianach,
 • - dodano możliwość kojarzenia dokumentów kasowych z należnościami i zobowiązaniami.


>> Zmiany w wersji 1.13g
2009-03-18

 • [POS]
 • - poprawiono zapisywanie korekty faktury VAT,
 • - dodano nazwy grup na raporcie sprzedaży artykułów,
 • - poprawiono wydruk korekty faktury na drukarce bonowej.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono zapisywanie korekty faktury VAT.


>> Zmiany w wersji 1.13f
2009-02-09

 • [POS]
 • - poprawiono realizację uprawnienia wystawiania korekt do faktur,
 • - poprawiono usuwanie pozycji poprzez przycisk „-1”.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono usuwanie magazynów w schematach rozchodów,
 • - poprawiono błąd Access Violation występujący w oknie z listą imprez,
 • - poprawiono zmianę ceny na pozycji dokumentów magazynowych.


>> Zmiany w wersji 1.13e
2009-02-03

 • [POS]
 • - poprawiono wyszukiwanie rachunku po numerze systemowym,
 • - poprawiono wprowadzanie nowej ceny na pozycji faktury,
 • - poprawiono rozliczanie rachunku przy włączonej funkcji obliczania reszty.


>> Zmiany w wersji 1.13d
2009-01-22

 • [POS]
 • - dodano możliwość ustawienia pustych linii na drukarkach bonowych w trybie graficznym.


>> Zmiany w wersji 1.13c
2009-01-16

 • [POS]
 • - poprawiono znikające formy płatności,
 • - poprawiono wydruk zamówień na drukarce fiskalnej podłączonej do innego komputera niż ten, z którego wysłano zamówienie.


>> Zmiany w wersji 1.13b
2009-01-07

 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono funkcję kontroli marży na rachunkach.
 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono błąd związany z dodawaniem nowych użytkowników, który powodował zabieranie uprawnień dostępu do magazynu.
 • [POS]
 • - poprawiono wysyłanie sekwencji do drukarki bonowej.


>> Zmiany w wersji 1.13a
2009-01-05

 • [POS]
 • - poprawiono kopiowanie raportów do schowka,
 • - poprawiono uprawnienia dla raportów,
 • - poprawiono błąd występujący w pewnych szczególnych wypadkach, związany z brakiem możliwości rozliczenia rachunku przy włączonej funkcji obliczania reszty,
 • - poprawiono wydruk korekty faktury VAT bezpośrednio po jej wystawieniu.
 • [BONOWNIK]
 • - poprawiono funkcję dzielenia i łączenia rachunków.


>> Zmiany w wersji 1.13
2008-12-16

 • [POS]
 • - dodano drukowanie nazwy kelnera na paragonie,
 • - poprawiono drukowanie ilości osób na zamówieniach z drukarki fiskalnej,
 • - dodano drukowanie reszty na paragonie,
 • - poprawiono wydruk raportów na standardowej drukarce w zakresie podziału na strony,
 • - poprawiono drukowanie kwoty „zapłacono” na fakturach sprzedaży,
 • - poprawiono drukowanie uwag do faktury na drukarce bonowej,
 • - dodano możliwość dodawania własnych form płatności,
 • - dodano możliwość konfiguracji dla form płatności,
 • - dodano możliwość wystawiania korekty dla faktur VAT,
 • - poprawiono błąd w trybie szybkiej sprzedaży, który powodował znikanie przycisków po wydruku rachunku wstępnego,
 • - dodano możliwość drukowania wpłat i wypłat na drukarce fiskalnej,
 • - dodano możliwość agregowania pozycji na drukarce fiskalnej.
 • [MAGAZYN]
 • - zablokowano możliwość wystawienia faktury zaliczkowej do niepotwierdzonej imprezy,
 • - poprawiono automatyczne przypisywanie kategorii dla dokumentów,
 • - dodano korekty dla faktur VAT sprzedaży,
 • - poprawiono usuwanie pozycji na dokumentach,
 • - poprawiono automatyczną zmianę cen na dokumentach rozchodu po zmianie ceny na dokumentach przyjęcia,
 • - dodano ostrzeżenie przy próbie rozchodu jeżeli istnieje wcześniejsza nierozchodowana zmiana,
 • - poprawiono błąd związany z pomijaniem braków podczas produkcji,
 • - dodano możliwość zmiany ilości porcji podczas wyświetlania obecności składnika w recepturach w oknie Towary / Półprodukty,
 • - dodano domyślną kategorię dla dokumentów PZ,
 • - poprawiono wprowadzanie faktur RR,
 • - dodano możliwość ukrywania kosztu imprezy (kalkulacji) podczas jej tworzenia,
 • - kilkanaście wbudowanych wydruków zostało przekształconych do nowego, konfigurowalnego formatu.
 • [BONOWNIK]
 • - dodano wyświetlanie nazwy kelnera na ekranie z rachunkami,
 • - przesunięto numerację rachunków na stoliku w celu unikania kolizji z rachunkami na POS.
 • [KONFIGURATOR]
 • - możliwość ustawienia kopii wydruków drukarek bonowych do pliku,
 • - rozbudowano konfigurację dla drukarek zamówień o możliwość wprowadzenia dowolnych sekwencji sterujących,
 • - dodano możliwość wyłączenia tworzenia skrótu z nazwy podczas wprowadzania nowych artykułów,
 • - dodano możliwość umieszczania skrótów artykułów na ekranach generowanych automatycznie.


>> Zmiany w wersji 1.12a
2008-11-07

 • [POS]
 • - poprawiono funkcję wpłaty i wypłaty.
 • [BONOWNIK]
 • - poprawiono wydruk anulacji wykonanych na zdalnym bonowniku.


>> Zmiany w wersji 1.12
2008-10-01

 • [POS]
 • - poprawiono problem związany z zapisywaniem daty VAT dla faktury sprzedaży,
 • - dodano uprawnienie do usuwania pozycji przed zamówieniem,
 • - dodano możliwość oglądania otwartych rachunków w postaci listy,
 • - dodano możliwość dodawania opisów (uwag) do otwartych rachunków,
 • - dodano raport sprzedaży wg grup i form płatności,
 • - dodano możliwość otwarcia nowego rachunku na zajętym stoliku.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono wyświetlanie aktualnej ilości w podczas oglądania ruchu towaru,
 • - dodano moduł zestawień własnych pozwalających na konstruowanie własnych raportów,
 • - poprawiono rozliczanie zobowiązań w przypadku gdy nr dokumentu zakupu przekracza 14 znaków,
 • - dodano możliwość skalowania okna zawartości dokumentu,
 • - dodano funkcję pokazującą historię płatności dla dokumentu,
 • - poprawiono funkcję kalkulacji imprez,
 • - dodano możliwość wystawiania faktur RR,
 • - poprawiono wystawianie faktur zakupu na podstawie dokumentów PZ,
 • - poprawiono wykonanie inwentaryzacji w zakresie błędnego wyliczenia dokumentu PW.
 • [BONOWNIK]
 • - rozbudowano kontrolę wersji oraz dodano automatyczną aktualizację bazy danych,
 • - wprowadzono udogodnienia podczas nowej instalacji programu,
 • - poprawiono błąd polegający na oznaczaniu wysłanego rachunku jako rachunku do wysłania,
 • - dodano możliwość otwarcia nowego rachunku na zajętym stoliku.


>> Zmiany w wersji 1.11
2008-08-20

 • [POS]
 • - dodano współpraca z wagą ANGEL,
 • - dodano wydruk ilości osób na zamówieniu jeżeli włączona funkcja rejestrowania ilości osób przy stoliku,
 • - dodano możliwość graficznego wydruku na drukarkach zamówień,
 • - poprawiono współpracę z systemem SOHO,
 • - dodano funkcję umożliwiającą fiskalizowanie rachunków przenoszonych na kredyt hotelowy,
 • - dodano współpracę z drukarką fiskalną POSNET THERMAL w zakresie wydruku zamówień,
 • - dodano współpracę z drukarką fiskalną TORELL ANDROS w zakresie drukowania paragonów oraz zamówień,
 • - dodano możliwość archiwizacji na dysku sieciowym,
 • - dodano uprawnienia dla kelnerów blokujące możliwość przekazania, połączenia, podzielenia lub przeniesienia rachunku po wydruku rachunku próbnego,
 • - dodano nową funkcję dla przycisku z artykułem, która umożliwia dodatkowo przejście do innego ekranu,
 • - poprawiono brak strzałek na przyciskach objawiający się na niektórych komputerach,
 • - dodano filtrowanie rachunków,
 • - dodano uprawnienia do rozliczania rachunków o zerowej wartości i o zerowych pozycjach,
 • - dodano uprawnienie do zmiany formy płatności po zamknięciu zmiany.
 • [KONFIGURATOR]
 • - dodano możliwość wprowadzenia zerowej ceny dla artykułu,
 • - dodano możliwość logowania kartą,
 • - poprawiono usuwanie drukarek zamówień.
 • [MAGAZYN]
 • - wyeliminowano problem wydruku „pustego remanentu” po kontroli danych,
 • - poprawiono wydruk remanentu,
 • - poprawiono funkcję rozchodów ze zmian (drobne błędy),
 • - dodano nowy schemat rozchodu z magazynu na podstawie sprzedaży,
 • - rozszerzono pole do wprowadzania nr dokumentu dostawcy do 25 znaków,
 • - dodano możliwość usuwania magazynu wybranego w schemacie rozchodu,
 • - dodano moduł kalkulacji imprez,
 • - poprawiono obliczanie marży i narzutu w recepturach,
 • - poprawiono funkcję obliczania podczas podawania ilości,
 • - poprawiono funkcję zmiany magazynu – program automatycznie wybiera inny magazyn niż dotychczasowy,
 • - dodano możliwość wylogowania i zmiany magazynu po kliknięciu w pasek statusu,
 • - zmniejszono czcionkę i poprawiono wydruk inwentaryzacji,
 • - poprawiono wydruk składu receptur i dodano możliwość wyboru receptur dla półproduktów,
 • - dodano możliwość filtrowania dokumentów wg kategorii,
 • - dodano filtrowanie faktur sprzedaży,
 • - dodano funkcję filtrowania kartoteki towarów w taki sposób aby na żądanie wyświetlała tylko towary występujące już w tym magazynie,
 • - dodano logowanie kartą,
 • - dodano pole Data VAT dla faktur zakupu oraz sprzedaży
 • - dodano wyświetlanie listy braków w przypadku zbyt małej ilości towarów podczas zapisywania dokumentu rozchodu,
 • - poprawiono sortowanie dokumentów na raporcie kasowym,
 • - dodano możliwość wprowadzania faktur zakupu na podstawie dokumentów PZ,
 • - poprawiono wydruk składu receptur,
 • - dodano rejestr VAT sprzedaży.


>> Zmiany w wersji 1.10f
2008-06-19

 • [MAGAZYN]
 • - poprawione tworzenie remanentu oraz raportu stanów magazynowych,
 • - zmodyfikowano wydruk składu receptur,
 • - dodano jednostkę w oknie ilości podczas wprowadzania inwentaryzacji.
 • [POS]
 • - poprawione wyświetlanie klawiatury ekranowej.


>> Zmiany w wersji 1.10e
2008-06-12

 • [KONFIGURATOR]
 • - poprawiono nadawanie uprawnień,
 • - poprawiono usuwanie drukarek zamówień.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono działanie funkcji kontroli danych,
 • - dodano kryterium ilości porcji w zestawieniu składu receptur.


>> Zmiany w wersji 1.10d
2008-06-03

 • [POS]
 • - poprawiono działanie funkcji wpłaty,
 • - poprawiono działanie funkcji wyświetlającej listę dokumentów dla firmy.


>> Zmiany w wersji 1.10c
2008-05-30

 • [POS]
 • - dodano funkcję umożliwiającą zmianę znacznika fiskalizacji rachunku. Znacznik zmienia się w tabeli rachunków klawiszem F12.


>> Zmiany w wersji 1.10b
2008-05-28

 • [POS]
 • - nowa wersja graficzna programu.
 • [KONFIGURATOR]
 • - usunięto problem związany z wprowadzaniem kodu kreskowego dla artykułu przy pomocy czytnika,
 • - wprowadzono dodatkową kontrolę przy usuwaniu sali z aktualnie zajętym stolikiem,
 • - dodano funkcję automatycznego przechodzenia do trybu szybkiej sprzedaży po zalogowaniu się, w przypadku kiedy nie ma żadnych stolików.


>> Zmiany w wersji 1.10a
2008-05-19

 • [POS]
 • - poprawiono wydruk „PL” przed numerem NIP,
 • - odblokowano możliwość poprawy formy płatności i terminu płatności przy wystawianiu faktury z paragonu.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono wyznaczanie wartości dokumentów PW i RW przy produkcji.


>> Zmiany w wersji 1.10
2008-05-12

 • [POS]
 • - dodano możliwość wydruku zamówień na drukarce fiskalnej,
 • - dodano możliwość wydruku kopii zamówienia na tej samej lub innej drukarce,
 • - poprawiono błąd związany z edycją faktury sprzedaży i rodzaju cen wg której została wystawiona,
 • - dodano możliwość wyłączenia przycisku „Zamów”,
 • - dodano wydruk rabatów na paragonach fiskalnych,
 • - dodano wydruk formy płatności na rachunku końcowym z drukarki bonowej,
 • - dodano możliwość wydruku komentarzy do artykułów na rachunkach wstępnych,
 • - dodano możliwość wydruku rabatów na rachunkach wstępnych,
 • - dodano funkcję powrotu do głównego ekranu z artykułami po kliknięciu w tło,
 • - dodano uprawnienia do otwierania szuflady,
 • - dodano funkcję otwierania szuflady przy wpłatach i wypłatach,
 • - dodano wydruk potwierdzenia wpłaty i wypłaty,
 • - dodano wydruk podliczenia kelnera,
 • - dodano blokadę zamknięcia zmiany przy otwartych rachunkach,
 • - dodano możliwość blokowania modyfikacji rachunku po wydruku rachunku wstępnego,
 • - dodano możliwość blokowania wydruku wielu rachunków wstępnych do jednego rachunku,
 • - dotychczasowe ustawienia pozwalające na zmianę ceny lub wagi/ilości zostały przeniesione do uprawnień,
 • - poprawiono problem związany z apostrofami w nazwach artykułów przy przeniesieniu płatności na hotel,
 • - poprawiono wydruk raportów na różnych drukarkach zamówień,
 • - dodano możliwość wyświetlania cen na przyciskach z artykułami,
 • - dodano możliwość „zawieszenia” szybkiego rachunku,
 • - dodano osobne hasła dla kart do logowania,
 • - dodano obsługę kodów kreskowych dla artykułów,
 • - poprawiono funkcję „Tylko podgląd”
 • - zablokowano możliwości fiskalizacji rachunku zakończonego formą płatności „na koszt firmy”
 • - poprawiono dublowanie się pozycji przy powtórnym wydruku rachunku końcowego z tabeli rachunków,
 • - dodano możliwość wykonania raportu dobowego automatycznie przy zamykaniu zmiany,
 • - zmodyfikowano i rozszerzono raport rabatów,
 • - zablokowano możliwość zmiany formy płatności dla rachunków spoza aktualnej zmiany.
 • [KONFIGURATOR]
 • - rozbudowano konfigurację drukarek zamówień (możliwość drukowania zamówień na drukarkach fiskalnych, możliwość drukowania kopii zamówienia na tej samej lub innej drukarce, możliwość ustawienia „ślepej” drukarki),
 • - dodano legendę do ustawień,
 • - w ustawieniach osobna zakładka dla drukarki fiskalnej,
 • - zablokowano możliwość usunięcia artykułu, dla którego istnieje receptura w magazynie,
 • - dodano możliwość automatycznego generowania ekranów z artykułami,
 • - dodano funkcję usuwania z ekranu wszystkich przycisków,
 • - dodano możliwość kopiowania przycisków pomiędzy ekranami podczas konfiguracji ekranów,
 • - wyświetlanie stolików wraz z cieniami podczas konfiguracji,
 • - dodano możliwość kopiowania stolików,
 • - dodano regulację ilości „pustych” linii po wydruku na drukarce zamówień.
 • [MAGAZYN]
 • - dodano sumę wartości dokumentów dla firmy oraz możliwość ich podglądu poprzez podwójne kliknięcie,
 • - poprawiono błąd występujący podczas podglądu dokumentów MMW w ruchu towaru,
 • - poprawiono aktualizację czasu na pasku statusu,
 • - dodano raport stanów magazynowych na dowolny dzień,
 • - dokonano drobnych zmian porządkowych na wydrukach różnych raportów,
 • - dodano funkcję umożliwiającą łączenie dwóch towarów (surowców) w jeden,
 • - dodano funkcję umożliwiającą zamianę składników w recepturach,
 • - dodano wydruk receptur z dowolnie wybranym składnikiem,
 • - poprawiono aktualizację stanów magazynowych po usunięciu faktury zakupu,
 • - zastąpiono funkcję zmiany znacznika rozchodu, funkcją cofania rozchodu dla wybranej zmiany,
 • - dodano wyświetlanie narzutu i marży podczas definiowania receptur,
 • - dodano pasek postępu dla funkcji kontroli danych,
 • - dodano możliwość ustawienia okresu czasu dla wyznaczania średnich cen zakupu,
 • - dodano zestawienie przychodów, kosztów, zysku, narzutu i marży dla zmian, rachunków oraz pozycji rachunków,
 • - dodano obsługę kodów kreskowych,
 • - dodano możliwość wyboru kategorii dokumentu podczas wykonywania zestawienia przyjęcia/wydania wg asortymentu.
 • [BONOWNIK]
 • - poprawiono problem związany z nazwą bonownika dłuższą niż 10 znaków,
 • - poprawiono drukowanie zamówień z priorytetami dla artykułów,
 • - dodano możliwość ustawienia czy program wraca do zamówienia po zabonowaniu artykułu,
 • - poprawiono problem związany z emulacją klawiatury numerycznej dla FUJITSU-SIEMENS,
 • - przebudowano program pod kątem szybkości pracy (szczególnie przy zamówieniach z dużą ilością pozycji).


>> Zmiany w wersji 1.09
2008-03-25

 • [POS]
 • - dodano możliwość umieszczenia nazwy drukarki na zamówieniu do kuchni (baru),
 • - dodano uprawnienia na wielkość udzielanych rabatów dla każdego kelnera,
 • - dodano uprawnienia do zamykania programu,
 • - dodano funkcję zmiany formy płatności na rachunku,
 • - dodano funkcję umożliwiającą wydruk raportu dobowego i okresowego na drukarce fiskalnej z menu funkcji dodatkowych.
 • [KONFIGURACJA]
 • - dodano funkcję pobierania nazwy komputera podczas konfiguracji drukarki fiskalnej.
 • [MAGAZYN]
 • - dodano kartotekę usług – od tego momentu, kartoteka usług jest dostępna w dwóch miejscach: w programie konfiguracyjnym dla POS-a oraz w magazynie,
 • - dodano możliwość przeglądania rachunków ze sprzedaży na POS,
 • - dodano możliwość przeglądania, wystawiania i poprawiania faktur sprzedaży – od tego momentu funkcjonalność ta jest dostępna w dwóch miejscach: na POS-ie oraz w magazynie,
 • - poprawiono przeliczanie dokumentu po zmianie sposobu jego wystawienia,
 • - dodano kartoteki dokumentów kasowych dla kategorii: kasa przyjmie (KP), kasa wyda (KW), bank przyjmie (BP), bank wyda (BW),
 • - dodano kartoteki należności i zobowiązań z możliwością ich rozliczania,
 • - dodano raport kasowy,
 • - dodano kategorie dokumentów,
 • - dodano możliwość ustawienia domyślnych kategorii dla różnych typów dokumentów,
 • - dodano funkcję dokonywania rozchodów na podstawie sprzedaży z pominięciem brakujących towarów (surowców),
 • - poprawiono funkcję przyjęcia towarów na stan magazynowy na podstawie listy braków ,
 • - wybór jednostki miary z listy rozwijanej przy dodawaniu nowego towaru – na liście wyboru pokazują się jednostki, które zostały użyte przynajmniej w jednym wcześniej dodanym towarze,
 • - poprawiono automatyczne narzucanie ceny zakupu podczas wprowadzania dokumentów PZ i FZ.
 • [BONOWNIK]
 • - usunięto problem apostrofów w nazwach artykułów,
 • - wprowadzono osobne hasła dla zdalnych bonowników.


>> Zmiany w wersji 1.08
2008-02-12

 • [POS]
 • - dodano możliwość wystawienia faktury na podstawie wielu rachunków.
 • [KONFIGURACJA]
 • - poprawiono funkcję dodawania nowego użytkownika.
 • [MAGAZYN]
 • - rozdzielono ilość od zawartości podczas wprowadzania dokumentów magazynowych,
 • - dodano nowe czytelne okno wprowadzania ilości, zawartości i ceny podczas wprowadzania pozycji do dokumentów,
 • - dodano możliwość wprowadzania podstawowych działań matematycznych w okienkach do wpisywania ilości,
 • - dodano możliwość przygotowywania inwentaryzacji w kilku magazynach w tym samym momencie,
 • - zlikwidowano znacznik "klient detaliczny" przy wprowadzaniu firmy. W tej chwili zmiany sposobu obliczania dokumentu (wg cen netto lub brutto) dokonuje się w oknie dodawania lub edycji dokumentu,
 • - dodano możliwość wprowadzania składników receptur dla wybranej ilości porcji,
 • - dodano możliwość tworzenia półproduktów,
 • - dodano funkcję produkcji półproduktów na żądanie,
 • - dodano dokument faktura zakupu,
 • - dodano rejestr VAT zakupów,
 • - dodano możliwość automatycznego przyjęcia na stan towarów z listy braków.


>> Zmiany w wersji 1.07
2007-12-21

 • [POS]
 • - dodano możliwość podziału stolika (rachunku) przy jednej zamówionej pozycji,
 • - poprawiono sortowanie faktur,
 • - poprawiono błąd polegający na wyświetlaniu komunikatu o istniejącej korekcie do faktury przy jej poprawianiu mimo, że żadna korekta nie była wystawiona,
 • - poprawiono usuwanie pozycji z faktury,
 • - dodano funkcję automatycznego wylogowania kelnera po wybranym czasIE,
 • - dodano możliwość zamykania programu tylko po wejściu w MENU,
 • - poprawiono błąd wyświetlany w momencie gdy do wybranego przycisku nie był przyporządkowany żaden artykuł,
 • - dodano funkcje wpłaty i wypłaty.
 • [KONFIGURACJA]
 • - dodano ceny i stawki VAT przy wyświetlaniu artykułów z wybranej grupy,
 • - dodano oddzielną funkcję służącą tylko do zmiany cen w artykułach,
 • - przyśpieszono wyszukiwanie artykułu po nazwie oraz zapisywanie artykułu po modyfikacji,
 • - dodano możliwość określenia domyślnych parametrów przy wprowadzaniu nowych artykułów.
 • [MAGAZYN]
 • - poprawiono wyświetlanie stawki zwolnionej w tabeli towarów,
 • - dodano możliwość wyszukiwania firmy po nazwie.


>> Zmiany w wersji 1.06
2007-09-17

 • [BONOWNIK]
 • - dodano możliwość pracy na urządzeniach mobilnych POCKET PC.
 • [POS]
 • - dodano możliwość ustawienia dowolnego ekranu z artykułami jako startowego na POS dla każdego stanowiska,
 • - poprawiono kontrolę kwoty przy udzielaniu rabatu,
 • - dodano funkcję obliczania reszty,
 • - powiększono okno z wyborem gotowego komentarza,
 • - dodano możliwość wprowadzenia PKWiU dla każdego artykułu,
 • - poprawiono wydruk rachunku na drukarce bonowej,
 • - dodano możliwość drukowania zamóweień na drukarkach bonowych tylko na żądanie,
 • - poprawiono moduł konfiguracji drukarek bonowych,
 • - uporządkowano alfabetycznie wydruk raportu wg artykułów oraz grup,
 • - dokonano zmiany na POS polegające na tym, że przyciski dla funkcji, na które kelner nie ma uprawnień, nie pojawiają się na ekranie,
 • - dodano kilka udogodnień w module konfiguracji ekranów,
 • - dodano możliwość skopiowania dowolnego raportu do schowka.
 • [MAGAZYN]
 • - dodano informację o brakujących towarach w magazynie podczas zapisywania dokumentów rozchodu,
 • - dodano możliwość wyszukiwania towaru po nazwie podczas wprowadzania inwentaryzacji,
 • - dodano wydruk "czystej" listy towarów do inwentaryzacji.