Aktualizacje programu SOGA http://oprogramowanie.novitus.pl Zmiany w wersji 3.27d 2020-01-08 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2020-01-08 Zmiany w wersji 3.27c 2019-12-30 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2019-12-30 Zmiany w wersji 3.27b 2019-11-20 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2019-11-20 Zmiany w wersji 3.27a 2019-11-18 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2019-11-18 Zmiany w wersji 3.27 2019-11-05 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2019-11-05 Zmiany w wersji 3.26a 2019-09-12 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2019-09-12 Zmiany w wersji 3.26 2019-08-27 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2019-08-27 Zmiany w wersji 3.25a 2019-06-21 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2019-06-21 Zmiany w wersji 3.25 2019-06-17 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2019-06-17 Zmiany w wersji 3.24 2019-05-09 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2019-05-09 Zmiany w wersji 3.23 2019-04-02 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2019-04-02 Zmiany w wersji 3.22 2018-12-18 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2018-12-18 Zmiany w wersji 3.21c 2018-09-12 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2018-09-12 Zmiany w wersji 3.21b 2018-09-04 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2018-09-04 Zmiany w wersji 3.21a 2018-08-20 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2018-08-20 Zmiany w wersji 3.21 2018-07-04 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2018-07-04 Zmiany w wersji 3.20 2018-05-23 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2018-05-23 Zmiany w wersji 3.19d 2018-02-26 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2018-02-26 Zmiany w wersji 3.19c 2018-02-13 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2018-02-13 Zmiany w wersji 3.19b 2018-01-30 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2018-01-30 Zmiany w wersji 3.19a 2018-01-15 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2018-01-15 Zmiany w wersji 3.19 2018-01-08 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2018-01-08 Zmiany w wersji 3.18b 2017-10-23 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2017-10-23 Zmiany w wersji 3.18a 2017-10-10 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2017-10-10 Zmiany w wersji 3.18 2017-10-06 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2017-10-06 Zmiany w wersji 3.17c 2017-07-05 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2017-07-05 Zmiany w wersji 3.17b 2017-06-27 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2017-06-27 Zmiany w wersji 3.17a 2017-06-21 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2017-06-21 Zmiany w wersji 3.17 2017-05-23 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2017-05-23 Zmiany w wersji 3.16c 2017-03-16 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2017-03-16 Zmiany w wersji 3.16b 2017-03-15 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2017-03-15 Zmiany w wersji 3.16a 2017-02-22 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2017-02-22 Zmiany w wersji 3.16 2017-02-14 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2017-02-14 Zmiany w wersji 3.15 2017-02-07 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2017-02-07 Zmiany w wersji 3.14a 2017-01-30 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2017-01-30 Zmiany w wersji 3.14 2017-01-25 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2017-01-25 Zmiany w wersji 3.13a 2016-12-13 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2016-12-13 Zmiany w wersji 3.13 2016-11-29 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2016-11-29 Zmiany w wersji 3.12c 2016-10-17 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2016-10-17 Zmiany w wersji 3.12b 2016-10-14 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2016-10-14 Zmiany w wersji 3.12a 2016-10-12 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2016-10-12 Zmiany w wersji 3.12 2016-10-03 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2016-10-03 Zmiany w wersji 3.11a 2016-08-25 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2016-08-25 Zmiany w wersji 3.11 2016-08-11 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2016-08-11 Zmiany w wersji 3.10c 2016-05-16 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2016-05-16 Zmiany w wersji 3.10b 2016-05-10 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2016-05-10 Zmiany w wersji 3.10a 2016-05-05 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2016-05-05 Zmiany w wersji 3.10 2016-04-18 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2016-04-18 Zmiany w wersji 3.09c 2016-04-06 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2016-04-06 Zmiany w wersji 3.09b 2016-03-29 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2016-03-29 Zmiany w wersji 3.09a 2016-03-24 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2016-03-24 Zmiany w wersji 3.09 2016-03-23 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2016-03-23 Zmiany w wersji 3.08b 2016-03-11 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2016-03-11 Zmiany w wersji 3.08a 2016-03-02 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2016-03-02 Zmiany w wersji 3.08 2016-02-25 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2016-02-25 Zmiany w wersji 3.07b 2016-01-25 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2016-01-25 Zmiany w wersji 3.07a 2016-01-22 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2016-01-22 Zmiany w wersji 3.07 2016-01-20 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2016-01-20 Zmiany w wersji 3.06b 2015-12-29 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-12-29 Zmiany w wersji 3.06a 2015-12-16 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-12-16 Zmiany w wersji 3.06 2015-12-07 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-12-07 Zmiany w wersji 3.05a 2015-11-20 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-11-20 Zmiany w wersji 3.05 2015-11-09 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-11-09 Zmiany w wersji 3.04 2015-10-07 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-10-07 Zmiany w wersji 3.03 2015-07-30 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-07-30 Zmiany w wersji 3.02 2015-06-30 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-06-30 Zmiany w wersji 3.01d 2015-05-15 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-05-15 Zmiany w wersji 3.01c 2015-05-04 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-05-04 Zmiany w wersji 3.01b 2015-03-31 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-03-31 Zmiany w wersji 3.01a 2015-03-17 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-03-17 Zmiany w wersji 3.01 2015-03-06 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-03-06 Zmiany w wersji 3.00p 2015-03-03 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-03-03 Zmiany w wersji 3.00n 2015-03-02 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-03-02 Zmiany w wersji 3.00m 2015-02-17 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-02-17 Zmiany w wersji 3.00k 2015-02-11 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-02-11 Zmiany w wersji 3.00j 2015-02-09 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-02-09 Zmiany w wersji 3.00i 2015-02-06 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-02-06 Zmiany w wersji 3.00h 2015-02-03 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-02-03 Zmiany w wersji 3.00g 2015-01-29 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-01-29 Zmiany w wersji 3.00f 2015-01-23 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-01-23 Zmiany w wersji 3.00e 2015-01-21 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-01-21 Zmiany w wersji 3.00d 2015-01-19 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-01-19 Zmiany w wersji 3.00c 2015-01-16 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-01-16 Zmiany w wersji 3.00b 2015-01-15 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-01-15 Zmiany w wersji 3.00a 2015-01-14 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2015-01-14 Zmiany w wersji 3.00 2014-12-30 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2014-12-30 Zmiany w wersji 1.40c 2014-05-07 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2014-05-07 Zmiany w wersji 1.40b 2014-05-06 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2014-05-06 Zmiany w wersji 1.40a 2014-05-05 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2014-05-05 Zmiany w wersji 1.40 2014-04-23 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2014-04-23 Zmiany w wersji 1.39b 2014-03-12 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2014-03-12 Zmiany w wersji 1.39a 2014-02-24 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2014-02-24 Zmiany w wersji 1.39 2014-02-19 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2014-02-19 Zmiany w wersji 1.38 2013-12-23 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2013-12-23 Zmiany w wersji 1.37 2013-11-04 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2013-11-04 Zmiany w wersji 1.36e 2013-10-08 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2013-10-08 Zmiany w wersji 1.36d 2013-09-20 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2013-09-20 Zmiany w wersji 1.36c 2013-09-11 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2013-09-11 Zmiany w wersji 1.36b 2013-08-06 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2013-08-06 Zmiany w wersji 1.36a 2013-07-02 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2013-07-02 Zmiany w wersji 1.36 2013-06-19 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2013-06-19 Zmiany w wersji 1.35 2013-04-25 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2013-04-25 Zmiany w wersji 1.34 2013-04-08 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2013-04-08 Zmiany w wersji 1.33b 2013-03-06 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2013-03-06 Zmiany w wersji 1.33a 2013-03-01 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2013-03-01 Zmiany w wersji 1.33 2013-02-25 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2013-02-25 Zmiany w wersji 1.32 2012-12-18 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2012-12-18 Zmiany w wersji 1.31 2012-10-12 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2012-10-12 Zmiany w wersji 1.30a 2012-09-17 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2012-09-17 Zmiany w wersji 1.30 2012-08-14 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2012-08-14 Zmiany w wersji 1.29b 2012-07-25 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2012-07-25 Zmiany w wersji 1.29a 2012-06-22 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2012-06-22 Zmiany w wersji 1.29 2012-06-05 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2012-06-05 Zmiany w wersji 1.28a 2012-05-21 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2012-05-21 Zmiany w wersji 1.28 2012-05-15 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2012-05-15 Zmiany w wersji 1.27 2012-03-28 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2012-03-28 Zmiany w wersji 1.26a 2012-02-24 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2012-02-24 Zmiany w wersji 1.26 2012-02-21 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2012-02-21 Zmiany w wersji 1.25 2012-02-13 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2012-02-13 Zmiany w wersji 1.24c 2012-01-03 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2012-01-03 Zmiany w wersji 1.24b 2011-12-21 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2011-12-21 Zmiany w wersji 1.24a 2011-12-13 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2011-12-13 Zmiany w wersji 1.24 2011-12-07 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2011-12-07 Zmiany w wersji 1.23f 2011-11-16 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2011-11-16 Zmiany w wersji 1.23e 2011-10-24 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2011-10-24 Zmiany w wersji 1.23d 2011-10-11 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2011-10-11 Zmiany w wersji 1.23c 2011-10-10 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2011-10-10 Zmiany w wersji 1.23b 2011-09-30 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2011-09-30 Zmiany w wersji 1.23a 2011-09-26 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2011-09-26 Zmiany w wersji 1.23 2011-09-21 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2011-09-21 Zmiany w wersji 1.22b 2011-07-06 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2011-07-06 Zmiany w wersji 1.22a 2011-06-14 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2011-06-14 Zmiany w wersji 1.22 2011-05-31 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2011-05-31 Zmiany w wersji 1.21 2011-05-05 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2011-05-05 Zmiany w wersji 1.20h 2011-04-04 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2011-04-04 Zmiany w wersji 1.20g 2011-02-28 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2011-02-28 Zmiany w wersji 1.20f 2011-01-31 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2011-01-31 Zmiany w wersji 1.20e 2011-01-17 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2011-01-17 Zmiany w wersji 1.20d 2011-01-14 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2011-01-14 Zmiany w wersji 1.20c 2011-01-03 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2011-01-03 Zmiany w wersji 1.20b 2010-12-27 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2010-12-27 Zmiany w wersji 1.20a 2010-12-22 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2010-12-22 Zmiany w wersji 1.20 2010-12-07 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2010-12-07 Zmiany w wersji 1.19e 2010-11-22 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2010-11-22 Zmiany w wersji 1.19d 2010-11-15 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2010-11-15 Zmiany w wersji 1.19c 2010-10-12 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2010-10-12 Zmiany w wersji 1.19b 2010-10-07 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2010-10-07 Zmiany w wersji 1.19a 2010-09-28 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2010-09-28 Zmiany w wersji 1.19 2010-09-20 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2010-09-20 Zmiany w wersji 1.18j 2010-09-08 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2010-09-08 Zmiany w wersji 1.18i 2010-08-18 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2010-08-18 Zmiany w wersji 1.18h 2010-07-26 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2010-07-26 Zmiany w wersji 1.18g 2010-07-02 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2010-07-02 Zmiany w wersji 1.18f 2010-06-17 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2010-06-17 Zmiany w wersji 1.18e 2010-06-02 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2010-06-02 Zmiany w wersji 1.18d 2010-05-05 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2010-05-05 Zmiany w wersji 1.18c 2010-04-26 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2010-04-26 Zmiany w wersji 1.18b 2010-03-26 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2010-03-26 Zmiany w wersji 1.18a 2010-03-15 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2010-03-15 Zmiany w wersji 1.18 2010-02-24 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2010-02-24 Zmiany w wersji 1.17e 2010-02-04 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2010-02-04 Zmiany w wersji 1.17d 2010-01-15 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2010-01-15 Zmiany w wersji 1.17c 2009-12-18 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2009-12-18 Zmiany w wersji 1.17b 2009-11-30 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2009-11-30 Zmiany w wersji 1.17a 2009-11-17 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2009-11-17 Zmiany w wersji 1.17 2009-11-03 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2009-11-03 Zmiany w wersji 1.16 2009-08-24 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2009-08-24 Zmiany w wersji 1.15 2009-08-06 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2009-08-06 Zmiany w wersji 1.14c 2009-06-01 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2009-06-01 Zmiany w wersji 1.14b 2009-05-25 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2009-05-25 Zmiany w wersji 1.14a 2009-05-21 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2009-05-21 Zmiany w wersji 1.14 2009-05-07 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2009-05-07 Zmiany w wersji 1.13g 2009-03-18 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2009-03-18 Zmiany w wersji 1.13f 2009-02-09 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2009-02-09 Zmiany w wersji 1.13e 2009-02-03 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2009-02-03 Zmiany w wersji 1.13d 2009-01-22 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2009-01-22 Zmiany w wersji 1.13c 2009-01-16 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2009-01-16 Zmiany w wersji 1.13b 2009-01-07 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2009-01-07 Zmiany w wersji 1.13a 2009-01-05 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2009-01-05 Zmiany w wersji 1.13 2008-12-16 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2008-12-16 Zmiany w wersji 1.12a 2008-11-07 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2008-11-07 Zmiany w wersji 1.12 2008-10-01 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2008-10-01 Zmiany w wersji 1.11 2008-08-20 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2008-08-20 Zmiany w wersji 1.10f 2008-06-19 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2008-06-19 Zmiany w wersji 1.10e 2008-06-12 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2008-06-12 Zmiany w wersji 1.10d 2008-06-03 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2008-06-03 Zmiany w wersji 1.10c 2008-05-30 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2008-05-30 Zmiany w wersji 1.10b 2008-05-28 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2008-05-28 Zmiany w wersji 1.10a 2008-05-19 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2008-05-19 Zmiany w wersji 1.10 2008-05-12 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2008-05-12 Zmiany w wersji 1.09 2008-03-25 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2008-03-25 Zmiany w wersji 1.08 2008-02-12 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2008-02-12 Zmiany w wersji 1.07 2007-12-21 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2007-12-21 Zmiany w wersji 1.06 2007-09-17 http://oprogramowanie.novitus.pl/?inc=aktualizacje&opc=update&news=SOGA#2007-09-17