Aktualizacje programu SOHO http://oprogramowanie.novitus.pl Zmiany w wersji 3.19e 2020-01-09 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2020-01-09 Zmiany w wersji 3.19d 2019-12-30 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2019-12-30 Zmiany w wersji 3.19c 2019-12-17 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2019-12-17 Zmiany w wersji 3.19b 2019-11-26 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2019-11-26 Zmiany w wersji 3.19a 2019-11-18 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2019-11-18 Zmiany w wersji 3.19 2019-11-05 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2019-11-05 Zmiany w wersji 3.18a 2019-09-12 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2019-09-12 Zmiany w wersji 3.18 2019-08-27 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2019-08-27 Zmiany w wersji 3.17 2019-05-09 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2019-05-09 Zmiany w wersji 3.16 2018-12-18 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2018-12-18 Zmiany w wersji 3.15a 2018-09-04 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2018-09-04 Zmiany w wersji 3.15 2018-07-04 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2018-07-04 Zmiany w wersji 3.14a 2018-06-05 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2018-06-05 Zmiany w wersji 3.14 2018-05-23 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2018-05-23 Zmiany w wersji 3.13e 2018-02-26 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2018-02-26 Zmiany w wersji 3.13d 2018-02-14 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2018-02-14 Zmiany w wersji 3.13c 2018-02-13 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2018-02-13 Zmiany w wersji 3.13b 2018-01-30 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2018-01-30 Zmiany w wersji 3.13a 2018-01-15 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2018-01-15 Zmiany w wersji 3.13 2018-01-08 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2018-01-08 Zmiany w wersji 3.12a 2017-10-23 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2017-10-23 Zmiany w wersji 3.12 2017-10-18 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2017-10-18 Zmiany w wersji 3.11c 2017-07-05 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2017-07-05 Zmiany w wersji 3.11b 2017-06-21 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2017-06-21 Zmiany w wersji 3.11a 2017-05-25 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2017-05-25 Zmiany w wersji 3.11 2017-05-10 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2017-05-10 Zmiany w wersji 3.10b 2017-03-16 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2017-03-16 Zmiany w wersji 3.10a 2017-02-22 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2017-02-22 Zmiany w wersji 3.10 2017-02-14 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2017-02-14 Zmiany w wersji 3.09 2017-02-07 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2017-02-07 Zmiany w wersji 3.08 2017-01-25 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2017-01-25 Zmiany w wersji 3.07 2016-11-23 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2016-11-23 Zmiany w wersji 3.06 2016-08-11 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2016-08-11 Zmiany w wersji 3.05b 2016-05-16 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2016-05-16 Zmiany w wersji 3.05a 2016-05-05 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2016-05-05 Zmiany w wersji 3.05 2016-04-18 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2016-04-18 Zmiany w wersji 3.04a 2015-12-03 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2015-12-03 Zmiany w wersji 3.04 2015-12-01 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2015-12-01 Zmiany w wersji 3.03a 2015-10-14 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2015-10-14 Zmiany w wersji 3.03 2015-09-29 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2015-09-29 Zmiany w wersji 3.02 2015-08-07 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2015-08-07 Zmiany w wersji 3.01f 2015-06-01 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2015-06-01 Zmiany w wersji 3.01e 2015-05-15 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2015-05-15 Zmiany w wersji 3.01d 2015-05-04 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2015-05-04 Zmiany w wersji 3.01c 2015-03-31 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2015-03-31 Zmiany w wersji 3.01b 2015-03-17 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2015-03-17 Zmiany w wersji 3.01a 2015-03-09 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2015-03-09 Zmiany w wersji 3.01 2015-03-06 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2015-03-06 Zmiany w wersji 3.00k 2015-03-02 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2015-03-02 Zmiany w wersji 3.00j 2015-02-17 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2015-02-17 Zmiany w wersji 3.00i 2015-02-11 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2015-02-11 Zmiany w wersji 3.00h 2015-02-06 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2015-02-06 Zmiany w wersji 3.00g 2015-02-03 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2015-02-03 Zmiany w wersji 3.00f 2015-01-29 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2015-01-29 Zmiany w wersji 3.00e 2015-01-23 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2015-01-23 Zmiany w wersji 3.00d 2015-01-21 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2015-01-21 Zmiany w wersji 3.00c 2015-01-19 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2015-01-19 Zmiany w wersji 3.00b 2015-01-16 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2015-01-16 Zmiany w wersji 3.00a 2015-01-15 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2015-01-15 Zmiany w wersji 3.00 2014-12-30 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2014-12-30 Zmiany w wersji 2.40a 2014-08-26 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2014-08-26 Zmiany w wersji 2.40 2014-08-25 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2014-08-25 Zmiany w wersji 2.39a 2014-05-06 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2014-05-06 Zmiany w wersji 2.39 2014-04-23 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2014-04-23 Zmiany w wersji 2.38 2014-02-19 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2014-02-19 Zmiany w wersji 2.37 2013-12-23 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2013-12-23 Zmiany w wersji 2.36 2013-11-04 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2013-11-04 Zmiany w wersji 2.35c 2013-10-08 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2013-10-08 Zmiany w wersji 2.35b 2013-09-19 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2013-09-19 Zmiany w wersji 2.35a 2013-09-09 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2013-09-09 Zmiany w wersji 2.35 2013-06-19 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2013-06-19 Zmiany w wersji 2.34a 2013-05-08 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2013-05-08 Zmiany w wersji 2.34 2013-04-25 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2013-04-25 Zmiany w wersji 2.33 2013-03-12 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2013-03-12 Zmiany w wersji 2.32a 2013-03-06 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2013-03-06 Zmiany w wersji 2.32 2013-02-25 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2013-02-25 Zmiany w wersji 2.31a 2013-01-02 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2013-01-02 Zmiany w wersji 2.31 2012-12-18 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2012-12-18 Zmiany w wersji 2.30 2012-10-12 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2012-10-12 Zmiany w wersji 2.29a 2012-09-27 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2012-09-27 Zmiany w wersji 2.29 2012-09-17 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2012-09-17 Zmiany w wersji 2.28a 2012-09-10 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2012-09-10 Zmiany w wersji 2.28 2012-06-28 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2012-06-28 Zmiany w wersji 2.27a 2012-05-25 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2012-05-25 Zmiany w wersji 2.27 2012-05-21 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2012-05-21 Zmiany w wersji 2.26a 2012-03-28 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2012-03-28 Zmiany w wersji 2.26 2012-03-19 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2012-03-19 Zmiany w wersji 2.25a 2012-02-24 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2012-02-24 Zmiany w wersji 2.25 2012-02-21 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2012-02-21 Zmiany w wersji 2.24a 2012-02-01 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2012-02-01 Zmiany w wersji 2.24 2012-01-30 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2012-01-30 Zmiany w wersji 2.23d 2012-01-03 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2012-01-03 Zmiany w wersji 2.23c 2011-12-21 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2011-12-21 Zmiany w wersji 2.23b 2011-12-15 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2011-12-15 Zmiany w wersji 2.23a 2011-12-13 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2011-12-13 Zmiany w wersji 2.23 2011-12-07 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2011-12-07 Zmiany w wersji 2.22b 2011-10-20 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2011-10-20 Zmiany w wersji 2.22a 2011-10-13 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2011-10-13 Zmiany w wersji 2.22 2011-09-30 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2011-09-30 Zmiany w wersji 2.21 2011-09-06 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2011-09-06 Zmiany w wersji 2.20 2011-07-26 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2011-07-26 Zmiany w wersji 2.19a 2011-06-27 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2011-06-27 Zmiany w wersji 2.19 2011-06-03 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2011-06-03 Zmiany w wersji 2.18 2011-05-19 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2011-05-19 Zmiany w wersji 2.17a 2011-04-11 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2011-04-11 Zmiany w wersji 2.17 2011-03-23 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2011-03-23 Zmiany w wersji 2.16b 2011-02-28 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2011-02-28 Zmiany w wersji 2.16a 2011-02-09 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2011-02-09 Zmiany w wersji 2.16 2011-01-17 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2011-01-17 Zmiany w wersji 2.15d 2011-01-11 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2011-01-11 Zmiany w wersji 2.15c 2011-01-05 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2011-01-05 Zmiany w wersji 2.15b 2010-12-27 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2010-12-27 Zmiany w wersji 2.15a 2010-12-16 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2010-12-16 Zmiany w wersji 2.15 2010-12-07 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2010-12-07 Zmiany w wersji 2.14k 2010-11-22 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2010-11-22 Zmiany w wersji 2.14j 2010-11-15 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2010-11-15 Zmiany w wersji 2.14i 2010-10-20 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2010-10-20 Zmiany w wersji 2.14h 2010-10-18 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2010-10-18 Zmiany w wersji 2.14g 2010-10-05 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2010-10-05 Zmiany w wersji 2.14f 2010-09-28 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2010-09-28 Zmiany w wersji 2.14e 2010-09-14 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2010-09-14 Zmiany w wersji 2.14d 2010-09-06 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2010-09-06 Zmiany w wersji 2.14c 2010-09-02 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2010-09-02 Zmiany w wersji 2.14b 2010-08-30 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2010-08-30 Zmiany w wersji 2.14a 2010-08-27 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2010-08-27 Zmiany w wersji 2.14 2010-08-16 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2010-08-16 Zmiany w wersji 2.13m 2010-07-21 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2010-07-21 Zmiany w wersji 2.13k 2010-06-30 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2010-06-30 Zmiany w wersji 2.13j 2010-06-17 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2010-06-17 Zmiany w wersji 2.13i 2010-02-03 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2010-02-03 Zmiany w wersji 2.13h 2009-08-20 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2009-08-20 Zmiany w wersji 2.13g 2009-06-02 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2009-06-02 Zmiany w wersji 2.13e 2009-02-13 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2009-02-13 Zmiany w wersji 2.13d 2009-02-09 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2009-02-09 Zmiany w wersji 2.13c 2009-02-03 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2009-02-03 Zmiany w wersji 2.13b 2009-01-26 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2009-01-26 Zmiany w wersji 2.13a 2009-01-22 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2009-01-22 Zmiany w wersji 2.13 2009-01-16 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2009-01-16 Zmiany w wersji 2.12 2008-09-22 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2008-09-22 Zmiany w wersji 2.11a 2008-09-09 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2008-09-09 Zmiany w wersji 2.11 2008-06-06 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2008-06-06 Zmiany w wersji 2.10 2008-02-27 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2008-02-27 Zmiany w wersji 2.09 2007-12-15 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2007-12-15 Zmiany w wersji 2.08 2007-04-04 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2007-04-04 Zmiany w wersji 2.07 2007-03-06 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2007-03-06 Zmiany w wersji 2.06 2006-11-07 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2006-11-07 Zmiany w wersji 2.05 2006-07-03 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2006-07-03 Zmiany w wersji 2.04 2006-03-17 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2006-03-17 Zmiany w wersji 2.03 2005-12-18 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2005-12-18 Zmiany w wersji 2.02 2005-10-05 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2005-10-05 Zmiany w wersji 2.01 2005-06-22 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2005-06-22 Zmiany w wersji 2.00 2005-06-01 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2005-06-01 Zmiany w wersji 1.25 2005-05-10 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2005-05-10 Zmiany w wersji 1.24 2005-02-25 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2005-02-25 Zmiany w wersji 1.23 2004-08-19 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2004-08-19 Zmiany w wersji 1.22 2004-07-19 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2004-07-19 Zmiany w wersji 1.21 2004-03-31 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2004-03-31 Zmiany w wersji 1.20 2004-01-15 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2004-01-15 Zmiany w wersji 1.19 2003-10-27 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2003-10-27 Zmiany w wersji 1.18 2003-07-17 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2003-07-17 Zmiany w wersji 1.17 2003-07-03 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2003-07-03 Zmiany w wersji 1.16 2003-04-22 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2003-04-22 Zmiany w wersji 1.15 2003-02-25 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2003-02-25 Zmiany w wersji 1.14 2003-01-25 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2003-01-25 Zmiany w wersji 1.13 2002-12-27 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2002-12-27 Zmiany w wersji 1.12 2002-11-05 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2002-11-05 Zmiany w wersji 1.11 2002-10-25 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOHO#2002-10-25